Tweet
Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Pracownicy naukowo-dydaktyczni | Pracownicy naukowo-dydaktyczni wg zakładów | Pracownicy emerytowani | Doktoranci | Goście| Administracja

Wydziałowy Zespół ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

Zespół powołany uchwałą nr 3 Rady Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ z dnia 21 września 2016 r.