Witamy!

Miejsce dla wszystkich zafascynowanych matematyką i jej zastosowaniami – zwłaszcza dla tych, którzy chcą się swoją wiedzą dzielić z innymi.

Pracownia matematyczna została stworzona jako uzupełnienie zajęć z dydaktyki matematyki tak, aby kształcenie nauczycieli matematyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ stanowiło całość i uwzględniało obowiązujące standardy. Chcemy, aby po zakończeniu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, absolwent mógł wykazywać się umiejętnością

– uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania wiedzy,

– organizowania i przetwarzania informacji i materiałów,

– dobierania i wykorzystywania dostępnych materiałów, środków i metod pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych,

– wykorzystywania nowoczesnych technologii do pracy dydaktycznej.

Zależy nam, aby przyszły nauczyciel matematyki potrafił analizować własne działania pedagogiczne i wskazywać obszary wymagające modyfikacji. Umiał eksperymentować i wdrażać działania innowacyjne. Mamy świadomość, że w ramach projektowania środowiska materialnego lekcji konieczna jest umiejętność wykorzystania pomocy dydaktycznych i pakietów edukacyjnych, w tym tworzenie materiałów dydaktycznych.