Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Archiwum aktualności

Archiwalne informacje o posiedzeniach Rady Wydziału można znaleźć na stronie Rady.
Archiwalne informacje o seminariach wydziałowych można znaleźć na stronie seminarium.

Dzień Rektorski na WMIiE

Dodano: 2022-05-23

Szanowni Państwo

26 maja 2022 roku jest Dniem Rektorskim (dniem wolnym od zajęć dydaktycznych) na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii w związku z wygraną Wydziału w kategorii wydziałowej oceny prowadzących zajęcia (AKCJA EWALUACJA "Oceń Belfra" XIV edycja).

Komunikat Rektora UZ

Biuro Karier zaprasza na V edycję Gry o Karierę na UZ!

Dodano: 2022-05-16

Jest to ogólnopolski projekt pod patronatem Komisji ds. Akademickich Biur Karier przy KRASP oraz Przewodniczącego KRASP.
Od 16 do 20 maja br. Biura Karier w całej Polsce organizują warsztaty, szkolenia, konferencje i inne wydarzenia pod wspólnym szyldem dedykowane dla studentów z całego kraju.
Szczegółowy program wydarzenia dostępny na stronie www.bk.uz.zgora.pl w zakładce "Gra o Karierę".

W programie m.in. Poranek z pracodawcami, warsztaty rozwoju zawodowego, webinary rekrutacyjne.
Zapraszamy do zapisów-liczba miejsc ograniczona!

Rekrutacja studentów na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+

Dodano: 2022-05-05

Szanowni Studenci Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
2 maja br. ruszyła rekrutacja studentów na wyjazdy na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023, która potrwa do 20 maja br.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji znajdują się na stronie https://www.erasmus.uz.zgora.pl/rekrutacja-studentow/
Gorąco zachęcamy do udziału w Programie Erasmus+.

dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ
Dziekan WMIiE

Organizacja kształcenia na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii w semestrze letnim 2021/2022

Dodano: 2022-03-09

Szanowni Państwo

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UZ nr 226 z dnia 29 grudnia 2021 roku wszystkie zajęcia dla studentów Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 od dnia 14 marca będą prowadzone w trybie stacjonarnym.

dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ
Dziekan Wydziału Matematyki,
Informatyki i Ekonometrii

Zarządzenie Rektora UZ nr 226

Wszystkie zajęcia do dnia 13.03.2022 będą realizowane w formie zdalnej

Dodano: 2022-02-17

Szanowni Państwo

Zgodnie z Komunikatem Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 16 lutego 2022 roku wszystkie zajęcia dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022 do dnia 13 marca 2022 roku będą realizowane w formie zdalnej. Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w trybie synchronicznym, zgodnie z planem zajęć.

dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ
Dziekan Wydziału Matematyki,
Informatyki i Ekonometrii

Komunikat Rektora UZ

AKCJA EWALUACJA – OCEŃ BELFRA (XIV edycja)

Dodano: 2022-02-16

Na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczyna się XIV edycja ewaluacji. Ocena prowadzących zajęcia dokonywana jest poprzez studentów i doktorantów po zakończeniu zajęć. Ankieta zostanie udostępniona studentom i doktorantom od 28 lutego do 30 kwietnia 2022 r.
Biorąc udział w ocenie, jednocześnie bierzecie udział konkursie. Możecie wygrać dla siebie jedną z trzech kart podarunkowych o wartości 750, 500 lub 250 złotych lub Dzień Rektorski dla swojego wydziału!
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wydziałowej i indywidualnej.

Informacja dla studentów
Plakat promujący akcję

Wszystkie zajęcia na WMIiE realizowane w formie zdalnej

Dodano: 2022-01-19

Szanowni Państwo

Zgodnie z Komunikatem Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 19 stycznia 2022 roku wszystkie zajęcia dla studentów kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii od dnia 20 stycznia 2022 roku będą realizowane w formie zdalnej. Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w trybie synchronicznym, zgodnie z planem zajęć.
Sesja egzaminacyjna na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 zostanie również przeprowadzona w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ
Dziekan Wydziału Matematyki,
Informatyki i Ekonometrii

Komunikat Rektora UZ

KONKURS HUAWEI – „SEEDS FOR THE FUTURE”

Dodano: 2022-01-13

Andrzej Borek, student kierunku Inżynieria danych prowadzonym na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ został finalistą w konkursie „Seeds for the future” organizowanym przez firmę Huawei.

Zajęcia zdalne na WMIiE

Dodano: 2021-12-09

Szanowni Państwo
Zgodnie z Komunikatem Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 7 grudnia 2021 roku wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii w okresie od 20 grudnia 2021 roku do 7 stycznia 2022 roku będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w trybie synchronicznym, zgodnie z planem zajęć.

Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ

Komunikat Rektora UZ

Nabór wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego

Dodano: 2021-10-26

Na podstawie regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego dla doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego wprowadzonego zarządzeniem nr 103 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 14.11.2017 r. z późn. zm. ogłasza się nabór wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego dla doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.
Wnioski należy składać do dnia 30 października 2021 r. w Biurze Obsługi Studenta nr 2.
Regulamin do Zarządzenia nr 103 Rektora UZ z dnia 14.11.2017 r. i druki wniosków zamieszczone są na stronie: LINK.

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2021 na UZ

Dodano: 2021-10-18

18 października 2021 roku rusza kolejna edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery - coroczna akcja inicjowana przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych, mająca na celu inspirowanie lokalnych inicjatyw i działań na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego.
Tegoroczna edycja OTK 2021 odbywa się pod hasłem „Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność".
Wzorem lat ubiegłych przygotowano szereg ciekawych spotkań i warsztatów, na które zaproszeni są również studenci Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii. Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną, zaplanowane wydarzenia będą odbywały się w formie online.
Szczegółowy program OTK 2021.

Szkolenie BHP dla studentów pierwszych lat

Dodano: 2021-10-01

Szkolenie BHP realizowane jest w formie samokształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na uczelnianej platformie Moodle - UZ (https://moodle.elearn.uz.zgora.pl). Szkolenie dostępne będzie od 1 października 2021 roku. Test zaliczeniowy należy wypełnić w dniach 21-22 października 2021 roku.
1 października 2021 roku studenci otrzymają, na uczelniane skrzynki email, dane do logowania na "Platformę edukacyjną Moodle - UZ" oraz dostęp do kursu o nazwie "Szkolenie BHP dla studentów".
Opiekunem szkolenia BHP jest kierownik sekcji BHP UZ mgr inż. Beata Zawadzka. Wszelkie pytania natury organizacyjnej oraz merytorycznej można kierować do Pani kierownik za pomocą mechanizmów platformy – forum dyskusyjnego oraz spotkań online.

SPOTKANIE DLA STUDENTÓW I ROKU

Dodano: 2021-09-20

W piątek 1 października 2021 r. o godz. 9:00 w sali 207 budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii (A-29) odbędzie się spotkanie informacyjno-adaptacyjne dla studentów pierwszego roku kierunków: informatyka i ekonometria, inżynieria danych oraz matematyka.

dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ
Dziekan WMIiE

Organizacja kształcenia na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii w semestrze zimowym 2021/2022

Dodano: 2021-09-10

Szanowni Państwo
Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UZ nr 126 z dnia 1 września 2021 roku wszystkie zajęcia dla studentów Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 będą prowadzone w trybie stacjonarnym.

dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ
Dziekan WMIiE

Zarządzenie Rektora UZ nr 126
Komunikat Rektora UZ

Konkurs „Absolwent Ekstra”

Dodano: 2021-09-08

Szanowni tegoroczni Absolwenci Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ.
Zapraszam serdeczne do wzięcia udziału w cyklicznym Konkursie „Absolwent Ekstra”.
Szczegółowe informacje o konkursie.
Informacje o laureatach w poprzednich edycjach konkursu.

dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ
Dziekan WMiE

Stypendia dla studentów lubuskich uczelni

Dodano: 2021-09-08

Sejmik Województwa Lubuskiego w 2020 r. ustanowił stypendia Marszałka Województwa Lubuskiego dla studentów studiów stacjonarnych wyższych uczelni z terenu województwa lubuskiego.
Szczegółowe informacje o stypendiach.

Komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczący JSA

Dodano: 2021-08-05

Informacja o roli Jednolitego Systemu Antyplagiatowego i charakterze jego raportów.

Zasady dotyczące składania pracy dyplomowej

Dodano: 2021-06-01

ZASADY DOTYCZĄCE SKŁADANIA PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ WARUNKI DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W SEMESTRZE LETNIM W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021.

Formularze związane z pracami dyplomowymi:
1. Oświadczenie o oryginalności pracy,
2. Oświadczenie o udostępnieniu pracy dyplomowej,
3. Podanie o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej,
4. Podanie o zgodę na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w trybie na odległość.

Komunikat Dziekana WMIE

Dodano: 2021-06-01

Zgodnie z §6 ust. 1 Zarządzenia nr 88 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 4 maja 2021 roku w sprawie zasad przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń na studiach w Uniwersytecie Zielonogórskim w semestrze letnim roku akademickim 2020/2021, listy studentów przystępujących do zaliczeń i egzaminów oraz prace pisemne, jeżeli egzamin lub zaliczenie ma formę pisemną, należy elektronicznie zarchiwizować.
Archiwizowane dokumenty powinny zawierać co najmniej następujące dane: imię i nazwisko oraz numer albumu studenta. Jeżeli jest to możliwe (np. praca zaliczeniowa lub egzaminacyjna napisana ręcznie) dokument w postaci skanu lub zdjęcia powinien zawierać również datę i podpis studenta.
Wspomniane powyżej dane należy przechowywać zgodnie z zapisami podpisanego wcześniej oświadczenia o zapewnieniu zgodności pracy zdalnej z przepisami ochrony danych osobowych.

Dziekan WMIE
dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ

Zmiany w obsłudze studentów

Dodano: 2021-05-18

Drodzy Studenci,

w czerwcu swoje sprawy związane z tokiem studiów będziecie załatwiać w Biurze Obsługi Studenta (BOS-ie), które zastąpi dotychczasowy Dziekanat. Tam uzyskacie wszelkie potrzebne zaświadczenia, przedłużycie legitymację, złożycie wszystkie wnioski wnikające z Regulaminu Studiów (np. wniosek o urlop, o warunkowe zaliczenie semestru, o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej), złożycie pracę dyplomową, odbierzecie dyplom ukończenia studiów. Natomiast sprawy świadczeń dla studentów (stypendia, zapomogi, akademiki) będą realizowane poza BOS-ami - w Dziale Spraw Studenckich.

Przewidziano cztery BOS-y, a każdy z nich będzie obsługiwał kilka różnych wydziałów. Celem tej zmiany jest przede wszystkim poprawa jakości obsługi studentów i ujednolicenie zasad prowadzonej dokumentacji oraz większa dostępność do kadry administracyjnej.

BOS-y będą czynne dla studentów od poniedziałku do czwartku oraz w soboty - dla studentów niestacjonarnych i uczestników studiów podyplomowych. Obsługa studentów z Filii w Sulechowie będzie się tam odbywała do końca sesji poprawkowej 2020/2021, a potem w BOS-ie_2.

BOS-y to jest wielka zmiana w zakresie administracyjnej obsługi studentów. Natomiast niezmiennie waszym opiekunem jest Dziekan, a osobą do pierwszego kontaktu działającą w jego imieniu jest Prodziekan. Do niego kierujcie wszelkie wnioski, pytania, problemy związane z Waszym pobytem na uczelni. Oprócz dyżurów na wydziale każdy Prodziekan będzie także dyżurował w gabinecie przy BOS-ie, więc łatwo go znajdziecie. Oczywiście w obecnym czasie pandemii podstawowym sposobem kontaktu jest korespondencja e-mailowa.

Niebawem na stronach internetowych wydziałów w zakładce „Biuro Obsługi Studenta” pojawią się szczegółowe informacje na temat BOS-ów. Zanim to jednak nastąpi wszystko będzie działać według obecnego porządku.

Pierwszą studencką aktywnością związaną z BOS-ami jest konkurs na ich identyfikację wizualną, zachęcam do wzięcia w nim udziału. Na zwycięzcę oprócz satysfakcji, że jego projekt będzie nawigował studentów po Uniwersytecie czeka nagroda 2000 zł.


Prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski
Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego


Lista BOS-ów:

BOS_1: Wydział Nauk Społecznych; Wydział Humanistyczny; Wydział Prawa i Administracji
budynek A-16 (Kampus B), kolor niebieski;

BOS_2: Wydział Mechaniczny; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; Wydział Nauk Biologicznych; Wydział Artystyczny; Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii; Wydział Fizyki i Astronomii
budynek A-8 (Kampus A), kolor zielony;

BOS_3: Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki; Wydział Ekonomii i Zarządzania
budynek A-2 (Kampus A), kolor fioletowy;

BOS_4: Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
budynek F (ul. Zyty), kolor pomarańczowy.

Zasady przeprowadzania zaliczeń i egzaminów

Dodano: 2021-05-13

Zasady przeprowadzania zaliczeń i egzaminów oraz egzaminów dyplomowych na studiach w Uniwersytecie Zielonogórskim w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.
Zarządzenie nr 88 Rektora UZ z dnia 4 maja 2021 roku.

Zagadki matematyczne i łamigłówki od Koła Naukowego Paradoks na WMIiE

Dodano: 2021-05-08

Szanowni Państwo

Pragniemy poinformować, że od 28 kwietnia 2021 roku, w każdą środę i piątek między godziną 18 a 20 Koło Naukowe Laboratorium "Matematyczne" Paradoks z siedzibą na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego udostępniać będzie zagadkę matematyczną bądź łamigłówkę pod adresem:

https://www.facebook.com/pg/Laboratorium-Matematyczne-Paradoks-486025124828774/posts/

Pierwsza poprawna odpowiedź i rozwiązanie będzie punktowana.
Po opublikowaniu 10 zagadek, osobę z największą ilością punktów nagrodzimy gadżetami bądź małym upominkiem i rozpoczniemy kolejną serie!

Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udzielania odpowiedzi z rozwiązaniem w komentarzach na Facebooku.

Zapraszamy do udziału w projekcie “New Modes of Mobility”

Dodano: 2021-04-30

Władze Wydziału zapraszają do udziału w projekcie “New Modes of Mobility” (NewM).
Osoby uczestniczące w tym projekcie będą miały możliwość spędzenia wirtualnego semestru za granicą i studiowania ze studentami z następujących krajów: Niemcy, Finlandia, Polska, Rumunia, Węgry, Holandia!
Rekrutacja trwa do 15.05.2021 r.
Informacje o projekcie i rekrutacji: załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3.

Komunikat Parlamentu Studenckiego UZ

Dodano: 2021-04-28

Komunikat Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego dotyczący zgłaszania się zainteresowanych studentów do Studenckiej Komisji Wyborczej.

Komunikat Dziekana WMIiE

Dodano: 2021-03-30

W związku z Komunikatem Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 1 z dnia 26 marca 2021 r. do Zarządzenia Rektora UZ nr 11 z dnia 11 styczna 2021 r. wszystkie zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii realizowane będą wyłącznie w sposób zdalny.
Komunikat Rektora UZ.

Uniwersytet Zielonogórski zakwalifikowany do IV edycji projektu "Legia Akademicka"

Dodano: 2021-03-11

Uniwersytet Zielonogórski został zakwalifikowany do realizacji IV edycji projektu "Legia Akademicka".
Od 5.03.2021 r. rozpoczęła się rekrutacja do tego projektu. Na stronie

http://rekrutacja.uz.zgora.pl/rekrutacja-do-legii-akademickiej

dostępny jest wniosek OCHOTNIKA w sprawie przyjęcia na zajęcia w części teoretycznej programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka” wraz z oświadczeniem RODO.

Biuletynu informacyjnego na temat Legii Akademickiej dostępny jest na platformie SWAY pod linkiem:
https://cutt.ly/Biuletyn1

AKCJA EWALUACJA – OCEŃ BELFRA (XIII edycja)

Dodano: 2021-02-20

Na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczyna się XIII edycja ewaluacji. Ocena prowadzących zajęcia dokonywana jest poprzez studentów i doktorantów po zakończeniu zajęć. Ankieta zostanie udostępniona w dniach 1 - 14 marca 2021 r.
Informacja dla studentów
Plakat promujący akcję

Rekrutacja na studia II stopnia na kierunku Inżynieria danych

Dodano: 2021-02-11

Szanowni Państwo
1 lutego 2021 roku rozpoczęła się rekrutacja na studia drugiego stopnia na kierunku Inżynieria danych prowadzonym na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ.
Serdecznie zapraszam do rozpoczęcia studiów na tym kierunku absolwentów studiów pierwszego stopnia wszystkich kierunków prowadzonych na naszym Wydziale oraz absolwentów studiów prowadzonych na innych wydziałach Uniwersytetu Zielonogórskiego, a także na innych uczelniach w kraju i za granicą.

Kalendarz rekrutacyjny.

Z poważaniem
Bogdan Szal
Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Wykaz zajęć prowadzonych w formie stacjonarnej na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii w semestrze letnim 2020/21

Dodano: 2021-01-21

Zgodnie z Zarządzeniem nr 11 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 11 styczna 2021 roku, na wniosek Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii i Dyrektora Instytutu Matematyki, Prorektor ds. Jakości Kształcenia podjęła decyzję, że w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 od dnia 6 kwietnia 2021 roku następujące zajęcia będą prowadzone na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii w trybie stacjonarnym:

- kierunek: Inżynieria Danych,
- kierunek: Informatyka i Ekonometria,
- kierunek: Matematyka.

Zajęcia ujęte w wyżej załączonych zestawieniach w miesiącu marcu 2021 roku oraz wszystkie pozostałe zajęcia realizowane na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 prowadzone będę w formie zdalnej z wykorzystaniem aplikacji G Suite (Google Classroom, Google Meet).

