Tweet
Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ

Tematyka


ZAGADNIENIA BADAWCZE:

Własności dziedziczne grafów i hipergrafów

SZCZEGӣOWA PROBLEMATYKA:

1. Ogólne i szczególne podziały grafów, w tym podziały harmonijne, sumacyjne, listowe, sumacyjno-listowe 

2. Funkcje zliczające podziały 

3. Twierdzenia o jednoznaczności rozkadu

4. Krata dziedzicznych klas grafów