Tweet
Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ

Materiały


 

Wprowadzenie do teorii grafów

Zagadnienia egzaminacyjne

lista 1

lista 2

 

Kombinatoryczne podstawy informatyki

Zagadnienia egzaminacyjne

lista 1

lista 2

 

Algorytmy grafowe

Zagadnienia egzaminacyjne

 

Discrete mathematics

Sheet No. 1