Zarządzenie nr 11 JM Rektora UZ.

Komunikat Dziekana WMIE

Dodano: 2020-12-21

Zgodnie z §6 ust. 1 Zarządzenia nr 215 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie zasad przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń na studiach w Uniwersytecie Zielonogórskim w semestrze zimowym roku akademickim 2020/2021, listy studentów przystępujących do zaliczeń i egzaminów oraz prace pisemne, jeżeli egzamin lub zaliczenie ma formę pisemną, należy elektronicznie zarchiwizować.
Archiwizowane dokumenty powinny zawierać co najmniej następujące dane: imię i nazwisko oraz numer albumu studenta. Jeżeli jest to możliwe (np. praca zaliczeniowa lub egzaminacyjna napisana ręcznie) dokument w postaci skanu lub zdjęcia powinien zawierać również datę i podpis studenta.
Wspomniane powyżej dane należy przechowywać zgodnie z zapisami podpisanego wcześniej oświadczenia o zapewnieniu zgodności pracy zdalnej z przepisami ochrony danych osobowych (wzór oświadczenia).

Dziekan WMIE
dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ

Zasady przeprowadzania zaliczeń i egzaminów oraz egzaminów dyplomowych w semestrze zimowym 2020/2021

Dodano: 2020-12-21

Zasady przeprowadzania zaliczeń i egzaminów oraz egzaminów dyplomowych na studiach w Uniwersytecie Zielonogórskim w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
Zarządzenie nr 215 Rektora UZ z dnia 13 listopada 2020 roku.

Informacje dotyczące odbierania/przedłużania legitymacji studenckich

Dodano: 2020-10-20

Zgodnie z §1 punkt 1 Komunikatu nr 32/2020 Zespołu Antykryzysowego Uniwersytetu Zielonogórskiego w związku z ograniczeniem z dniem 19 października 2020 r. funkcjonowania uczelni, legitymacje studenckie oraz legitymacje doktorantów pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności przedłużania ważności ww. legitymacji.
Wcześniej podany harmonogram przedłużania ważności legitymacji zostaje odwołany.
Natomiast odbieranie legitymacji przez studentów pierwszych lat wszystkich kierunków i poziomów prowadzonych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii odbywać się będzie zgodnie z wcześniej podanym harmonogramem.
Informacje na stronie internetowej ministerstwa.

Wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone będą wyłącznie w trybie zdalnym

Dodano: 2020-10-15

W związku z Komunikatem Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 14.10.2020r. - od dnia 17.10.2020 r. aż do odwołania - wszystkie zajęcia dydaktyczne, w tym dyżury i konsultacje, na wszystkich rodzajach studiów realizowane będą wyłącznie w trybie zdalnym.

Harmonogram przyjęć studentów WMIiE odbierających/przedłużających legitymację studencką

Dodano: 2020-10-14

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem przyjęć studentów Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii odbierających lub przedłużających legitymację studencką (opracowany zgodnie z Komunikatem nr 31/2020 z dnia 12 października 2020 roku).

Spotkanie dla nowoprzyjętych studentów dotyczące kształcenia zdalnego

Dodano: 2020-10-14

Uniwersytet Zielonogórski organizuje dla nowoprzyjętych studentów spotkanie informacyjno-szkoleniowe na temat kształcenia zdalnego w Uniwersytecie Zielonogórskim, które przeprowadzi dr inż. Jarosław Wagner - Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia Zdalnego.

Spotkanie zostanie przeprowadzone on-line w terminach:
16 października 2020 r. (piątek) - godzina 15.00,
17 października 2020 r. (sobota) - godzina 10.00.

Na spotkaniu zostaną omówione następujące systemy:
1. System StudNet - https://student.uz.zgora.pl,
2. Google Meet – system wideokonferencyjny,
3. Google Classroom – system e-learningowy,
4. Google kalendarz.

Z uwagi na ograniczenia systemowe w jednym szkoleniu może wziąć udział maksymalnie 100 osób.
Szkolenie dla studentów dostępne będzie pod adresem - https://meet.google.com/dhe-dudf-nqo.

Serdecznie zachęcamy studentów Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii do udziału w tym szkoleniu.

SPOTKANIE DLA STUDENTÓW I ROKU

Dodano: 2020-09-24

W czwartek 01 października 2020 r. o godz. 9:15 w sali 1 budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii (A-29) odbędzie się spotkanie informacyjno-adaptycyjne dla studentów pierwszego roku kierunków: informatyka i ekonometria, inżynieria danych oraz matematyka.

Dziekan WMIiE

Wykaz zajęć prowadzonych w formie stacjonarnej na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii w sem. zimowym 2020/21

Dodano: 2020-09-03

Zgodnie z Zarządzeniem nr 112 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 26 sierpnia 2020 roku, na wniosek Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii i Dyrektora Instytutu Matematyki, Prorektor ds. Jakości Kształcenia podjęła decyzję w sprawie zajęć, które będą prowadzone w trybie tradycyjnym (w formie stacjonarnej) w semestrze zimowym roku ak. 2020/2021 na WMIiE:

- kierunek: Inżynieria Danych,

- kierunek: Informatyka i Ekonometria,

- kierunek: Matematyka.

Pozostałe zajęcia prowadzone będę w formie zdalnej z wykorzystaniem aplikacji G Suite (Google Classroom, Google Meet).

Zarządzenie nr 112 JM Rektora UZ.

Nowoczesne nauczanie oraz praktyczna współpraca z przedsiębiorcami – program rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dodano: 2020-09-10

Uniwersytet Zielonogórski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Nowoczesne nauczanie oraz praktyczna współpraca z przedsiębiorcami – program rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego”. Celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr dydaktycznych uczelni poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego realizuje Zadnie 5 – Wsparcie dla studentów (w ramach Modułu 2) i pracowników (w ramach Modułu 6) wszystkich wydziałów Uniwersytetu Zielonogórskiego. W szkoleniach będzie mogło uczestniczyć 75 studentów oraz 75 pracowników z całego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Szczegółowe informacje o rekrutacji i projekcie znajdują się na stronie http://www.cptt.uz.zgora.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=358&Itemid=205&lang=pl.

Komunikat Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 2 września 2020 r.

Dodano: 2020-09-03

Komunikat Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 2 września 2020 r. dotyczący organizacji działalności dydaktycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

Atrakcyjne udogodnienia dla studiujących dwa kierunki!

Dodano: 2020-06-26

Wywiad Dziekana w Radiu Index

Dodano: 2020-06-23

16 czerwca 2020 r. Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, dr Robert Dylewski oraz Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii, prof. dr hab. Andrzej Drzewiński gościli w studiu Radia Index 96 fm, gdzie rozmawiali o studiowaniu i współpracy miedzy wydziałami Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Komunikat Prorektora nr 3 z dnia 19 maja 2020 r.

Dodano: 2020-05-20, Aktualizacja: 2020-06-10

W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i czasowym ograniczeniem bezpośredniego kontaktu nauczycieli akademickich ze studentami Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego podjął decyzje dotyczące:

Treść komunikatu

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich i legitymacji doktoranta

Dodano: 2020-06-03

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. Analogiczne regulacje w zakresie ważności legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Szósta edycja programu stypendialnego dla studentek politechnik

Dodano: 2020-06-03

„Nowe technologie dla dziewczyn” – to pierwszy w Polsce program stypendialny dla młodych kobiet wiążących swoją przyszłość z nowymi technologiami. Firma Intel Technology Poland we współpracy z Fundacją Edukacyjną Perspektywy ponownie zaoferuje tego rocznym maturzystkom i studentkom studiów inżynierskich i magisterskich unikatowy program wsparcia i rozwoju. Program obejmie wszystkie uczelnie techniczne w Polsce oraz pięć najlepszych wydziałów informatycznych polskich Uniwersytetów.

Do rozdysponowania jest dwadzieścia pięć stypendiów na rok akademicki 2020/2021, każde w wysokości 12.000 zł brutto.

Otwarcie Dziekanatu i Sekretariatu Wydziału

Dodano: 2020-05-25. Aktualizacja: 2020-06-03

Uprzejmie informujemy, że z dniem 25 maja 2020 r. otwarte zostały:

Kontakt z pracownikami Dziekanatu i Sekretariatu Wydziału a także z władzami Wydziału (Dziekan, Prodziekan) nadal powinien odbywać się drogą elektroniczną (e-mail, telefon) - telefony i adresy emailowe są podane na stronie Wydziału.

Kolejna edycja stypendiów Marszałka Województwa Lubuskiego

Dodano: 2020-05-11, Aktulizacja 2020-05-22

W roku akademickim 2020/2021 rusza kolejna edycja stypendiów Marszałka Województwa Lubuskiego dla studentów studiów stacjonarnych wyższych uczelni z terenu województwa lubuskiego. Powyższe stypendia mają na celu przede wszystkim zachęcenie absolwentów szkół ponadpodstawowych do związania swojej kariery zawodowej i jej dalszych losów z regionem, stałego rozwoju i podnoszenia osiąganych wyników oraz podejmowania nauki na lubuskich uczelniach.

Komunikat Dziekana

Dodano: 2020-05-08

W związku z par. 7 w Zarządzeniu nr 68 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 6 maja 2020 roku, dokumenty dot. zaliczeń i egzaminów (testy, kolokwia, prace pisemne) powinny być elektronicznie zarchiwizowane. Dokumenty te powinny zawierać conajmniej imię, nazwisko i numer albumu studenta. Jeżeli jest to możliwe (np. praca napisana ręcznie) dokument w postaci skanu lub zdjęcia powinien zawierać datę i podpis studenta.

Dziekan WMIiE,
dr Robert Dylewski

Kształcenie zdalne na Uniwersytecie Zielonogórskim - Zarządzenie Rektora nr 68 i Komunikat Prorektora ds. Jakości Kształcenia nr 2

Dodano: 2020-05-08

Komunikat w sprawie egzaminów, kolokwiów i praktyk w świetle zagrożenia koronawirusem

Dodano: 2020-04-22, Aktualizacja 2020-05-02

W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i czasowym ograniczeniem bezpośredniego kontaktu nauczycieli akademickich ze studentami Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego podjął decyzje dotyczące (m.in.):

WOMEN in TECH DAYS

Dodano: 2020-04-22

Świat jeszcze przez chwilę będzie zamknięty, ale umysły studentek kierunków technicznych i ścisłych pozostają stale otwarte. W myśl tego stwierdzenia Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" w dniach 27 - 29 kwietnia organizuje Women in Tech Days 2020. To wydarzenie ma nie tylko inspirować młode kobiety i wzmacniać ich motywację przy stawianiu pierwszych kroków w świecie tech, ale też dostarczać im doskonałej jakości merytorycznej wiedzy.

Women in Tech Days to pierwszy festiwal online dla kobiet w technologiach - idealna propozycja na czas społecznej izolacji. Najnowszy projekt w portfolio Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy" jest realizowany w ramach programu IT for SHE adresowanego do studentek i doktorantek kierunków technicznych i ścisłych. Odbędzie się on już w przyszłym tygodniu - 27-29 kwietnia na platformie Hopin. Udział w nim jest bezpłatny.

Zamknięcie Dziekanatu i Sekretariatu Wydziału

Dodano: 2020-03-16, Aktualizacja 2020-05-02

Zgodnie z komunikatami nr 9 i 10 Zespołu Antykryzysowego Uniwersytetu Zielonogórskiego (link) Dziekan Wydziału, dr Robert Dylewski, podjął decyzję o skierowaniu do pracy zdalnej wszystkich pracowników nie będących nauczycielami akademickimi na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii:

Nauczanie w formie elektronicznej - lista zajęć

Dodano: 2020-03-23, Aktualizacja 2020-05-02

Informujemy, że w związku zawieszeniem zajęć dydaktycznych na UZ, większość zajęć dla studentów naszego Wydziału jest prowadzona zdalnie/w formie elektronicznej, za wyjątkiem:

  1. Praktyki śródroczne dla grup 21 MAT-SP oraz 11MAT-SD (prowadzący: dr Alina Szelecka),
  2. Śródroczna praktyka wychowawcza 2 dla grupy 11MAT-SD/A (prowadzący: dr Anita Famuła-Jurczak).
Studentów i pracowników jeszcze raz prosimy o regularne sprawdzanie skrzynek pocztowych, w tym także folderów z niechcianą pocztą (spam).

Nauczanie w formie elektronicznej

Dodano: 2020-03-16, Aktualizacja 2020-05-02

W związku z zaleceniem, aby umożliwić studentom realizację programu studiów, Dziekan dr Robert Dylewski, podjął decyzję o przeprowadzeniu zajęć dla studentów Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii w postaci elektronicznej. Formy elektroniczne obejmują:

  1. umieszczanie materiałów (wykłady, listy zadań, instrukcje do zajęć itd) tradycyjnie na stronach WWW (strony pracownicze - Instytut Matematyki),
  2. wysyłanie materiałów za pomocą poczty elektronicznej (bezpośrednio do studentów),
  3. kontakt ze studentami/konsultacje realizowane za pomocą poczty elektronicznej lub za pomocą telefonów (prywatnych - oczywiście zależy to od decyzji nauczyciela, czy zechce podać swój prywatny numer),
  4. pracę zdalną za pomocą wideoczatów/wideokonferencji (jako platformę e-lerningową obowiązującą na WMIiE przyjmujemy program DiscordApp).
Adresy studentów dostępne są na stronie internetowej - moduł PracNet (https://pracownik.uz.zgora.pl/). Studentów i pracowników prosimy o regularne sprawdzanie skrzynek pocztowych, w tym także folderów z niechcianą pocztą (spam).

Zrealizowanych w ten sposób zajęć nie trzeba będzie odrabiać.

Legitymacje studenckie i doktoranckie automatycznie przedłużone

Dodano: 2020-03-13

Premier Jarosław Gowin podpisał rozporządzenie, dzięki któremu ważność legitymacji studenckich i doktoranckich zostanie, na mocy rozporządzenia, automatycznie wydłużona do 31 maja, bez konieczności osobistego stawiania się w Dziekanacie.

Program ,,Aktywny Samorząd''

Dodano: 2020-02-25

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze informuje, że od 2013 r. jest realizatorem pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd'', adresowanego do niepełnosprawnych mieszkańców Miast Zielona Góra, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach programu - Moduł II programu, osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą otrzymać pomoc finansową w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Adresatami pomocy mogą być, począwszy od nowego roku szkolnego/akademickiego 2019/2020 tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących, którzy rozpoczną naukę w szkołach policealnych i wyższych, aktualni uczniowie szkól policealnych i wyższych (informacje szczegółowe w załączniku).

Wybory 2020

Dodano: 2020-02-24

Rozpoczynają się Studenckie wybory do KOLEGIUM ELEKTORÓW na lata 2020/2024 oraz wybory uzupełniające do Parlamentu Studenckiego, Senatu UZ i Rad Mieszkańców! Zgłoszenia przyjmowane są do 2 marca do godziny 19:00. Formularz zgłoszeniowy ogólny znajduje się tutaj: http://www.samorzad.uz.zgora.pl/?q=dokumenty/wnioski. Wypełnione formularze należy wrzucić do skrzynki przy Parlamencie Studenckim na Kampusie A, w akademiku "Rzepicha".

Wizyta uczniów z SP nr 2 z Nowogrodu Bobrzańskiego na UZ

Dodano: 2020-02-03

W środę 8 stycznia 2020 roku na Wydziale Matematyki Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego gościliśmy grupę 48 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim wraz z ich nauczycielami Darią Mazur, Bożeną Kowalską, Elżbietą Egiert, Maciejem Bajon. Uczniowie klas 6, 7 i 8 z Nowogrodu Bobrańskiego odwiedzili Uniwersytet Zielonogórski w ramach realizacji projektu matematycznego "Mistrz rachunków" realizowanym przez ich szkołę.

Egzaminy dyplomowe - Inżynieria Danych

Dodano: 2020-01-16

Informujemy, że w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 egzaminy dyplomowe na kierunku Inżynieria Danych będa odbywać się w zasadzie w terminie: 03.02.2020 - 21.02.2020.

Przypominamy, że zgodnie z § 50 ust. 3 Regulaminu Studiów zaliczenie seminarium dyplomowego jest możliwe dopiero po zaakceptowaniu pracy przez promotora.

Zasady przygotowania i oceny prac dyplomowych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii znajdują się na stronie Studenci-Doktoranci → Sprawy studenckie.

Zamknięcie dostępu do budynku A-29

Dodano: 2019-12-19

Informujemy, że zgodnie z decyzją Pani Kanclerz UZ, mgr inż. Katarzyny Łasińskiej z dnia 2 grudnia 2019 r., budynek A-29 będzie zamknięty w następujących terminach:

Godziny Rektorskie

Dodano: 2019-12-19

Informujemy, że JM Rektor UZ, prof. dr hab. inż Tadeusz Kuczyński, ustanowił czas wolny od zajęć dydaktycznych w piątek, 20 grudnia 2019 r. od godz. 13:00.

Koło LMP z wizytą w LO w Nowej Soli (Akcja Mobilny UZet)

Dodano: 2019-12-18

W dniu 11 grudnia 2019 studenci Koła Naukowego Laboratorium „Matematyczne” Paradoks Patryk Wolniewicz oraz Kornel Żuber wraz z dr Krystyną Białek odwiedzili Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Nowej Soli w ramach akcji mobilny UZet. Licealiści mieli okazję wysłuchać prezentacji na temat Web Scrapingu z wykorzystaniem języka Python i HTML. Temat jak najbardziej aktualny i istotny, szczególnie dla młodego pokolenia. Zaprezentowane zostały metody efektywnego i automatycznego zbierania danych, które to dane mogą zostać później analizowane i wykorzystywane w różny sposób.

