Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Potwierdzanie efektów uczenia się

Konsultant ds. potwierdzania efektów kształcenia się na WMIiE:
dr Alina Szelecka
A.Szelecka@wmie.uz.zgora.pl

Obsługa administracyjna procesu potwierdzania efektów uczenia się:
mgr Dobrosława Józefowicz
dziekanat@wmie.uz.zgora.pl

Wykaz kierunków oraz przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się na WMIiE w roku akademickim 2018/2019:


kierunek informatyka i ekonometria – studia pierwszego stopnia

przedmioty:

kierunek inżynieria danych – studia pierwszego stopnia

przedmioty:

kierunek matematyka – studia pierwszego stopnia

przedmioty: