Tweet
Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Pracownicy naukowo-dydaktyczni | Pracownicy naukowo-dydaktyczni wg zakładów | Pracownicy emerytowani | Doktoranci | Goście|
Wydziałowy Zespół ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

Administracja Wydziału

Pracownik E-MAIL POKÓJ TEL.
Sekretariat Dziekana
mgr Marzanna Borowiecka 302 68 328 2802
mgr Anna Leszko 302c 68 328 2804
Alicja Łuszczyńska 302 68 328 2873
Dziekanat
mgr Dobrosława Józefowicz 303 68 328 2809
mgr Natalia Gawłowicz 303 68 328 2808
Redakcja Discussiones Mathematicae
Izabela Gwóźdź 201 68 328 2883
Zespół Techniczny
mgr Grzegorz Arkit 9 603 74 74 85
mgr inż. Sebastian Kudła 514 68 328 2814
mgr inż. Przemysław Raubo 515 68 328 2813System DZIEKANAT: logowanie pracownika