Koło LMP na Ogólnopolskiej Sesji Studentów Matematyki w Krakowie

Dodano: 2019-12-16

W dniach 6-8 grudnia 2019 roku w Krakowie odbyła się Ogólnopolska Sesja Studentów Matematyki „OSSM”. Obradowano przez dwa pierwsze dni na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, a trzeciego na Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. Uniwersytet Zielonogórski na OSSM reprezentowały studentki matematyki: Weronika Konieczna, Aleksandra Kowalewicz, Weronika Steciąg ze Studenckiego Koła Laboratorium „Matematyczne” Paradoks.

Koło LMP z wizytą w SP i ZSTi O w Zbąszynku

Dodano: 2019-12-09

W dniu 4 grudnia 2019 roku studenci: Weronika Konieczna, Weronika Steciąg, Aleks Gellert z Koła Naukowego Laboratorium "Matematyczny" Paradoks wraz opiekunem koła dr Krystyną Białek przeprowadzili warsztaty matematyczne pt. Matematyka w biznesie - rozGRYwki w Chłopską Szkołę Biznesu, w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. II Armii Wojska Polskiego w Zbąszynku. Warsztaty odbyły się dla 90 osobowej grupy uczniów z tej szkoły oraz w tym samym dniu w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Zbąszynku dla 60 osobowej grupy uczniów, w ramach akcji promocyjnej mobilny UZet.

Zielonogórskie Spotkania z Matematyką na UZ

Dodano: 2019-11-26

Instytut Matematyki Uniwersytetu Zielonogórskiego i Oddział Zielonogórski Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Koło Naukowe Laboratorium „Matematyczne” Paradoks serdecznie zapraszają licealistów, uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych zainteresowanych matematyką pozaszkolną na Zielonogórskie Spotkania z Matematyką na UZ. 1. Spotkanie odbędzie się 27 listopada 2019 r. godz. 13:00-15:00, sala 207 budynek A-29 Instytutu Matematyki UZ.

Ogólnopolska Sesja Studentów Matematyki

Dodano: 2019-11-20

W imieniu Koła Matematyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studenckiego Koła Matematycznego Akademii Górniczo-Hutniczej, chcielibyśmy serdecznie zaprosić studentów na organizowaną przez nas Ogólnopolską Sesję Studentów Matematyki (OSSM), która w poprzednich latach odbywała się na UJ. Wszystko odbędzie się 6-8 grudnia tego roku w Krakowie. OSSM przez dwa dni będzie gościł na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ, a trzeciego przeniesie się na AGH. Studentów, którzy chcieliby przedstawić własny referat (do czego mocno zachęcamy), prosimy o zgłoszenie się do 29 listopada, a pozostałych uczestników do 3 grudnia. Opłata konferencyjna wynosi 30 złotych. Oprócz szansy wysłuchania wielu ciekawych wykładów, zapewniamy możliwość integracji, zawarcia znajomości z innymi uczestnikami i po prostu miłego spędzenia wieczorów. Jeszcze raz gorąco zapraszamy i, miejmy nadzieję, do zobaczenia w grudniu.

Wizyta uczniów z LO w Tarnowie Podgórnym na UZ

Dodano: 2019-11-15

W sobotę 9 listopada 2019 roku na Wydziale Matematyki Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego gościliśmy grupę 26 młodych matematyków - uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym wraz z ich nauczycielami matematyki Anną Gorońską i Mirosławą Przyłudzką-Moryl dyrektorem szkoły. Licealiści z Tarnowa Podgórnego już po raz drugi odwiedzili Uniwersytet Zielonogórski w ramach realizacji projektu „Śladami matematyki” realizowanym przez ich kółko matematyczne.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości na UZ

Dodano: 2019-11-13

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Week) to ogólnoświatowa inicjatywa promująca przedsiębiorczość, w Polsce organizowana od 2008 roku, na naszej uczelni po raz ósmy organizatorem wszystkich imprez będzie Biuro Karier. Od 18 listopada zapraszamy studentów i absolwentów UZ na cykl spotkań i konsultacji z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Szczegółowy program dostępny jest na stronie www.bk.uz.zgora.pl

Porozumienie o współpracy edukacyjnej z Zespołem Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu

Dodano: 2019-11-05

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego objął swoim patronatem Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu. Koordynatorem projektu ze strony szkoły została nasza absolwenta Pani Paulina Świątek – nauczyciel matematyki, a ze strony Wydziału dr Ewa Synówka-Bejenka. W ramach nawiązanej współpracy uczniowie klas maturalnych wzięli udział w warsztatach „Średnio rzecz ujmując…”.

Program MOST - rekrutacja na semestr letni 2019/2020

Dodano: 2019-11-03

31 października 2019 r. ruszyła rekrutacja do Programu MOST i MOSTECH na semestr letni roku akademicki 2019/2020. Trwać będzie 30 listopada.

Ogłoszenie Studenckiej Komisji Wyborczej

Dodano: 2019-10-31

Z powodów technicznych, celem prawidłowego przeprowadzenia wyborów Studencka Komisja Wyborcza podjęła decyzję o przełożeniu wyborów. Wybory odbędą się 20 oraz 21 listopada, ostateczny termin składania kandydatur zostaje wydłużony do 5 listopada

Ogłoszenie Studenckiej Komisji Wyborczej

Dodano: 2019-10-25

Studencka Komisja Wyborcza ogłasza wybory do:

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 28.10.2019 r.

Ogólnopolski Tydzień Kariery na UZ

Dodano: 2019-10-16

Od 21 października rusza kolejna edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery - coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych, mająca na celu inspirowanie lokalnych inicjatyw i działań na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego. Tegoroczna edycja OTK 2019 odbędzie się pod hasłem „Pasja, profesja, powołanie…" Jak co roku Biuro Karier UZ jest partnerem lokalnym akcji. Wzorem lat ubiegłych przygotowaliśmy szereg ciekawych spotkań i warsztatów na które serdecznie zapraszamy. Szczegółowy program OTK 2018 dostępny jest na stronie www.bk.uz.zgora.pl

Konkursu „Krok w przyszłość” na najlepszą pracę studencką z matematyki

Dodano: 2019-10-10

Do 31 października można składać zgłoszenia do IV edycji konkursu mFundacji pn. „Krok w przyszłość” na najlepszą pracę studencką z matematyki. Pula nagród w konkursie to 40 tys. zł: nagroda główna w wysokości 20 tys. zł oraz dwa wyróżnienia w wysokości po 10 tys. zł. Do konkursu można zgłaszać prace z dowolnej dziedziny matematyki, obronione lub opublikowane w 2019 roku.

Kolejna edycja Stypendiów motywujących i przedsiębiorczych dla lubuskich studentów!

Dodano: 2019-10-08

Sejmik Województwa Lubuskiego na mocy uchwały nr XLIV/670/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. od roku akademickiego 2018/2019 ustanowił stypendia Marszałka Województwa Lubuskiego dla studentów studiów stacjonarnych wyższych uczelni z terenu województwa lubuskiego. Studenci I roku studiów stacjonarnych, którzy spełnią warunki określone w „Regulaminie” będą mogli ubiegać się o stypendia motywujące. Natomiast studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia, będą mogli ubiegać się o stypendia na rozpoczęcie jednoosobowej lub innej formy prowadzenia działalności gospodarczej - stypendia przedsiębiorcze.

Celem pomocy stypendialnej jest wsparcie, wyrównywanie szans edukacyjnych oraz inspiracja do podjęcia studiów na uczelniach naszego województwa.

Od roku akademickiego 2019/2020 rusza druga edycja stypendiów dla studentów. Termin składania wniosków wraz z wymaganymi załącznikami upływa z dniem 15 października danego roku akademickiego, na który składany jest wniosek.

Spotkanie dla studentów I roku

Dodano: 2019-10-01

Spotkanie dla studentów I roku (studia pierwszego i drugiego stopnia) Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii inaugurujące rok akademicki 2019/2020 odbędzie się 2 października 2019 r. (środa) o godz. 915 w sali nr 207. W związku ze spotkaniem ustanawiam godziny dziekańskie dla studentów I roku od 9:15 do 10:15.

Prodziekan dr Robert Dylewski

KOMUNIKAT REKTORA

Dodano: 2019-09-26

Uprzejmie informujemy, że z okazji uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 JM Rektor UZ prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, ustanawia czas wolny od zajęć dydaktycznych w dniu 1 października 2019 r. do godz. 14.00.

II Lubuskie Forum Nauczycieli Matematyki

Dodano: 2019-09-25

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli oraz Lubuskim Oddziałem Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki organizuje w dniu 19 października 2019 r. II Lubuskie Forum Nauczycieli Matematyki Łączy nas MATM@.

Wykłady plenarne dla uczestników Forum przedstawią prof. Maciej M. Sysło (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytet Wrocławski), który podąży na ratunek uczącym się matematyki w szkołach oraz dr Zdzisław Pogoda (Uniwersytet Jagielloński), który opowie o rozumowaniu, dowodzeniu i rozwiązywaniu problemów.
W ramach Forum przewidziane są również 1,5-godzinne zajęcia warsztatowe dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli matematyki klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych.

Atrakcyjne udogodnienia dla studiujących dwa kierunki!

Dodano: 2019-09-08

Studiując matematykę lub informatykę i ekonometrię, jednocześnie z inżynierią danych, otrzymasz nowy tablet Google Nexus (lub inny tej klasy) i skorzystasz z innych udogodnień, finansowanych z miliona złotych wygranego przez Wydział dla inżynierii danych w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Dla studiujących dwa kierunki na naszym Wydziale oferujemy także inne udogodnieniani - więcej na stronie rekrutacji.

Przerwa urlopowa w Dziekanacie WMIiE

Dodano: 2019-07-17

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 29 lipca do 5 sierpnia 2019 r. Dziekanat Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii będzie nieczynny.

Banachalia 2019

Dodano: 2019-06-13

Z okazji Jubileuszowego Roku Matematyki 2019 w środę 5 czerwca 2019 r . na dziedzińcu przy budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii odbyły się Banachalia, czyli Dzień Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii. Patronat nad tym wydarzeniem objęli: Uniwersytet Zielonogórski, WMIiE, Oddział Zielonogórski PTM oraz Koło Naukowe Laboratorium „Matematyczne” Paradoks. Wspólnie z pracownikami, nauczycielami akademickimi i studentami WMIiE w zabawie uczestniczyli licznie zaproszeni goście, w tym Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski, Przewodnicząca Parlamentu Studenckiego Dominika Masionek, przedstawiciele Kuratorium Oświaty oraz nauczyciele i uczniowie (laureaci jubileuszowej XXX edycji Międzynarodowego Konkursu „Mathématiques Sans Frontières” (Matematyka Bez Granic) z Regionu Lubusko-Zachodniopomorskiego) ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Szprotawie (gimnazjaliści z klasy 3 b), ze Szkoły Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Gorzowie Wlkp. (uczniowie klas 605 i 801) oraz ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Zielonej Górze (klasa 5d). Obecny był również Tomasz Czyżniewski, pomysłodawca zielonogórskich bachusików.

Banachalia 2019

Dodano: 2019-05-07

Zapraszamy 5 czerwca 2019 na Dzień Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii - Banachalia.
W tym dniu Dziekan WMIiE ogłosił czas wolny od zajęć na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii od 11.00 do 15.00, aby umożliwić wszystkim studentom i pracownikom wydziału wzięcie udziału w wydarzeniu.
Więcej szczegółów w programie wydarzenia.
Pobierz instrukcję rysowania trójkąta Sierpińskiego
Regulamin kalamburów

Laur Naukowca 2019 dla Koła Naukowego Laboratorium ”Matematyczne” Paradoks

Dodano: 2019-05-27

Laur Naukowca 2019 w kategorii Międzynarodowy Projekt Roku trafił do Koła Naukowego Laboratorium ”Matematyczne” Paradoks z siedzibą na WMIiE UZ. W dniu 22 maja 2019 roku w Teatrze Lubuskim w Zielonej Górze odbyła się V Gala Laur Naukowca, podczas której Parlament Studencki wręczył nagrody dla najlepszych kół naukowych i organizacji studenckich na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Wykład prof. Thanh Tran Duc

Dodano: 2019-05-16

Zapraszamy pracowników, studentów i doktorantów na wykład prof. Thanh Tran Duc z Vinh University w Wietnamie.
Temat wykładu: A solution for the non-cooperative equilibrium problem of two person via fixed point theory.
Wykład odbędzie się w środę 22.05.2019 w sali 207 A-29 w godz. 9:15 - 10:45.

Elektromobilne rewolucje na UZ

Dodano: 2019-05-13

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na wydarzenie współorganizowane przez EkoEnergetyka – Polska Sp. z o.o. i Uniwersytet Zielonogórski, które odbędzie się 14.05.2019

Rozpoczęcie w sali nr 3 Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii.

- 8:45 - poranna kawa - dostępna dla wszystkich uczestników spotkania

- 9:15 - 10:15 – prezentacja firmy Ekoenergetyka – Polska - Bartosz Kubik i Maciej Wojeński – Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii (budynek A-29): sala wykładowa nr 3

- 10:15 - 10:30 – przerwa kawowa i przejście grup do innych budynków i sal

- 10:30 - 12:00 - warsztaty tematyczne:

1. „Rola IT w e-mobility - co tak naprawdę napędza pojazdy elektryczne” - Michał Małecki, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii (budynek A-29): sala nr 205

2. „Zaprojektuj i wybuduj stację ładowania - rola Project Managera, czy w emobility jest miejsce dla budowlańców" - Patryk Dąbrowski i Natalia Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (budynek A-8): sala 124

3. „Jak łączyć pasję w R&D? - projektowanie prototypów, jak wygląda praca konstruktora mechanika?” - Konrad Borkowski, Wydział Mechaniczny (budynek A-10): sala H129

4. „Nasze stacje ładowania i skrajne warunki klimatyczne - czyli jakie czynniki trzeba uwzględnić w projektowaniu, rola inżyniera w e-mobility?” - Janusz Rosłanowski - Budynek Instytutu Inżynierii Środowiska (budynek A-12): sala 104

5. „Podróże z serwisem dookoła świata – jak wygląda e-mobility w różnych krajach” - Dariusz Pawłowski, Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki (budynek A-2): sala 123

6. „Hamownia - elektryk na warsztacie"- mgr inż. Zdzisław Wałęga, warsztaty i hamownia Wydziału Mechanicznego (budynek A-10)

- 11:00 - 13:00 - pokaz samochodów elektrycznych, patio przed obiektem A-29

Konkurs na karykaturę zielonogórskiego matematyka

Dodano: 2019-05-10

Ogłaszam konkurs dla studentów WMIiE na karykaturę zielonogórskiego matematyka - technika wykonania dowolna (portret, statuetka, lalka, ...).
Prace indywidualne lub zespołowe można składać w Dziekanacie WMIiE do dnia 3 czerwca 2019 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w Dniu Wydziału "Banachalia" 5 czerwca 2019.

Longin Rybiński, Dziekan WMIiE

IV Szkoła Modelowania Matematycznego

Dodano: 2019-05-07

Serdecznie zapraszamy studentów i pracowników Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii dnia 13 maja 2019 r. o godz. 9:00 w sali 207, bud. A-29 na uroczyste otwarcie IV Szkoły Modelowania Matematycznego. W tym roku szkoła odbędzie się w dniach 13-17 maja.

Program MOST - rekrutacja na 2019/2020

Dodano: 2019-04-12

Już za chwilę rusza rekrutacja do Programu MOST na semestr zimowy i cały rok akademicki 2019/2020. Trwać będzie od 15 kwietnia do 15 maja.
Zachęcamy do odwiedzenia stron programu:
http://www.dk.uz.zgora.pl/most_mostech.php
http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna
https://most.uka.uw.edu.pl/
https://www.facebook.com/programmost2000

Gra o Karierę 2019

Dodano: 2019-04-05

Tegoroczna edycja Gry o Karierę odbędzie się w dniach 8-12 kwietnia 2019. Biura Karier w całej Polsce organizują: warsztaty, szkolenia, konferencje i inne wydarzenia pod wspólnym szyldem Gra o karierę – Biuro Karier dla Ciebie specjalnie dla studentów z całego kraju.
Pobierz: Program Gra o Karierę 2019

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta

Dodano: 2019-04-05

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta, dziedzina nauki matematyczne, dyscyplina matematyka lub informatyka, na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii.

Dzień Liczby π

Dodano: 2019-03-21

W dniu 14 marca 2019 r. na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii odbyły się obchody Dnia Liczby π, w których udział wzięli obecni i emerytowani nauczyciele akademiccy oraz społeczność studencka WMIiE. Spotkanie zostało uświetnione wykładem prof. dra hab. Michała Kisielewicza pt.: „Powstanie i rozwój zielonogórskiego środowiska matematycznego”. Słuchacze, zarówno starsi jak i młodsi, z ciekawością wrócili do wspomnień sprzed kilkudziesięciu lat, wiele emocji wzbudziły też fotografie zielonogórskich matematyków pochodzące z minionych czasów.

Discussiones Mathematicae - General Algebra and Applications przyjęte do bazy Scopus

Dodano: 2019-03-19

Wydawane przez Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ czasopismo Discussiones Mathematicae - General Algebra and Applications pozytywnie przeszło proces kwalifikacyjny do bazy Scopus – największej bazy bibliograficznej indeksującej czasopisma naukowe.

Zmarł prof. Henryk Hudzik

Dodano: 2019-03-05

Szanowni Państwo,

z głębokim smutkiem i żalem przekazuję informację o nagłej śmierci w dniu 2 marca 2019 roku wybitnego matematyka Profesora Henryka Hudzika, emerytowanego profesora UAM. Profesor Henryk Hudzik był blisko związany ze zielonogórskim środowiskiem matematycznym, w latach 1994 - 1998 był zatrudniony w Instytucie Matematyki WSP w Zielonej Górze. Był przyjacielem wielu pracowników naszego Wydziału.

Marian Nowak

Krótki opis dokonań prof. Henryka Hudzika jest umieszczony na stronie https://www.wmi.amu.edu.pl/pl/.

Targi Pracy 2019

Dodano: 2019-03-11

Zapraszamy na XVII edycję Targów Pracy, które odbędą się 20 marca 2019 roku na Uniwersytecie Zielonogórskim [przy ul. prof. Szafrana 4 - Campus A - budynek A-10]. Targi to najlepsza okazja, żeby w jednym miejscu i czasie poznać aktualne oferty pracy, porozmawiać z pracodawcami o wymaganiach stawianych kandydatom, złożyć lub sprawdzić dokumenty aplikacyjne, czy też otrzymać materiały informacyjne przygotowane przez firmy wystawiające się na targach.

Dzień Liczby π

Dodano: 2019-02-28

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii serdecznie zaprasza wszystkich pracowników i studentów Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii na obchody Dnia Liczby π, które odbędą się 14 marca 2019 roku w godz. 11:00-13:00 w sali nr 207 (budynek A-29). Spotkanie zostanie uświetnione wykładem prof. dr. hab. Michała Kisielewicza pt.: „Powstanie i rozwój zielonogórskiego środowiska matematycznego”. Po wykładzie odbędzie się Turniej Matematyczny z Liczbą π w Tle...

Spotkanie dotyczące rekrutacji studentów w ramach programu Erasmus+

Dodano: 2019-02-25

Zapraszamy studentów WMIiE na spotkanie dotyczące rekrutacji studentów na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ 2019/2020.
Spotkanie odbędzie się 5 marca 2019 o godz. 12:30 w sali 205 A-29.

Lubuskie Forum Nauczycieli Matematyki

Dodano: 2019-02-19

W dniu 14 marca 2019 r. w godz. 10.00 – 15.00 w Sali Sejmiku Województwa Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbędzie się I Lubuskie Forum Nauczycieli Matematyki – Twórczo, inspirująco, nowocześnie…, poświęcone kształtowaniu kultury matematycznej, upowszechnianiu skutecznych rozwiązań metodycznych i organizacyjnych oraz nowoczesnych środków dydaktycznych.
Organizatorami Forum są Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze oraz Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Program konferencji.

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej

Dodano: 2019-02-05

W dniu 20 marca 2019 roku o godz. 13:00 w sali 207 (budynek A-29) Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Prof. Z. Szafrana 4a odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej „Operatory liniowe na przestrzeniach ciągłych funkcji wektorowych z topologią ścisłą” mgr. Juliusza Stochmala.

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej

Dodano: 2019-01-29

W dniu 20 lutego 2019 roku o godz. 13:00 w sali 207 (budynek A-29) Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Prof. Z. Szafrana 4a odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej „Estymacja i testowanie hipotez dla wybranych wielowymiarowych modeli normalnych” mgr. Arkadiusza Kozioła.

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej

Dodano: 2018-12-14

W dniu 23 stycznia 2019 roku o godz. 13:00 w sali 207 (budynek A-29) Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Prof. Z. Szafrana 4a odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej „Sumacyjno - listowe kolorowanie grafów” mgr. Agaty Drzystek.

III edycja ogólnopolskiej Olimpiady Statystycznej

Dodano: 2018-12-21

W 2019 roku na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii odbędą się zawody okręgowe trzeciej edycji ogólnopolskiej Olimpiady Statystycznej, której organizatorami są Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne.
Olimpiada Statystyczna jest olimpiadą interdyscyplinarną o zasięgu ogólnopolskim z wiedzy z zakresu statystyki oraz umiejętności jej praktycznego stosowania w obszarze analiz procesów społeczno-gospodarczych. Głównym celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki oraz stymulowanie aktywności w zakresie kompetencji interpersonalnych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
Między Komitetem Okręgowym Olimpiady w Zielonej Górze, reprezentowanym przez przewodniczącą mgr Krystynę Motyl, a Uniwersytetem Zielonogórskim, reprezentowanym przez dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii - dr hab. Longina Rybińskiego, prof. UZ, zostało podpisane porozumienie o nawiązaniu współpracy dotyczącej organizacji Olimpiady.
Pierwszy stopień Olimpiady Statystycznej (zawody szkolne) został już rozstrzygnięty, a jej zwycięzcy zmierzą się 9 stycznia o godz. 10:00 w zawodach okręgowych, gdzie okręg stanowi obszar jednego województwa. W naszym okręgu, zawody drugiego stopnia odbędą się w sali 207 Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii przy aktywnym udziale pracowników wydziału: dr Jacek Bojarski, mgr Arkadiusz Kozioł, dr Maciej Niedziela, dr Ewa Synówka-Bejenka, dr Alina Szelecka oraz prof. dr hab. Roman Zmyślony.

Uniwersytet w Chongqing przysyła swoich i zaprasza naszych studentów

Dodano: 2018-12-17

W ramach oficjalnej współpracy dwustronnej pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a Chongqing Normal University (CNU) w Chinach, nawiązanej z inicjatywy profesora Witolda Jarczyka i doktor Justyny Jarczyk, w dniach 19 – 23 listopada gościliśmy profesor Zhiyu Wu - dziekan School of Mathematical Sciences oraz profesora Wenmenga Zhanga.

Zapraszamy na II edycję MATH AND DATA SCIENCE DAY

Dodano: 2018-11-09

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na II edycję Math and Data Science Day - spotkanie poświęcone matematyce i jej zastosowaniom, które odbędzie się na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Prof. Z. Szafrana 4a w Zielonej Górze (budynek A-29) w dniu 28 listopada 2018 r. w godzinach 10:00 – 13:00.

Podczas wizyty odwiedzający będą mogli uczestniczyć w specjalnie dla nich przygotowanych warsztatach oraz wykładach popularnonaukowych związanych z kierunkami studiów realizowanych na naszym Wydziale. Przygotowana oferta obejmuje zarówno teoretyczny jak i praktyczny wymiar matematyki oraz szeroki wachlarz zastosowań inżynierii danych.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości na UZ

Dodano: 2018-11-13

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Week) to ogólnoświatowa inicjatywa promująca przedsiębiorczość, w Polsce organizowana od 2008 roku, na naszej uczelni po raz ósmy organizatorem wszystkich imprez będzie Biuro Karier. W dniach 13-20 listopada zapraszamy studentów i absolwentów UZ na cykl spotkań, wykładów i konsultacji z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Szczegółowy program dostępny jest na stronie www.bk.uz.zgora.pl

Ogólnopolski Tydzień Kariery na UZ

Dodano: 2018-10-10

15 października rusza kolejna edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery - coroczna akcja inicjowana przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych, mająca na celu inspirowanie lokalnych inicjatyw i działań na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego. Tegoroczna edycja OTK 2018 odbywa się pod hasłem „Bądź architektem swojego szczęścia". Jak co roku Biuro Karier UZ jest partnerem lokalnym akcji. Wzorem lat ubiegłych przygotowaliśmy szereg ciekawych spotkań i warsztatów na które serdecznie zapraszamy. Szczegółowy program OTK 2018 dostępny jest na stronie www.bk.uz.zgora.pl

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej

Dodano: 2018-10-05

W dniu 7 listopada 2018 roku o godz. 11:00 w sali 207 (budynek A-29) Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Prof. Z. Szafrana 4a odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej „Beta-type functions, means and related topics (Funkcje typu Beta, średnie i tematy pokrewne)” mgr. Martina Himmela.

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej

Dodano: 2018-10-05

W dniu 7 listopada 2018 roku o godz. 13:00 w sali 207 (budynek A-29) Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Prof. Z. Szafrana 4a odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej „Zbieżność szeregów trygonometrycznych w wybranych przestrzeniach unormowanych” mgr. Krzysztofa Duzinkiewicza.

Wyniki konkursu na zadania badawcze dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Dodano: 2018-09-13

Wydziałowa Komisja ds. Badań Naukowych ogłasza wyniki konkursu na zadania badawcze na rok 2018.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne oraz warsztaty dla nowych studentów organizowane przez Biuro Karier

Dodano: 2018-09-13

Biuro Karier UZ zaprasza na spotkanie informacyjne dla nowych studentów UCZELNIANY GPS, na którym dowiesz się: kto jest kim na uczelni, gdzie załatwisz różne sprawy? Czym zajmuje się Dział Spraw Studenckich a czym Biuro Karier? Jak zapisać się do koła studenckiego? Spotkanie odbędzie się 28 września o godz. 13.15

Kiedy się uczyć, a kiedy bawić? Jak wyznaczać priorytety? nauczysz się podczas warsztatu ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE, który odbędzie się 28 września w godz. 10.00-13.00

Podczas warsztatu NABIERZ WIATRU W ŻAGLE 2 października w godz. 11.00-14.30 nauczysz się natomiast jak przekuć stres w sprzymierzeńca motywującego do działania.
Na wszystkie spotkania obowiązują ZAPISY na stronie Biura Karier UZ.

Stypendia dla studentów kierunków ścisłych oraz technicznych

Dodano: 2018-08-24

Województwo mając na uwadze wsparcie młodych lubuszan w ramach wyrównywania szans edukacyjnych, utworzyło pomoc materialną w postaci stypendiów dla studentów studiów stacjonarnych zamieszkujących na terenie naszego województwa, uczących się i podejmujących kształcenie na lubuskich uczelniach. Stypendia mają na celu zachęcenie do związania swojej kariery zawodowej i dalszych losów z regionem.

Konkurs na zadania badawcze dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Dodano: 2018-08-16

Wydziałowa Komisja ds. Badań Naukowych ogłasza konkurs na zadania badawcze na rok 2018. Konkurs jest adresowany do młodych naukowców – pracowników Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii oraz uczestników studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale.

Podwojenie wskaźnika IF dla Discussiones Mathematicae Graph Theory

Dodano: 2018-07-12

Wydawane przez Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ czasopismo Discussiones Mathematicae Graph Theory (DMGT) uzyskało Impast Factor 2017 równy 0.601. Wynik ten, będący podwojeniem wskaźnika IF w trzy lata po pierwszym klasyfikowaniu czasopisma w Journal Citation Reports, potwierdza znakomity rozwój czasopisma w ciągu ostatnich dwóch lat.

„Krok w przyszłość” - III edycja konkursu na najlepszą pracę studencką z matematyki

Dodano: 2018-07-10

Fundacja mBanku po raz trzeci nagrodzi najlepsze prace studenckie z matematyki. Zwycięzca konkursu „Krok w przyszłość” otrzyma 20 tys. zł oraz statuetkę STEFCIO, powstałą na cześć wybitnego polskiego matematyka – Stefana Banacha.
Do konkursu można zgłaszać prace studenckie z matematyki przedstawione i obronione w 2018 roku. Najlepsza praca powinna promować nowatorskie, oryginalne rozwiązania lub wskazywać nowe kierunki bądź metody badawcze.
Prace można składać od 30 czerwca do 31 października 2018 roku.

Przerwa urlopowa w Dziekanacie WMIiE

Dodano: 2018-07-02

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 6 do 17 sierpnia 2018 r. Dziekanat Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii będzie nieczynny.

Festiwal Nauki 2018

Dodano: 2018-06-11

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii serdecznie zaprasza na Wykłady, Warsztaty i RozGRYywki przygotowane przez pracowników i studentów Wydziału w dniu 11 czerwca 2018 roku od godziny 11:00 oraz na uroczyste podsumowanie wyników XXIX Międzynarodowego Konkursu "Matematyka bez Granic"

Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich w stulecie PTM

Dodano: 2018-06-06

W dniach 3-7 września 2019 r. odbędzie się w Krakowie Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich z okazji 100-lecia powstania (2 kwietnia 1919 r.) Towarzystwa Matematycznego w Krakowie, które wkrótce przekształciło się w Polskie Towarzystwo Matematyczne.

Zjazd będzie okazją do spotkania z tymi koleżankami i kolegami, którzy od wielu już lat przebywają za granicą. Oprócz naukowców będą obecni także nauczyciele matematyki oraz przedstawiciele innych środowisk związanych z tą dziedziną wiedzy. Będzie to zatem okazja do integracji całej naszej społeczności.

W ramach Zjazdu planowane są wykłady wybitnych uczonych i dyskusje panelowe o stanie nauk matematycznych w naszym kraju. W jednym miejscu spotkają się ci, których dorobek zapewnił im już miejsce w historii polskiej matematyki, wraz z tymi, którzy dopiero wchodzą w świat Królowej Nauk. Dzięki temu Zjazd w Krakowie ma szansę stać się niepowtarzalnym wydarzeniem i nadać impet dalszemu rozwojowi naszej dziedziny nauki oraz przybliżyć jej obraz szerokim kręgom odbiorców.​

Seminarium Ośrodka Zastosowań Matematyki i Informatyki

Dodano: 2018-04-24

Ośrodek Zastosowań Matematyki i Informatyki WMIiE, zaprasza na Seminarium Chałupnicza analiza danych w środę, 25 kwietnia 2017 r. o godz. 14.00 w sali 301 Budynku Nauk Ścisłych (A-29). Przedsiębiorstwo ExMatrix z Krakowa zaprezentuje swoją platformę do przeprowadzania analiz i prognozowania

Studenci koła Paradoks na konferencji OMatKo

Dodano: 2018-04-23

W dniach 13-15 kwietnia we Wrocławiu miała miejsce Ogólnopolska Matematyczna Konferencja Studentów. Nie mogło tam zabraknąć nikogo, kto pasjonuje się matematyką, w tym również studentów z naszego koła Paradoks. W konferencji uczestniczyli: Aleksandra Lubańska, Paula Irska, Agnieszka Kryś oraz Kamil Szydłowski.

Wykłady w ramach programu Erasmus+

Dodano: 2018-04-19

Zapraszamy studentów, doktorantów i pracowników WMIiE na wykłady prowadzone w ramach programu Erasmus+ przez Profesora Duong Xuan Giap z Vinh University (Department of Mathematics). Wykłady na temat „Laws of large numbers and ergodic theorems” odbędą się w sali 207 A-29, w terminach: wtorek (24.04.2018) 11:15-12:45 i 13:00-14:00.

58. Szkoła Matematyki Poglądowej

Dodano: 2018-04-10

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w kolejnej, to już 58. Szkole Matematyki Poglądowej (24-28 sierpnia, Wola Ducka pod Warszawą). Tematem letniej szkoły będą ANALOGIE. Zgłoszenia uczestnictwa są przyjmowanie do 20.06 przez formularz na stronie www.smp.uph.edu.pl

Konferencja Matematyka Pogranicza / Mathematics of Borderlands

Dodano: 2018-04-05

Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Matematycznego zaprasza nauczycieli, nauczycieli akademickich, historyków, architektów, muzyków, uczniów i studentów do udziału w konferencji Matematyka Pogranicza/Mathematics of Borderlands, która odbędzie się w dniach 15-17 czerwca 2018 r. w Białymstoku (Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku).
Matematyka Pogranicza jest konferencją interdyscyplinarną, popularyzującą zastosowania i obecność matematyki w różnych dziedzinach naszego życia. Konferencja jest skierowana do szerokiego grona odbiorców, zaś jej zadaniem jest łączenie środowisk po obu stronach wschodnich granic Polski oraz szukanie pomostu pomiędzy matematyką a innymi dziedzinami nauki i sztuki.

Konferencja Matematyczna w Lesznie

Dodano: 2018-03-30

Nawiązana w ubiegłym roku współpraca Wydziału Matematyki Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego z III Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Lesznie zaowocowała konferencją matematyczną, która odbyła się w dniu 20 marca 2018 r. w Leszczyńskim Centrum Biznesu w Lesznie. W konferencji wzięli udział nauczyciele matematyki szkół miasta Leszna i okolic oraz uczniowie tych szkół. Wydział reprezentowali: Dziekan WMIiE – dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ, dr Aleksandra Arkit, dr Maciej Niedziela oraz dr hab. Andrzej Kisielewicz, prof. UZ. W trakcie konferencji nasi koledzy mieli okazję podzielić się swoimi pasjami zawodowymi.

Maciek Niedziela starał się udzielić odpowiedzi na pytania: Czy analityk danych to zawód przyszłości? Jak wygląda warsztat analityka danych? Jakie jest znaczenie analizy danych we współczesnym świecie? Czy warto studiować inżynierię danych? Przedstawił również wybrane problemy biznesowe i inżynierskie realizowane przy użyciu Data Science w ramach współpracy Ośrodka Zastosowań Matematyki i Informatyki z firmami i instytucjami.

Andrzej Kisielewicz przedstawił idee nowatorskich metod nauczania matematyki ukierunkowanych na aktywizację uczniów i rozwijanie ich pasji matematycznych. Miał nadzieję spotkać nauczycieli i tych co myślą o zawodzie nauczyciela matematyki, lubią eksperymentować z matematyką, lubią bawić się z dzieciakami przy matematyce, a matematyka jest dla nich wolną aktywnością serca i rozumu.

Ola Arkit na 48 dni przed maturą z matematyki przedstawiła najważniejsze informacje o ciągu geometrycznym, które mogą okazać się kluczowe w życiu młodego człowieka - u progu kariery zawodowej w świetle strategii oszczędzania na emeryturę.

Wydział jest w czołówce instytucji ekonomicznych w Polsce

Dodano: 2018-03-26

Według rankingu RePEc http://ideas.repec.org/ prowadzonego przez University of Connecticut, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii znajduje się na 8. miejscu wśród ekonomicznych ośrodków naukowych i akademickich w Polsce.

Dzień Otwarty na WMIiE

Dodano: 2018-02-06

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii serdecznie zaprasza uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych w dniu 14 marca 2018 roku w godzinach 10:00-13:00 na spotkanie ze studentami i pracownikami dydaktycznymi, którzy pragną przybliżyć uczniom studia i życie studenckie na naszym Wydziale.
Serdecznie zapraszamy na wykłady i warsztaty przygotowane przez pracowników dydaktycznych Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii oraz na mniej formalne spotkania uczniów ze studentami naszego Wydziału!

Ogólnopolska Matematyczna Konferencja Studentów „OMatKo!!!”

Dodano: 2018-03-09

Konferencja „OMatKo!!!” to największe matematyczne wydarzenie przeznaczone dla studentów i doktorantów z całego kraju, organizowane przez matematyczne koła naukowe działające przy Politechnice Wrocławskiej. Obok młodych matematyków, prezentujących swoje wyniki badań, na konferencji pojawi się również wielu specjalistów i przedstawicieli wiodących na rynku firm, takich jak McKinsey & Company oraz Aviva. Organizatorzy, oprócz prawdziwej matematycznej uczty, zapewniają także dobrą zabawę - m.in. poprzez loterię łamigłówek czy wieczorną integrację. Na „OMatKo!!!” możesz zachwycić wszystkich teoretycznym lub praktycznym obliczem matematyki, wygrywając przy tym atrakcyjne nagrody - wystarczy, że wygłosisz referat albo stworzysz matematyczny plakat. Jeśli masz głowę pełną matematycznych pomysłów albo chcesz spędzić niezapomniany weekend w towarzystwie „królowej nauk”, to zapraszamy do Centrum Kongresowego Politechniki Wrocławskiej w dniach 13-15 kwietnia 2018r.
Więcej informacji oraz formularz zapisowy (zarówno dla słuchaczy, jak i referentów) znajduje się na stronie omatko.im.pwr.wroc.pl bądź na portalu Facebook. Nie zwlekaj!
Serdecznie zapraszamy do udziału!

VII Kongres Młodych Matematyków Polskich

Dodano: 2018-02-21

Kongres Młodych Matematyków Polskich jest cyklicznym wydarzeniem, na którym spotykają się uzdolnieni matematycznie uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z Polski. Uczestnicy tych spotkań mają możliwość wysłuchania specjalnych wykładów przygotowanych przez innych uczniów oraz znanych polskich matematyków, nawiązania kontaktów, dyskusji i wymiany doświadczeń z miłośnikami matematyki - rówieśnikami jak i nauczycielami akademickimi.
Obecna VII edycja KMMP odbędzie się w Lublinie w dniach 20-23 września 2018 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego, jako współorganizator kongresu serdecznie zaprasza

Warsztaty matematyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Dodano: 2018-01-22

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego i Oddział Zielonogórski Polskiego Towarzystwa Matematycznego zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych na warsztaty matematyczne z cyklu "Matematyka, która nas zaskakuje", które odbędą się w środę 24. stycznia 2018 na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego (budynek A29, ul. Szafrana 4a, Zielona Góra):
- Gry i układanki logiczne - godz. 11:15, sala 3 (dr Izabela Kurzydło).
Uczniowie zmierzą się m.in. z układaniem klasycznego tangramu chińskiego, grami logicznymi Tantrix i Blokus.
Zgłoszenia klas na spotkania proszę kierować na adres: w3ptm@org.uz.zgora.pl.

Zawody okręgowe drugiej edycji ogólnopolskiej Olimpiady Statystycznej

Dodano: 2018-01-20

W dniu 9 stycznia 2018 roku na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii odbyły się zawody okręgowe drugiej edycji ogólnopolskiej Olimpiady Statystycznej, której organizatorami są Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne.

II Olimpiada Statystyczna - Zawody drugiego stopnia okręgu lubuskiego

Dodano: 2017-12-20

Na początku 2018 roku na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii odbędą się zawody okręgowe drugiej edycji ogólnopolskiej Olimpiady Statystycznej, której organizatorami są Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne.
Olimpiada Statystyczna jest olimpiadą interdyscyplinarną o zasięgu ogólnopolskim z wiedzy z zakresu statystyki oraz umiejętności jej praktycznego stosowania w obszarze analiz procesów społeczno-gospodarczych. Głównym celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki oraz stymulowanie aktywności w zakresie kompetencji interpersonalnych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
Między Komitetem Okręgowym Olimpiady w Zielonej Górze, reprezentowanym przez przewodniczącą mgr Krystynę Motyl, a Uniwersytetem Zielonogórskim, reprezentowanym przez dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii - dr hab. Longina Rybińskiego, prof. UZ, zostało podpisane porozumienie o nawiązaniu współpracy dotyczącej organizacji Olimpiady.
Pierwszy stopień Olimpiady Statystycznej (zawody szkolne) został już rozstrzygnięty, a jej zwycięzcy zmierzą się 9 stycznia o godz. 10:00 w zawodach okręgowych, gdzie okręg stanowi obszar jednego województwa. W naszym okręgu, zawody drugiego stopnia odbędą się w sali 207 Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii przy aktywnym udziale pracowników wydziału: dr Jacek Bojarski, mgr Arkadiusz Kozioł, dr Ewa Synówka-Bejenka, dr Alina Szelecka, dr hab. Zbigniew Świtalski, prof. UZ oraz prof. dr hab. Roman Zmyślony.

Warsztaty matematyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Dodano: 2017-12-08

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego i Oddział Zielonogórski Polskiego Towarzystwa Matematycznego zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych na warsztaty matematyczne z cyklu "Matematyka, która nas zaskakuje", które odbędą się we wtorek 12. grudnia 2017 na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego (budynek A29, ul. Szafrana 4a, Zielona Góra):
- Gry i układanki logiczne - godz. 13:15 sala 223 (dr Izabela Kurzydło).
Pytania dotyczące spotkań proszę kierować na adres: w3ptm@org.uz.zgora.pl.

TURNIEJ GIER PLANSZOWYCH - II ETAP

Dodano: 2017-12-08

Studenci Koła Laboratorium „Matematyczne” Paradoks z siedzibą na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszają najlepszych graczy studenckich drużyn oraz uczniów z Zielonej Góry i okolic biorących udział w mikołajkowych rozGRYwkach gier planszowych uczestników projektu „Edutainment” na finałowe RozGRYwki Gier Planszowych, które odbędą się 12 grudnia 2017r. (wtorek), godz. 11:00-15:00, sala 204 budynek WMIiE UZ ul. prof. Z. Szafrana 4a w Zielonej Górze.
Wyniki rozgrywek mikołajkowych (5 grudnia 2017 roku) na stronie www koła: www.lmp.wmie.uz.zgora.pl.

TURNIEJ GIER PLANSZOWYCH

Dodano: 2017-12-01

Studenci Koła Naukowego Laboratorium „Matematyczne” Paradoks z siedzibą na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego serdecznie zapraszają studentów wszystkich wydziałów UZ oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z Zielonej Góry i okolic na Turniej Gier Planszowych – edycja mikołajkowa. RozGRYwki gier planszowych odbędą się 5 grudnia (wtorek) w godzinach 11:00 – 15:00, natomiast finał – 12 grudnia 2017 roku w godzinach 11:00 – 15:00. Zapisy poprzez formularz na stronie www.lmp.wmie.uz.zgora.pl.

57. Szkoła Matematyki Poglądowej

Dodano: 2017-11-22

Zapraszamy do uczestnictwa w 57. Szkole Matematyki Poglądowej (26-30 stycznia, Wola Ducka pod Warszawą). Temat zimowej Szkoły to NIE UWIERZĘ PÓKI NIE ZOBACZĘ - czyli tematyka wykładów będzie krążyć dookoła tego, co niezgodne z naszą intuicją. Pojawią się m.in: LICZBY, ANALIZA, TEORIA MNOGOŚCI, TOPOLOGIA I GEOMETRIA, PROBABILISTYKA
Zgłoszenia uczestnictwa są przyjmowanie do 20.12 przez formularz na stronie www.smp.uph.edu.pl.

40. Konkurs Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego

Dodano: 2017-11-20

Redakcja miesięcznika Delta i Polskie Towarzystwo Matematyczne zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych oraz uczniów z klas 7 i 8 szkół podstawowych do udziału w kolejnej edycji Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego.
Więcej w aktualnościach na stronie PTM oraz Delta.

Zapraszamy na MATH AND DATA SCIENCE DAY

Dodano: 2017-10-20

Serdecznie zapraszamy na MATH AND DATA SCIENCE DAY - jedyne w swoim rodzaju spotkanie poświęcone matematyce i jej zastosowaniom.
Wszyscy, którzy nas odwiedzą 15 listopada 2017 r. w godzinach 10:00-14:00, będą mogli wziąć udział w wykładach, warsztatach, pokazach i prezentacjach przygotowanych specjalnie dla nich. Poznają uroki i praktyczny wymiar matematyki, a także nowatorskie metody jej nauczania. Zmierzą się z warsztatem analityka danych, a także z bazami danych i odchyleniem standardowym. Dowiedzą się co to jest „Data Science” i „Big Data”. Poznają tajniki kryptografii, cyber-bezpieczeństwa i bezpiecznego „klikania” w Internecie.

III Szkoła Modelowania Matematycznego

Dodano: 2017-10-24

Serdecznie zapraszamy studentów i pracowników Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii dnia 20 listopada 2017 r. o godz. 9:00 w sali 207, bud. A-29 na uroczyste otwarcie III Szkoły Modelowania Matematycznego. W tym roku szkoła odbędzie się w dniach 20-24 listopada.

Biuro Karier UZ oraz WMIiE zapraszają na Nokia Day

Dodano: 2017-11-15

29 listopada od godziny 9.30 do godziny 15.00 pracownicy Nokii będą czekać na Wydziale Matematyki Informatyki i Ekonometrii (hol budynku A-29) na studentów. Wszyscy zainteresowani będą mogli sprawdzić swoją wiedzę podczas krótkiej rozmowy kwalifikacyjnej i przekonać się, czy mogą już rozpocząć swoją karierę w IT.
W trakcie Nokia Day, o godzinie 13.00 w sali 207 A-29 przeprowadzony zostanie wykład pt. „Opracowanie innowacyjnych funkcjonalności stacji bazowych dla operatorów sieci komórkowej (LTE/ LTE-Advanced)" na który serdecznie zapraszamy.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości na UZ

Dodano: 2017-11-07

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Week) to ogólnoświatowa inicjatywa promująca przedsiębiorczość, w Polsce organizowana od 2008 roku, na naszej uczelni po raz piąty organizatorem wszystkich imprez będzie Biuro Karier.
W dniach 13-17 listopada 2017 roku zapraszamy studentów i absolwentów UZ na cykl szkoleń, warsztatów, wykładów i konsultacji z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Szczegółowy program dostępny jest na stronie www.bk.uz.zgora.pl

Spotkanie informacyjne na temat oferty programu Erasmus+

Dodano: 2017-10-24

Zapraszamy studentów WMIiE na spotkanie informacyjne na temat oferty programu Erasmus+, które odbędzie się w czwartek 26.10.2017, godz. 14:15-14:35 sala 223 A-29.

Rozpoczynamy działania Akademii Kariery BZ WBK

Dodano: 2017-10-20

W najbliższy wtorek 24 października 2017 r. Biuro Karier Uniwersytetu zielonogórskiego wspólnie z BZ WBK Oddział w Zielonej Górze rozpoczyna działania Akademii Kariery BZ WBK. Przez cały rok akademicki - od października do czerwca studenci będą mieli możliwość uczestniczenia w szeregu spotkań warsztatowych i wykładów. Wykład inauguracyjny pod tytułem; „E® ewolucja w bankowości” zostanie zaprezentowany przez Dyrektora Regionu Zielona Góra – absolwenta matematyki UZ Dominika Dzieńdziurę.

Warsztaty matematyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Dodano: 2017-10-19

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego i Oddział Zielonogórski Polskiego Towarzystwa Matematycznego zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych na warsztaty matematyczne z cyklu "Matematyka, która nas zaskakuje", które odbędą się w środę 25. października 2017 na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego (budynek A29, ul. Szafrana 4a, Zielona Góra):
- wykład "Wiem, że nic nie wiem" (dr hab. Zbigniew Świtalski, prof. UZ) - godz. 13:00 sala 3,
- Gry i zabawy matematyczne - godz. 13:50 sala 223 (dr Izabela Kurzydło), sala 218 (dr Joanna Skowronek - Kaziów, dr Barbara Mędryk).
Pytania dotyczące spotkań proszę kierować na adres: w3ptm@org.uz.zgora.pl.

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii na Weekendowym Szlaku Naukowym

Dodano: 2017-10-18

Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak zaprasza do udziału w „Weekendowym Szlaku Naukowym”, który odbędzie się w dniach 20-22 października 2017 r. Dla gości odwiedzających Szlak koło Naukowe Laboratorium „Matematyczne” Paradoks przygotowano warsztaty pt. „Liczby pierwsze na drodze do poufności – matematyka w sieci”

Relacja z III Dnia Popularyzacji Matematyki w Warszawie

Dodano: 2017-09-29

Po raz trzeci studenci matematyki z Koła Naukowego Laboratorium „Matematyczne” Paradoks Uniwersytetu Zielonogórskiego wzięli udział w Ogólnopolskim Dniu Popularyzacji Matematyki w Warszawie

„Krok w przyszłość” - konkursu na najlepszą pracę studencką z matematyki

Dodano: 2017-09-27

Do konkursu można zgłosić pracę naukową, licencjacką lub magisterską o tematyce matematycznej, przyjętą do druku lub wypromowaną w 2017 roku. Praca konkursowa powinna proponować nowatorskie, oryginalne rozwiązania, wskazujące nowe kierunki bądź nowe metody badawcze. Laureat konkursu otrzyma 20 tys. zł oraz statuetkę STEFCIO, symbolizującą postać wybitnego polskiego matematyka, Stefana Banacha.

Spotkanie dla studentów I roku

Dodano: 2017-09-22

Spotkanie dla studentów I roku (studia pierwszego i drugiego stopnia) Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii inaugurujące rok akademicki 2017/2018 odbędzie się 2 października (poniedziałek) o godz. 11:15 w sali nr 207.

Konkurs na Najlepszą Pracę Magisterską

Dodano: 2017-09-22

Ogłaszamy kolejną edycję konkursu o Nagrodę Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego za Najlepszą Pracę Magisterską napisaną w roku akademickim 2016/17 (w zakresie matematyki oraz w zakresie informatyki lub ekonometrii). Jednym z warunków przystąpienia do konkursu jest zdanie egzaminu dyplomowego do dnia 30 września 2017 r.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki

Dodano: 2017-09-06

Zapraszamy do udziału w Konkursie na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej oraz najlepszej pracy doktorskiej z zakresu statystyki oraz popularyzacja wiedzy o statystyce i jej zasobach informacyjnych.
Organizatorem Konkursu jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Atrakcyjne udogodnienia dla podejmujących studia na drugim kierunku na naszym Wydziale!

Dodano: 2017-09-04

Przerwa urlopowa w Dziekanacie WMIiE

Dodano: 2017-07-25

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 7 do 22 sierpnia 2017 r. Dziekanat Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii będzie nieczynny.

mFundacja ogłasza II edycję konkursu na najlepszą pracę studencką z matematyki

Dodano: 2017-07-03

Fundacja mBanku, zachęcona udaną pierwszą edycją konkursu na prace studenckie z matematyki, ogłasza drugą edycję konkursu z pulą nagród 40 tys. zł. Sekretariat konkursu, prowadzony w IMPAN, czeka na zgłoszenia konkursowe do 31 października 2017.

Wyniki konkursu na zadania badawcze dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Dodano: 2017-06-14

Wydziałowa Komisja ds. Badań Naukowych ogłasza wyniki konkursu na zadania badawcze na rok 2017.

Profesje matematyczno-informatyczne ponownie najbardziej atrakcyjne

Dodano: 2017-06-08

Najnowszy ranking 200 zawodów przygotowany przez CareerCast - uwzględniający środowisko pracy, zarobki, perspektywy zatrudnienia, a także stres - potwierdza obserwowaną i wyraźnie nasilającą się od kilku lat atrakcyjność zawodów opartych na gruntownym wykształceniu matematycznym i znajomości technologii informacyjnych. W pierwszej dziesiątce dominują profesje o takim właśnie profilu: 1) statystyk, 2) menedżer usług medycznych, 3) analityk badań operacyjnych, 4) analityk bezpieczeństwa informacji, 5) analityk danych (Data Scientist), 6) profesor uniwersytetu, 7) matematyk, 8) programista, 9) terapeuta zajęciowy, 10) logopeda.

Piknik Wydziałowy

Dodano: 2017-06-06

Zapraszamy pracowników i studentów na X Piknik Wydziałowy.
Piknik odbędzie się w środę 7 czerwca 2017 r. w godzinach 11:00 - 16:00, budynek A-29.

Wydział jest w czołówce instytucji ekonomicznych w Polsce

Dodano: 2017-06-05

Według rankingu RePEc http://ideas.repec.org/ prowadzonego przez University of Connecticut, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii znajduje się na 9. miejscu wśród ekonomicznych ośrodków naukowych i akademickich w Polsce.

Wykład prof. Lecha Górniewicza

Dodano: 2017-05-29

Serdecznie zapraszamy w dniu 5 czerwca 2017 r. o godz. 11 do sali 207 w budynku A-29 na wykład Prof. dr hab. Lecha Górniewicza, Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Zielonogórskiego: "INKLUZJE RÓŻNICZKOWE UWIKŁANE".
Sylwetka Profesora Górniewicza na stronie http://www.wmie.uz.zgora.pl/rozne/gorniewicz/sylwetka.php.

Wykłady prof. Wenmenga Zhanga w ramach programu Erasmus+

Dodano: 2017-05-29

W ramach programu Erasmus + odbędą się na naszym wydziale wykłady prof. Wenmenga Zhanga na temat "Normal form theory for diffeomorphisms", w terminach:

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów.

Kolejny grant NCN z zakresu nauk ekonomicznych na naszym Wydziale

Dodano: 2017-05-28

W rozstrzygniętym ostatnio konkursie Narodowego Centrum Nauki na finansowanie projektów badawczych OPUS 12, w panelu HS4 obejmującym m.in. ekonomię, ekonometrię, finanse, bankowość, zarządzanie, demografię, geografię społeczno-ekonomiczną i urbanistykę, spośród 158 złożonych wniosków do finansowania zakwalifikowano 28, a na pierwszym miejscu wśród nich znalazł się projekt O równowagach gospodarczych w warunkach niespójności czasowej decyzji , którego kierownikiem jest doktor Łukasz Balbus z Zakładu Ekonomii Matematycznej i Optymalizacji (wyniki konkursu: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2017-05-15-opus12-preludium12-sonata12-polonez3). Warto podkreślić, że jest to już trzeci grant w panelu HS4 prowadzony na naszym Wydziale i drugi kierowany przez doktora Balbusa.

Efekty współpracy w ramach OZMI

Dodano: 2017-05-25

Ośrodek Zastosowań Matematyki i Informatyki z sukcesem zrealizował projekt rozwojowy dla firmy VIVE Transport Sp. z o.o. z Kielc. Projekt dotyczył przeprowadzania zaawansowanych analiz danych dotyczących optymalizacji zarządzania i logistyki w transporcie drogowym. W ramach wykonanych prac opracowano i zaimplementowano model matematyczny oceny trudności tras dla zleceń zrealizowanych w okresie wrzesień – listopad 2016 przez firmę transportową. Głównym celem realizacji tego projektu było przeprowadzenie analizy możliwości wykorzystania tego modelu do oceny efektywności pracy kierowców oraz jako elementu wspomagającego nawigację pojazdów w firmie VIVE Transport.

W realizacji projektu brali udział studenci kierunku inżynieria danych: Martyna Witkowska (grupa 21ID-SD) i Karol Niewiadomski (grupa 31ID-SP).

Akcja COST TD1409 - Mathematics for Industry Network

Dodano: 2017-05-25

Dr Maciej Niedziela z Ośrodka Zastosowań Matematyki i Informatyki został zastępcą członków Komitetu Sterującego (MC substitute) akcji COST TD1409 (European Cooperation in Science & Technology) pt.: „Mathematics for Industry Network”. Celem tego działania jest stworzenie ogólnounijnego partnerstwa na rzecz promowania współpracy i korzyści płynących z matematyki przemysłowej. W ramach projektu prowadzone są warsztaty branżowe, szkolenia tygodniowe i krótkoterminowe misje naukowe zarówno dla ośrodków akademickich, jak i przemysłowych, mające na celu zwiększenie interakcji między przemysłem a środowiskiem akademickim.

Konkurs na zadania badawcze dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Dodano: 2017-05-24

Wydziałowa Komisja ds. Badań Naukowych ogłasza konkurs na zadania badawcze na rok 2017. Konkurs jest adresowany do młodych naukowców – pracowników Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii oraz uczestników studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale.

Wykłady prof. Armina Hoffmanna w ramach programu Erasmus+

Dodano: 2017-05-19

W ramach programu Erasmus + odbędą się na naszym wydziale wykłady prof. Armina Hoffmanna na temat "Methods of unconstraint nonlinear programming", w terminach:
23.05.2017 wtorek 7:45-9:15 i 9:30-11:00 sala 218
24.05.2017 środa 11:30-13:00 i 13:15-14:45 sala 207

Serdecznie zpraszamy studentów i doktorantów.

Studenci matematyki Dzieciom

Dodano: 2017-05-17

Warsztaty matematyczne „Wielkie szaleństwo w świecie matematyki” w ramach akcji „Uniwersytet Dzieciom”.
26 kwietnia 2017 roku studenci trzeciego i piątego roku matematyki z Kola Naukowego Laboratorium Matematyczne Paradoks: Jakub Jaskuła, Marta Kozdraś, Katarzyna Mierzwińska, Agata Orzechowska, Kamila Szrajber pod kierunkiem dr Krystyny Białek przygotowali i przeprowadzili na WMiIE UZ warsztaty matematyczne pt. „Wielkie szaleństwo w świecie matematyki” dla uczniów klas piątych ze Szkoły Podstawowej w Gronowie w ramach akcji „Uniwersytet Dzieciom”.

Zapraszamy na wykład

Dodano: 2017-05-08

Serdecznie zapraszamy we wtorek 9 maja 2017 r. o godz. 11:00 do sali 207, bud. A-29 na wykład prof. Nguyen Van Quang pt. Laws of large numbers. Informacje dotyczące działalności naukowej profesora dostępne są na stronie: https://sites.google.com/site/nvquang1957/home

Komunikat

Dodano: 2017-04-24

Informujemy, że w dniu 2 maja 2017 r. administracja Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii (Dziekanat, Sekretariat Dziekana, Redakcja DM oraz Zespół Techniczny) nie pracuje.

Niezależne Ogólnopolskie Mistrzostwa w Analizie Danych NOMAD

Dodano: 2017-04-24

Koło Naukowe Statystyki Matematycznej "GAUSS" przy Politechnice Wrocławskiej ogłasza siódmą edycję Niezależnych Ogolnopolskich Mistrzostw w Analizie Danych NOMAD. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 maja br.

Program MOST - rekrutacja na 2017/2018

Dodano: 2017-04-19

Rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki 2017/2018 trwa od 15 kwietnia do 15 maja br. Tak jak w każdym poprzednim roku, została przygotowana szeroka oferta kierunków i uczelni dla studentów I i II stopnia, a także studiów inżynierskich oraz doktorantów. Oprócz dwudziestu uniwersytetów fundacyjnych są również uczelnie stowarzyszone, tj.: Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademia Sztuki Wojennej, Akademia Sztuki w Szczecinie, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Instytut Matematyczny PAN w Warszawie, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wojskowa Akademia Techniczna. Łącznie w Programie zrzeszonych jest już 29 uczelni wyższych.

Dzień Rektorski 12.04.2017 r.

Dodano: 2017-04-06

Informujemy, że zgodnie z komunikatem JM Rektora dzień 12.04.2017 r. jest dniem wolnym od zajęć na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Relacja z Dnia Otwartego

Dodano: 2017-03-20

W środę, 29 marca 2017 r. gościliśmy na naszym Wydziale uczniów szkół ponadgimnazjalnych z naszego regionu i ich nauczycieli. Brali oni udział w wykładach i warsztatach prowadzonych przez pracowników naszego Wydziału. Dodatkowo podczas Dnia Otwartego prezentowały się firmy współpracujące z Wydziałem: Hertz Systems LTD Sp. z o.o., SuperUbezpieczenia.pl, Cinkciarz.pl, Astec, Rublon, Streamsoft.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom (uczniom, nauczycielom i przedstawicielom firm) za przybycie i udział w zajęciach.
A tym, którzy chcieliby powspominać, udostępniamy galerię zdjęć.

Dzień Otwarty

Dodano: 2017-03-09, Aktualizacja: 2017-03-21

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do siedziby Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego na spotkanie ze studentami i wykładowcami, którzy pragną przybliżyć uczniom naszą ofertę dydaktyczną, realia studiowania i życia studenckiego na Wydziale.

Uczniowie, którzy nas odwiedzą, będą mogli wziąć udział w warsztatach, pokazach i prezentacjach przygotowanych specjalnie dla nich. Poznają nie tylko uroki samej matematyki, ukryte w mozaikach, łamigłówkach czy krzywych, ale również kulisy manipulacji danymi. Zmierzą się z warsztatem analityka danych, a także z bazami danych i odchyleniem standardowym. Dowiedzą się, czy warto "klikać" w Internecie oraz jak robić to bezpiecznie.

Dodatkowo podczas Dnia Otwartego prezentować się będą firmy współpracujące z Wydziałem: Hertz Systems LTD Sp. z o.o., SuperUbezpieczenia.pl, Cinkciarz.pl, Astec, Rublon, Streamsoft.

Czekamy na Państwa 29 marca 2017 r. w godzinach 11:00-14:00.

Targi Pracy 2017

Dodano: 2017-03-07

Zapraszamy na XV edycję Targów Pracy, które odbędą się 15 marca 2017 roku w godzinach 10:00-14:00 na Uniwersytecie Zielonogórskim [przy ul. prof. Szafrana 4 - Campus A - hol budynku A-10]. To najlepsza okazja, żeby w jednym miejscu i czasie poznać aktualne oferty pracy, porozmawiać z pracodawcami o wymaganiach stawianych kandydatom, złożyć lub sprawdzić dokumenty aplikacyjne, czy też otrzymać materiały informacyjne przygotowane przez firmy wystawiające się na targach".

Warsztaty matematyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Dodano: 2017-03-02

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego i Oddział Zielonogórski Polskiego Towarzystwa Matematycznego zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych na warsztaty matematyczne z cyklu "Matematyka, która nas zaskakuje", które odbędą się w piątek 10. marca 2017 na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego (budynek A29, ul. Szafrana 4a, Zielona Góra):
- Gry i zabawy matematyczne (dr Izabela Kurzydło) - godz. 16:00 sala 223,
- wykład "Niezbędnik matematyka" (dr Jacek Bojarski) - godz. 16:45 sala 207.
Kolejne warsztaty odbędą się 7.04.2017. Pytania dotyczące spotkań proszę kierować na adres: w3ptm@org.uz.zgora.pl.

Relacja z II Szkoły Modelowania Matematycznego

Dodano: 2017-02-24

Jaki jest stan emocjonalny osoby podejmującej kluczowe decyzje w firmie? Jakimi metodami można oszacować ilość dzikiej zwierzyny w lubuskich lasach? W jaki sposób zmierzyć efektywność pracy kierowców TIR-ów na międzynarodowych trasach?
Na takie pytania musieli znaleźć odpowiedź studenci Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii – podczas II Szkoły Modelowania Matematycznego – która w dniach 21 – 25 listopada 2016 roku trwała na naszej uczelni. I nie była to teoria, a praktyczne problemy zgłoszone przez firmy: Cinkciarz.pl, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Zielonej Górze i VIVE Transport.

Wybory uzupełniające wybieralnych członków Rady WMIiE w grupie pozostałych nauczycieli akademickich

Dodano: 2017-02-21

Wybory wybieralnego członka Rady Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii w grupie pozostałych nauczycieli akademickich (nie posiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego) odbędą się na zebraniu wyborczym w dniu 1 marca (środa) 2017r. o godz. 13.15 w sali 207 budynku WMIiE (A-29).

Dni Erasmus+ na Uniwersytecie Zielonogórskim

Dodano: 2017-01-20

W dniach 25-26 stycznia br. na Uniwersytecie Zielonogórskim organizowane są Dni Erasmus+/Erasmus+ Days. Jest to wydarzenie promujące udział w programie Erasmus+. Zapraszamy do wzięcia udziału w tym spotkaniu.

Warsztaty Biura Karier UZ

Dodano: 2017-01-19

Biuro Karier UZ zaprasza na najbliższe warsztaty:
- "Nie daj się zjeść stresowi na egzaminie - warsztat stresowy ale nie stresujący" termin: 31 stycznia 2017
- "Zarządzanie sobą w czasie” termin: 1 lutego 2017
Szczegółowe informacje oraz zapisy dostępne są na stronie http://www.bk.uz.zgora.pl/index.php?warsztaty
Serdecznie zapraszamy!

Warsztaty matematyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Dodano: 2017-01-17

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego i Oddział Zielonogórski Polskiego Towarzystwa Matematycznego zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych na czwarte z kolei warsztaty matematyczne z cyklu "Matematyka, która nas zaskakuje", które odbędą się w piątek 20. stycznia 2017 na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego (budynek A29, ul. Szafrana 4a, Zielona Góra):
- Gry i zabawy matematyczne (dr Izabela Kurzydło) - godz. 16:00 sala 223,
- wykład "Teoria Ramseya" (dr Sebastian Czerwiński) - godz. 16:45 sala 207.
Kolejne warsztaty odbędą się 10.03.2017, 7.04.2017.

Seminarium Ośrodka Zastosowań Matematyki i Informatyki

Dodano: 2017-01-16

Ośrodek Zastosowań Matematyki i Informatyki WMIiE, zaprasza na Seminarium Chałupnicza analiza danych w środę, 18 stycznia 2017 r. o godz. 13.00 w sali 207 Budynku Nauk Ścisłych (A-29).

I edycja Olimpiady Statystycznej

Dodano: 2017-01-09

W tym roku odbędzie się finał pierwszej edycji ogólnopolskiej Olimpiady Statystycznej. Organizatorami Olimpiady Statystycznej są: Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne oraz Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Między Komitetem Okręgowym w Zielonej Górze, reprezentowanym przez przewodniczącą mgr Krystynę Motyl, a Uniwersytetem Zielonogórskim, reprezentowanym przez dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii - dr hab. Longina Rybińskiego, prof. UZ, zostało podpisane porozumienie o nawiązaniu współpracy dotyczącej organizacji olimpiady.
Pierwszy etap szkolny został już rozstrzygnięty, a zwycięzcy zmierzą się 13 stycznia na etapie okręgowym. W naszym okręgu, etap ten odbędzie się w murach WMIiE przy aktywnym udziale pracowników wydziału: mgr Grzegorz Arkit, dr Jacek Bojarski, mgr Arkadiusz Kozioł, dr Alina Szelecka, prof. dr hab. Roman Zmyślony.
Jak podkreślają organizatorzy, Olimpiada Statystyczna jest nowością w polskim systemie oświaty. Mimo, że z definicji ma weryfikować wiedzę statystyczną, to nawiązuje do zagadnień z matematyki, informatyki, geografii, przyrody oraz wielu innych dziedzin nauki. Ma zatem charakter interdyscyplinarny. Jest to niewątpliwie ciekawa forma propagowania statystyki, która w naszym przypadku (miejmy nadzieję) może przyczynić się do zainteresowania studiami na kierunku inżynieria danych.

Seminarium Ośrodka Zastosowań Matematyki i Informatyki

Dodano: 2017-01-09

Ośrodek Zastosowań Matematyki i Informatyki WMIiE, zaprasza na Seminarium Chałupnicza analiza danych w środę, 11 stycznia 2017 r. o godz. 13.00 w sali 207 Budynku Nauk Ścisłych (A-29).

Nabór do 6. edycji konkursu FameLab

Dodano: 2017-01-05

Centrum Nauki Kopernik prowadzi nabór do 6. edycji FameLabu - konkursu, w którym naukowcy mają szansę nauczyć się dobrze i zrozumiale mówić o swojej pracy i badaniach. Zależy nam, by jak najwięcej badaczy dowiedziało się, że może skorzystać z tej szansy na rozwój, jaką FameLab oferuje. Nabór trwa do 23 stycznia 2017r.

Komunikat

Dodano: 2016-12-20

Informujemy, że w dniach 23 do 31 grudnia 2016 r. administracja Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii (Dziekanat, Sekretariat Dziekana, Redakcja DM oraz Zespół Techniczny) nie pracuje.

Seminarium Ośrodka Zastosowań Matematyki i Informatyki

Dodano: 2016-12-19

Ośrodek Zastosowań Matematyki i Informatyki WMIiE, zaprasza na Seminarium Chałupnicza analiza danych w środę, 21 grudnia 2016 r. o godz. 13.00 w sali 207 Budynku Nauk Ścisłych (A-29).

Seminarium Ośrodka Zastosowań Matematyki i Informatyki

Dodano: 2016-12-12

Ośrodek Zastosowań Matematyki i Informatyki WMIiE, zaprasza na Seminarium Chałupnicza analiza danych w środę, 14 grudnia 2016 r. o godz. 14.00 w sali 207 Budynku Nauk Ścisłych (A-29).

Seminarium Ośrodka Zastosowań Matematyki i Informatyki

Dodano: 2016-12-05

Ośrodek Zastosowań Matematyki i Informatyki WMIiE, zaprasza na Seminarium Chałupnicza analiza danych w środę, 7 grudnia 2016 r. o godz. 13.00 w sali 207 Budynku Nauk Ścisłych (A-29).

Warsztaty matematyczne z cyklu "Matematyka, która nas zaskakuje"

Dodano: 2016-12-02

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego i Oddział Zielonogórski Polskiego Towarzystwa Matematycznego zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych na warsztaty matematyczne z cyklu "Matematyka, która nas zaskakuje".
Najbliższe spotkanie odbędzie się w piątek 9. grudnia 2016 na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego (budynek A29, ul. Szafrana 4a, Zielona Góra):
- Gry i zabawy matematyczne (dr Izabela Kurzydło) - godz. 16:00 sala 223
- wykład "Jeżeli nie Nobel, to może Oscar" (dr Jacek Bojarski) - godz. 16:45 sala 207.
Kolejne warsztaty odbędą się w styczniu 2017. Pytania dotyczące spotkań proszę kierować na adres: I.Kurzydlo@wmie.uz.zgora.pl.

Zaproszenie na „Zielonogórską Noc Matematyki na UZ”

Dodano: 2016-11-17

Koło Naukowe Laboratorium Matematyczne Paradoks działające na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza sympatyków i pasjonatów matematyki do wzięcia udziału w projekcie „Zielonogórska Noc Matematyki na UZ”. Dnia 22 listopada 2016 roku w budynku A-29 Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze ul. prof. Z. Szafrana 4a od godz. 18.00 młodzież szkolna, studenci oraz pasjonaci matematyki będą mieli możliwość wzięcia udziału w wykładach, warsztatach, konkursach, pokazach oraz w rozgrywkach gier planszowych. Na uczestników czekają nagrody oraz upominki.
W ramach projektu ogłaszamy konkurs na plakat promujący matematykę pt. „Matematyka i Ja” skierowany dla uczniów szkół podstawowych oraz na plakat pt. „Świat jest matematyczny” dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.

Warsztaty matematyczne z cyklu "Matematyka, która nas zaskakuje"

Dodano: 2016-11-17

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego i Oddział Zielonogórski Polskiego Towarzystwa Matematycznego zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych na warsztaty matematyczne z cyklu "Matematyka, która nas zaskakuje".
Najbliższe spotkanie odbędzie się w piątek 25. listopada 2016 na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego (budynek A29, ul. Szafrana 4a, Zielona Góra) o godz. 16:00 - Gry i zabawy matematyczne (sala 223), 16:45 - wykład " Kryptografia czyli zastosowanie teorii liczb" (dr Sebastian Czerwiński) - sala 207.
Kolejne warsztaty odbędą się w piątek o godz. 16:00 9 grudnia 2016.
Pytania dotyczące spotkań proszę kierować na maila: I.Kurzydlo@wmie.uz.zgora.pl.

Dotacja dla Koło Naukowego Laboratorium „Matematyczne” Paradoks

Dodano: 2016-11-14

Miło nam poinformować, że Koło Naukowe Laboratorium „Matematyczne” Paradoks otrzymało środki na realizację projektu "Zielonogórska Noc Matematyki na UZ" z dotacji przekazanej przez Klub Radnych Zielona Razem na działalność kół naukowych studentów i doktorantów zarejestrowanych na Uniwersytecie Zielonogórskim, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Zielona Góra a Uniwersytetem Zielonogórskim.

Seminarium Ośrodka Zastosowań Matematyki i Informatyki

Dodano: 2016-11-14

Ośrodek Zastosowań Matematyki i Informatyki WMIiE, zaprasza na Seminarium Chałupnicza analiza danych w środę, 16 listopada 2016 r. o godz. 14.00 w sali 207 Budynku Nauk Ścisłych (A-29).

Szkoła Modelowania Matematycznego

Dodano: 2016-10-24

Serdecznie zapraszamy studentów i pracowników Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii dnia 21 listopada 2016 r. o godz. 9:00 w sali 207, bud. A-29 na uroczyste otwarcie Szkoły Modelowania Matematycznego. Jest to cykliczna impreza przeznaczona dla studentów WMIE i organizowana przez Ośrodek Zastosowań Matematyki i Informatyki. W tym roku szkoła odbędzie się w dniach 21-25 listopada.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości na UZ

Dodano: 2016-11-10

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Week) to ogólnoświatowa inicjatywa promująca przedsiębiorczość, w Polsce organizowana od 2008 roku, na naszej uczelni odbywać się będzie już kolejny raz w dniach 14-18 listopada 2016. Biuro Karier UZ jest partnerem lokalnym tej inicjatywy.
Wzorem lat ubiegłych przygotowujemy dla Was ciekawe spotkania i warsztaty, na które trzeba się już zapisywać ze względu na ograniczoną liczbę miejsc!
Zapisy raz szczegółowy program ŚTP 2016 dostępny jest na stronie www.bk.uz.zgora.pl

Seminarium Ośrodka Zastosowań Matematyki i Informatyki

Dodano: 2016-11-03

Ośrodek Zastosowań Matematyki i Informatyki WMIiE, zaprasza na Seminarium Chałupnicza analiza danych w środę, 9 listopada 2016 r. o godz. 13.00 w sali 207 Budynku Nauk Ścisłych (A-29).

Program MOST - rekrutacja na semestr letni 2016/2017

Dodano: 2016-10-31

Od 31 października rozpoczyna się kolejna rekrutacja Programu MOST na semestr letni 2016/2017. Zachęcamy do odwiedzenia strony programu http://most.amu.edu.pl oraz na facebooku https://www.facebook.com/programmost2000.

Warsztaty matematyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Dodano: 2016-10-10

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego i Oddział Zielonogórski Polskiego Towarzystwa Matematycznego zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych na warsztaty matematyczne z cyklu "Matematyka, która nas zaskakuje".
Spotkania odbywają się raz w miesiącu. Będą to gry i zabawy matematyczne oraz wykłady poświęcone m.in. zastosowaniom matematyki. Najbliższe spotkanie odbędzie się w piątek 21. października 2016 na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego (budynek A29, ul. Szafrana 4a, Zielona Góra) o godz. 16:00 - Gry i zabawy matematyczne (sala 223), 16:45 - wykład "Matematyka a wirusologia" (dr Izabela Kurzydło) - sala 207.
Kolejne warsztaty odbędą się w piątki: 25 listopada 2016 i 9 grudnia 2016 o godz. 16:00.

Ogólnopolski Tydzień Kariery na UZ

Dodano: 2016-10-10

Od 17 października rusza kolejna edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery - coroczna akcja inicjowana przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych, mająca na celu inspirowanie lokalnych inicjatyw i działań na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego.
Tegoroczna edycja OTK 2016 odbędzie się pod hasłem „Bądź autorem swojej kariery". Wzorem lat ubiegłych przygotowujemy dla Was ciekawe spotkania i warsztaty, na które trzeba się już zapisywać ze względu na ograniczoną liczbę miejsc!
Zapisy raz szczegółowy program OTK 2016 dostępny jest na stronie http://www.bk.uz.zgora.pl.

Oferta pracy dla studentów i absolwentów w firmie Streamsoft

Dodano: 2016-10-07

Firma Streamsoft poszukuje kandydatów na stanowisko konsultant ds. wdrożeń systemu Streamsoft Verto oraz programistów. Oferta kierowana jest do studentów ostatniego roku studiów i tegorocznych absolwentów.

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej

Dodano: 2016-10-04

W dniu 19 października 2016 roku o godz. 13:00 w sali 207 (budynek A-29) Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Prof. Z. Szafrana 4a odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej „Istnienie i własności rozwiązań rozmytych równań stochastycznych względem semimartyngału” mgr. Joanny Krasińskiej.

Spotkanie dla studentów I roku

Dodano: 2016-09-28

Spotkanie dla studentów I roku (studia pierwszego i drugiego stopnia) Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii inaugurujące rok akademicki 2016/2017 odbędzie się 3 października (poniedziałek) o godz. 11:15 w sali nr 207.

Konkurs dla kół naukowych studentów i doktorantów

Dodano: 2016-09-25

Ogłasza się konkurs na projekty dla kół naukowych zarejestrowanych w Uniwersytecie Zielonogórskim finansowane ze środków dotacji przekazanej przez Klub Radnych Zielona Razem.
Kompletny wniosek należy złożyć w Dziale Spraw Studenckich do dnia 21 października 2016 r. zgodnie z Regulaminem. Środki dotacji przyznawane są na rok akademicki 2016/2017 i przeznaczone do wykorzystania na projekty dla kół naukowych studentów i doktorantów, realizowane do dnia 02.12.2016 r.
Wynik konkursu ogłoszony będzie na stronie internetowej www.dss.uz.zgora.pl.

Rusza I Olimpiada Statystyczna - Zapraszamy

Dodano: 2016-09-23

Olimpiada Statystyczna. Zmierzysz się? Pod takim hasłem rusza w roku szkolnym 2016/2017 I edycja Olimpiady Statystycznej. Udział merytoryczny i organizacyjny w przygotowaniu Olimpiady Statystycznej bierze Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ, który delegował do komitetu Olimpiady swoich znakomitych statystyków profesora Romana Zmyślonego i doktora Jacka Bojarskiego. Przy okazji startu tej nowej olimpiady przedmiotowej warto zwrócić, że “data scientist” (analityk dużych zbiorów danych), statystyk i matematyk plasują się odpowiednio na pierwszym, drugim i szóstym miejscu najnowszej listy “gorących” zawodów przyszłości The Best Jobs of 2016 http://www.careercast.com/jobs-rated/best-jobs-2016.

Atrakcyjne udogodnienia dla studiujących dwa kierunki na naszym Wydziale!

Dodano: 2016-09-15

Profesje matematyczno-informatyczne na szczycie listy The Best Jobs of 2016

Dodano: 2016-09-08

W najnowszym rankingu 200 zawodów przygotowanym przez CareerCast http://www.careercast.com/jobs-rated/best-jobs-2016, uwzględniającym środowisko pracy, zarobki, perspektywy zatrudnienia, a także stres, pierwsze miejsce przypadło analitykowi wielkich i nieuporządkowanych zbiorów danych (Data Scientits), drugie - statystykowi, trzecie - analitykowi bezpieczeństwa informacji, szóste - matematykowi, siódme - programiście, ósme - analitykowi systemów komputerowych, a dziesiąte - aktuariuszowi. W coraz bardziej cyfrowej rzeczywistości taka dominacja i wysoka atrakcyjność zawodów opartych na gruntownym wykształceniu matematycznym i znajomości technologii informacyjnych jest zjawiskiem trwałym i nasilającym się, co pokazują kolejne rankingi z ostatnich kilku lat.

Przerwa urlopowa w Dziekanacie WMIiE

Dodano: 2016-07-11

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 8 do 19 sierpnia 2016 r. Dziekanat Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii będzie nieczynny.

Piknik Wydziałowy

Dodano: 2016-05-30

Zapraszamy pracowników i studentów na IX Piknik Wydziałowy.
Piknik odbędzie się w środę 1 czerwca 2016 r. w godzinach 11:00 - 16:00, budynek A-29.

Konkursy otwarte na pracowników naukowo-dydaktycznych - 2 stanowiska

Dodano: 2016-05-25

Konkursy otwarte na zatrudnienie pracowników naukowo-dydaktycznych na stanowiska: adiunkt i profesor nadzwyczajny na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii.

30 maja 2016 r. - Dzień Rektorski

Dodano: 2016-05-23

Informujemy, że zgodnie z komunikatem JM Rektora dzień 30.05.2016 r. jest dniem wolnym od zajęć na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii.

Konkurs na zadania badawcze dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich - WYNIKI

Dodano: 2016-05-23

Wydziałowa Komisja ds. Badań Naukowych ogłasza konkurs na zadania badawcze na rok 2016. Konkurs jest adresowany do młodych naukowców – pracowników Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii oraz uczestników studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale.

Prof. dr hab. Marian Nowak oraz Prof. dr hab. Tomasz Downarowicz kandydatami do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

Dodano: 2016-05-19

Rada Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii pozytywnie zaopiniowała kandydatury prof. dr hab. Mariana Nowaka (Uniwersytet Zielonogórski) oraz prof. dr hab. Tomasza Downarowicza (Politechnika Wrocławska) na członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w dziedzinie nauk matematycznych (dyscyplina matematyka).

Koło Naukowe Laboratorium „Matematyczne” Paradoks zdobywcą „Laur Naukowca UZ 2016”

Dodano: 2016-04-29

Koło Naukowe Laboratorium „Matematyczne” Paradoks działające przy Wydziale Matematyki Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego w dniu 27 kwietnia 2016 roku w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze podczas uroczystej gali Laur Naukowca UZ 2016 zostało nagrodzone statuetką „Laur Naukowca UZ 2016” w kategorii Efektywny warsztat za organizację projektu "W pogodni za wiedzą”.

Konkurs na zadania badawcze dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Dodano: 2016-04-29

Wydziałowa Komisja ds. Badań Naukowych ogłasza konkurs na zadania badawcze na rok 2016. Konkurs jest adresowany do młodych naukowców – pracowników Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii oraz uczestników studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale.

Wybory 2016

Dodano: 2016-04-28

W środę, 27 kwietnia 2016 r., zakończono na Wydziale wybory na kadencję 2016-2020. W szczególności pragniemy poinformować, że w nowej kadencji nie ulegną zmianie władze Wydziału:

Na przedstawicieli nauczycieli akademickich Wydziału w Senacie wybrani zostali prof. dr hab. Marian Nowak oraz dr Dorota Głazowska

Konkurs otwarty na jedno stanowisko profesora nadzwyczajnego

Dodano: 2016-04-26

Konkurs otwarty na jedno stanowisko profesora nadzwyczajnego, dziedzina nauki matematyczne, dyscyplina matematyka, specjalność matematyka dyskretna na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii.

Niezależne Ogólnopolskie Mistrzostwa w Analizie Danych (NOMAD)

Dodano: 2016-04-26

Koło Naukowe Statystyki Matematycznej „Gauss” działające przy Wydziale Matematyki na Politechnice Wrocławskiej w tym roku już po raz szósty organizuje Niezależne Ogólnopolskie Mistrzostwa w Analizie Danych (NOMAD). Są to jedyne tego rodzaju zawody, które łączą tematy matematyczno-statystyczne z umiejętnościami informatycznymi. Skierowane są przede wszystkim do osób, które szczególnie zainteresowane są statystyką, analizą danych, a także programowaniem lub pragną poszerzać nabytą już wiedzę oraz zdobywać nową. Wszystko opiera się na formule ACM ICPC, która pozwala na pisanie odpowiedzi na zadania w wybranym języku: C/C++, Python, Mono Basic, Pascal, Octave, a co chyba najciekawsze - w R i SAS Analytics Pro.
Zachęcamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Pierwszy etap jest internetowym etapem kwalifikacyjnym i odbędzie się 21 maja 2016 r. Najlepsze drużyny zaproszone zostaną na finał, który odbędzie się 4 czerwca 2016 r. Formularz zgłoszeniowy znajduję się na stronie internetowej: http://nomad.im.pwr.wroc.pl/. Zapraszamy również na fanpage’a.

WYBORY przedstawicieli nauczycieli akademickich WMIiE do SENATU UZ - UWAGA: Zmiana godziny

Dodano: 2016-04-18

Wybory przedstawicieli nauczycieli akademickich Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii do SENATU UZ, odbędą się na zebraniu wyborczym, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia (środa) 2016 r. w sali 207 budynku WMIiE (A-29).
Zebranie wyborcze będzie podzielone na dwie tury:
- o godz. 13:30 wybory w grupie nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego (liczba mandatów: 1),
- o godz. 12:45 wybory w grupie pozostałych nauczycieli akademickich (liczba mandatów: 1).

Wybory DZIEKANA oraz PRODZIEKANÓW WMIiE

Dodano: 2016-04-13

Wybory DZIEKANA oraz PRODZIEKANÓW Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii odbędą się na zebraniu wyborczym w dniu 20 kwietnia (środa) 2016 r. o godz. 14.15 w sali 301 budynku WMIiE (A-29).

Prof. Andrzej Nowak i dr Łukasz Balbus współautorami Hanbook of Dynamic Games

Dodano: 2016-04-13

Pod koniec 2016 roku znane światowe wydawnictwo Springer opublikuje 2 tomy Handbook of Dynamic Games (Theory vol 1, Applications vol. 2). Trzy rozdziały w tym olbrzymim przedsięwzięci są opracowane przy udziale autorów z WMIiE

Warto wypełnić ankietę !

Dodano: 2016-04-08

Informujemy, że decyzją Prorektora ds. Jakości Kształcenia i Prorektora ds. Studenckich ustanowiono doroczny konkurs ewaluacyjny (dot. wypełnienia ankiety oceny prowadzącego zajęcia).

Posiedzenie indykacyjne nowo wybranej Rady WMIiE

Dodano: 2016-04-04

Posiedzenie indykacyjne nowo wybranej Rady Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii odbędzie się w dniu 13 kwietnia (środa) 2016 r. o godz. 13.00 w sali 301 budynku WMIiE (A-29).

Gala Laur Naukowca

Dodano: 2016-03-16

Parlament Studencki UZ po raz drugi przystępuje do organizacji Gali Laur Naukowca. Jest to sposób na nagrodzenie najbardziej aktywnych kół naukowych i organizacji studenckich. Do 1 kwietnia br. przyjmowane są zgłoszenia studenckich projektów.

Komunikat Doktoranckiej Komisji Wyborczej

Dodano: 2016-03-15

Doktorancka Komisja Wyborcza ogłasza termin zgłaszania kandydatur do RAD WYDZIAŁÓW na nową kadencję (2016/2018) oraz wyznacza termin i miejsca wyborów do Rad Wydziałów

Targi Pracy 2016

Dodano: 2016-03-15

Zapraszamy na XIV edycję Targów Pracy, które odbędą się 16 marca 2016 roku w godzinach 10:00-14:00 na Uniwersytecie Zielonogórskim [Campus A - hol budynku A-10]

Stwórz rozwiązanie IT i wygraj 25 000 złotych!

Dodano: 2016-03-15

Ruszyła kolejna edycja konkursu ABB IT Challenge. To inicjatywa, która pozwoli ci uwolnić kreatywność, wykorzystać wiedzę o technologiach i umiejętności pracy zespołowej. Możesz stworzyć rozwiązanie, które zmieni rzeczywistość. I wygrać 25 000 złotych!

Spotkanie informacyjne dotyczące praktyk studenckich w ramach programu Erasmus+

Dodano: 2016-03-10

Spotkanie informacyjne w sprawie praktyk studenckich w ramach programu Erasmus+ odbędzie się 17 marca 2016 r. (czwartek) w sali 223 A-29 od 11.35 do 12.05
Studentom uczestniczącym w spotkaniu a mającym w tym samym czasie planowane zajęcia nieobecność na tej części zajęć zostanie usprawiedliwiona.
Zapraszamy wszystkich studentów naszego wydziału.

Konkurs otwarty na jedno stanowisko profesora zwyczajnego

Dodano: 2016-03-09

Konkurs otwarty na jedno stanowisko profesora zwyczajnego, dziedzina nauki matematyczne, dyscyplina matematyka, specjalność równania funkcyjne na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii.

Wybory wybieralnych członków Rady WMIiE w grupie pozostałych nauczycieli akademickich

Dodano: 2016-03-08

Wybory wybieralnych członków Rady Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii w grupie pozostałych nauczycieli akademickich (nie posiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego) odbędą się na zebraniu wyborczym w dniu 16 marca (środa) 2016r. o godz. 13.15 w sali 207 budynku WMIiE (A-29).

Wybory wybieralnych członków Rady WMIiE w grupie pracowników niebędących nauczycielami

Dodano: 2016-03-08

Wybory wybieralnych członków Rady Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii w grupie pracowników niebędących nauczycielami odbędą się na zebraniu wyborczym w dniu 16 marca (środa) 2016r. o godz. 14.15 w sali 207 budynku WMIiE (A-29).

Konkursy otwarte na pracowników naukowo-dydaktycznych - 2 stanowiska

Dodano: 2016-03-01

Konkursy otwarte na zatrudnienie pracowników naukowo-dydaktycznych na stanowiska: adiunkt i profesor nadzwyczajny na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii.

Jubileusz 70-lecia urodzin Profesora Romana Zmyślonego

Dodano: 2016-02-16

Prof. dr hab. Roman Zmyślony kończy 70 lat oraz 44 lata pracy dydaktyczno-naukowej.
Z tej okazji, pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego oraz Dziekanów Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, odbędzie się uroczystość jubileuszowa oraz sesja naukowa poświęcona osiągnięciom Jubilata.

Ogólnopolska Matematyczna Konferencja Studentów OMatKo!!!

Dodano: 2016-02-16

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału wszystkich studentów oraz doktorantów w III edycji Ogólnopolskiej Matematycznej Konferencji OMatKo!!!, która odbędzie się na Politechnice Wrocławskiej w dniach 15 – 17 kwietnia br. Szczególnie zachęcamy do wygłaszania referatów na wybrane tematy z obszarów matematyki teoretycznej, matematyki finansowej, statystyki oraz matematyki przemysłowej. Przewidziana jest również sesja plakatowa. Na najlepszych prelegentów czekają atrakcyjne nagrody.
Formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie niezbędne informacje pojawiać się będą na fanpageu wydarzenia oraz na stronie internetowej

Wybory przedstawicieli nauczycieli akademickich WMIE do Kolegium Elektorów UZ

Dodano: 2016-02-12

Wybory przedstawicieli nauczycieli akademickich Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii do Kolegium Elektorów UZ odbędą się na zebraniu wyborczym w dniu 22 lutego (poniedziałek) 2016r. o godz. 11.00 w sali 207 budynku WMIiE (A-29)
Przedstawicieli wybierają wszyscy nauczyciele akademiccy Wydziału.

Targi Pracy 2016 na Uniwersytecie Zielonogórskim

Dodano: 2016-02-12

Mamy ogromną przyjemność zaprosić na XIV edycję Targów Pracy, które odbędą się 16 marca 2016 roku w godzinach 10:00-14:00 na Uniwersytecie Zielonogórskim [Campus A - hol budynku A-10]. To najlepsza okazja, żeby w jednym miejscu i czasie poznać aktualne oferty pracy, porozmawiać z pracodawcami o wymaganiach stawianych kandydatom, złożyć lub sprawdzić dokumenty aplikacyjne, czy też otrzymać materiały informacyjne przygotowane przez firmy wystawiające się na targach

Prof. Jerzy Motyl oraz prof. Marian Nowak członkami Komitetu Matematyki PAN

Dodano: 2016-02-02

Dnia 20 stycznia 2016 roku Rada Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego wybrała swoich przedstawicieli do Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2016-2019. Jako Jednostka Naukowa posiadająca kategorię A WMIE ma prawo posiadania dwóch przedstawicieli.
Zostali nimi: prof. dr hab. Jerzy Motyl oraz prof. dr hab. Marian Nowak.

Oferta płatnego stażu

Dodano: 2016-01-15

Jesteśmy młodym zespołem, w którym praca jest przyjemnością a nie obowiązkiem. Otwieramy nabór na płatne staże i szukamy osób o różnych umiejętnościach. Interesujesz się nowymi technologiami, potrafisz programować, a może robisz grafikę lub miałeś styczność z marketingiem internetowym ?

Komunikat

Dodano: 2015-12-18

Informujemy, że (zgodnie z zarządzeniem nr 3 Rektora UZ z dn. 13.01.2015 r.) w dniach 21 - 31 grudnia 2015 r. administracja Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii (Dziekanat, Sekretariat Dziekana, Redakcja DM oraz Zespół Techniczny) nie pracuje.

Wybory uzupełniające Prodziekana do Spraw Nauki WMIiE

Dodano: 2015-12-07

Wybory uzupełniające Prodziekana do Spraw Nauki Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii odbędą się na zebraniu wyborczym w dniu 14 grudnia (poniedziałek) 2015 r. o godz. 12.45 w sali 301 budynku WMIiE (A-29).
Wyboru Prodziekana dokonują członkowie Rady Wydziału WMIiE spośród kandydatur zgłoszonych przez Dziekana WMIiE.

Trendence Graduate Barometer 2016

Dodano: 2015-12-07

Dzięki trendence Graduate Barometer każdego roku około 950 uczelni w całej Europie otrzymuje cenne dane na temat poziomu zadowolenia ich studentów. Nasza uczelnia również uczestniczy w tegorocznej edycji 2016.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Dodano: 2015-12-03

5 grudnia to Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, z tej okazji BK UZ organizuje Giełdę Wolontariacką, która odbędzie się 8 grudnia 2015r. w campusie B (al. Wojska Polskiego 69), w holu budynku A-16 w godz. 9.30-13.00

Konkursy otwarte na pracowników naukowo-dydaktycznych - 2 stanowiska

Dodano: 2015-11-27

Konkursy otwarte na zatrudnienie pracowników naukowo-dydaktycznych na stanowiska: adiunkt (z habilitacją) i asystent (z doktoratem) na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii.

Discussiones Mathematicae Graph Theory na liście filadelfiskiej

Dodano: 2015-11-16

Wydawane przez Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ czasopismo Discussiones Mathematicae Graph Theory znajduje się na opublikowanej w połowie tego roku liście 2015 Journal Citation Reports, (Thomson Reuters Citation Data 2014) nazywanej listą filadelfijską

Relacja z pierwszej Szkoły Modelowania Matematycznego

Dodano: 2015-11-10

23 października 2015 roku na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ zakończyła się pierwsza edycja Szkoły Modelowania Matematycznego obejmująca praktyczne warsztaty organizowane przez Ośrodek Zastosowań Matematyki i Informatyki dla studentów WMIE.

Koło Naukowe Laboratorium ,,Matematyczne'' Paradoks

Dodano: 2015-11-06

Koło Naukowe Laboratorium "Matematyczne" Paradoks otrzymało środki dotacji przekazanej przez Klub Radnych Zielona Razem zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Zielona Góra a Uniwersytetem Zielonogórskim w dniu 2.10.2015 na realizację projektu "W pogoni za wiedzą" (lista kół, które otrzymały dofinansowanie).

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Dodano: 2015-11-06

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Week) to ogólnoświatowa inicjatywa promująca przedsiębiorczość, w Polsce organizowana od 2008 roku, na naszej uczelni po raz czwarty organizatorem wszystkich imprez będzie Biuro Karier. Ta międzynarodowa kampania ma promować świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. To również święto tych, którzy nie boją się ryzyka i przełamują bariery. W dniach 16-20 listopada 2015 roku zapraszamy studentów i absolwentów UZ na cykl szkoleń, warsztatów, wykładów i konsultacji z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zagłosuj na STUDENCKI PROJEKT ROKU

Dodano: 2015-11-04

Parlament Studencki UZ zachęca studentów oraz nauczycieli do głosowania na STUDENCKI PROJEKT ROKU: Walczymy o główną nagrodę w ogólnopolskim konkursie, który swój finał będzie miał w piątek 6.11 na PGE Narodowym w Warszawie.
Link na stronę FB PSRP:
https://www.facebook.com/parlamentstudentowrp?sk=app_440129912836872&app_data&pnref=story&__mref=message
Link do wydarzenia PS UZ:
https://www.facebook.com/events/1519058025070942/
Głosować można raz dziennie do piątku (do godz. 20:30) - gala finałowa z wręczeniem nagród rozpocznie się o godz. 21:00 w piątek 6.11.2015 roku. 3.11.2015 oraz 4.11.2015 w budynkach dydaktycznych A-16, A-29, a także na Wydziale Artystycznym przy ul. Wiśniowej będą znajdowały się tzw. mobilne punkty, przy których można oddać swój głos na Galę Laur Naukowca. Punkty obsługiwane są przez członków Parlamentu Studenckiego, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące konkursu i in.

Opinia na temat stażu naszych studentów

Dodano: 2015-10-27

Otrzymaliśmy pozytywną opinię o naszych studentach ze stażu w IHP GmbH Frankfurt nad Odrą

Program MOST - rekrutacja na semestr letni 2015/2016

Dodano: 2015-10-27

Od 31 października rozpoczyna się™ kolejna rekrutacja Programu MOST na semestr letni 2015/2016. Zachęcamy do odwiedzenia strony programu http://most.amu.edu.pl oraz na facebooku https://www.facebook.com/programmost2000.

Przedłużamy termin rekrutacji na studia podyplomowe

Dodano: 2015-10-16

Studia podyplomowe
ANALIZA DANYCH – METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA
Rekrutacja do 30 października 2015 r.

Uwaga studenci oraz pracownicy! Wyjątkowe szkolenie!

Dodano: 2015-10-23

Dostęp do informacji publicznej w praktyce - organizator: Sieć Obywatelska-Watchdog Polska.
Serdecznie zapraszamy na szkolenie, dotyczące praktycznego aspektu realizacji przysługującego każdemu z nas prawa do informacji publicznej. Szkolenie odbędzie się w auli przy ul. Podgórnej 50 w poniedziałek 26.10.2015 w godzinach 11.00-15.00
Rejestracja na szkolenie pod adresem: izabela.gawlowicz@gmail.com (jedynie rejestracja umożliwi Państwu otrzymanie certyfikatu).

Ogólnopolski Tydzień Kariery

Dodano: 2015-10-16

Od 19 października rusza kolejna edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery - coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych, mająca na celu inspirowanie lokalnych inicjatyw i działań na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego.
Tegoroczna edycja OTK 2015 odbędzie się pod hasłem „Poznaj swojego doradcę kariery!". Wzorem lat ubiegłych przygotowujemy dla Was ciekawe warsztaty i wykłady, na które trzeba się już zapisywać ze względu na ograniczoną liczbę miejsc !
Pobierz Szczegółowy program OTK 2015 na UZ.

Zaproszenie na wykład

Dodano: 2015-10-12

Serdecznie zapraszamy studentów i pracowników Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii dnia 14 października 2015 r. o godz. 13:00 w sali 216, bud. A-29 na wykład dr Łukasza Wojciechowskiego z firmy CRISIL Global Research & Analytics pt. Modelowanie ryzyka operacyjnego.

ZOSTAŃ AMBASADOREM / AMBASADORKĄ BIURA KARIER UZ

Dodano: 2015-10-09

Biuro Karier UZ organizuje nabór praktykantów na stanowisko Ambasadora/ki. Poszukujemy osób aktywnych, które chcą zaangażować się w działalność biura, wykorzystując własne umiejętności oraz zdobyć nowe doświadczenie w zakresie PR i promocji oraz organizacji dużych imprez.

Szkoła Modelowania Matematycznego

Dodano: 2015-10-06

Serdecznie zapraszamy studentów i pracowników Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii dnia 19 października 2015 r. o godz. 9:00 w sali 207, bud. A-29 na uroczyste otwarcie Szkoły Modelowania Matematycznego.

Jest to impreza organizowana przez Ośrodek Zastosowań Matematyki i Informatyki w dniach 19-23 października 2015 r. i przeznaczona dla studentów WMIE.

Spotkania z Koordynatorem Uczelnianym Programu Erasmus+ dotyczące wyjazdów na studia i praktyki za granicą w semestrze letnim 2015/16

Dodano: 2015-10-06

Spotkania z Koordynatorem Uczelnianym Programu Erasmus+ dotyczące wyjazdów na studia i praktyki za granicą w semestrze letnim 2015/16. Koordynator jest dostępny dla studentów we wtorek 13 października 2015r. w godz. 10.00 – 13.00, sala nr 124 budynek WBAIS (A-8).

50-lecie Zielonogórskiego Środowiska Akademickiego

Dodano: 2015-10-02

Na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczyna się kolejny rok akademicki. Będzie to rok wyjątkowy, gdyż to właśnie w nim przypada 50-lecie Zielonogórskiego Środowiska Akademickiego.
Atrakcyjne udogodnienia dla studiujących dwa kierunki!

Dodano: 2015-09-08

Nowa specjalność: Analityka biznesowa

Dodano: 2014-07-02

Od roku akademickiego 2014/2015 na studiach pierwszego stopnia na kierunku Informatyka i Ekonometria wprowadzona będzie nowa specjalność Analityka biznesowa
Sylwetka absolwenta
Plan studiów (od roku 2014/2015)

Konkurs programistyczny Programming Marathon24 Warsaw 2015

Dodano: 2015-09-14

Firma CodiLime oraz Uniwersytet Warszawski organizują trzecią edycję międzynarodowego zespołowego konkursu programistycznego Programming Marathon24 Warsaw 2015. Powered by DeepSense.io.
Reguły konkursu pozostały bez zmian: w Marathon24 udział biorą 3 osobowe zespoły. Konkurs składa się z dwóch etapów: kwalifikacje odbędą się 17.10.2015 on­line, a tegoroczny finał będzie miał miejsce 28 - 29.11.2015 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.
Konkurs jest adresowany do wszystkich programistów niezależnie od poziomu wykształcenia czy doświadczenia – w tym do studentów, dla których to wydarzenie będzie okazją do rozwinięcia swoich umiejętności, nabrania doświadczenia w rozwiązywaniu zadań, rywalizacji z najlepszymi polskimi programistami a przede wszystkim do dobrej zabawy.

Przerwa urlopowa w Dziekanacie WMIiE

Dodano: 2015-07-13

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 10 do 21 sierpnia 2015 r. Dziekanat Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii będzie nieczynny.

Oferta pracy dla studentów

Dodano: 2015-07-31

Oferta pracy na stanowisko Programista aplikacji biznesowych JAVA

Oferta pracy dla studentów

Dodano: 2015-07-30

Oferta pracy na stanowisko Konsultant ds. Wdrożeń systemu ERP Streamsoft Verto

Wygraj wyjazd na Konferencję Analytics 2015 w Las Vegas

Dodano: 2015-07-28

W SAS wierzymy, że trzeba wspierać i doceniać talenty analityczne, dlatego przygotowaliśmy konkurs, w którym nagrodą jest bezpłatny udział w Konferencji Analytics 2015. Konkurs jest skierowany do studentów, którzy podczas studiów stacjonarnych uczą się rozwiązań SAS.

Wybory uzupełniające do Senatu UZ

Dodano: 2015-06-09

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że wybory uzupełniajace przedstawicieli nauczycieli akademickich Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii do Senatu UZ w grupie nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego (liczba mandatów: 1) odbędą się na zebraniu wyborczym w dniu 17 czerwca (środa) 2015 r. o godz. 13:30 w sali 207 budynku WMIiE (A-29).

Wybory uzupełniające do Kolegium Elektorów UZ

Dodano: 2015-06-09

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że wybory uzupełniajace przedstawicieli nauczycieli akademickich Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii do Kolegium Elektorów UZ w grupie nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego (liczba mandatów: 1) odbędą się na zebraniu wyborczym w dniu 17 czerwca (środa) 2015 r. o godz. 13:45 w sali 207 budynku WMIiE (A-29).

Konkursy otwarte na pracowników naukowo-dydaktycznych

Dodano: 2015-05-07

Konkursy otwarte na zatrudnienie pracowników naukowo-dydaktycznych na stanowiska: profesora nadzwyczajnego (2 konkursy), adiunkta z habilitacją, adiunkta i asystenta z doktoratem na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii.

Studenckie praktyki zawodowe w urzędach administracji publicznej

Dodano: 2015-05-26

Zgodnie z zaleceniem Rady Ministrów od tego roku rozpoczęła się realizacja rządowego programu praktyk studenckich w administracji rządowej i instytucjach im podległych lub przez nie nadzorowanych. Program dotyczy wyłącznie obowiązkowych praktyk, odbywanych zgodnie z tokiem studiów i wynikających z programu studiów.
Ofertę praktyk studenckich pochodzącą z Centralnej Bazy Ofert Pracy można znaleźć na stronie internetowej www.oferty.praca.gov.pl w zakładce PRAKTYKA STUDENCKA.
Rządowy program praktyk studenckich w administracji publicznej jest szansą na zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego, ale przede wszystkim pozwoli zakwalifikowanyrn studentom na wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktycznym działaniu oraz poznanie warunków pracy w administracji. Istotnym celem jest również umożliwienie studentom sprawdzenia zdolności do adaptacji w nowym środowisku, elastyczności zachowań oraz oceny możliwości realizacji własnych planów zawodowych.
Pytania można kierować na adres: a.szelecka@wmie.uz.zgora.pl

Piknik Wydziałowy

Dodano: 2015-05-21

Zapraszamy pracowników i studentów na VIII Piknik Wydziałowy i towarzyszące mu Mistrzostwa w Układaniu Mozaiki Penrosea.
Piknik odbędzie się w środę 27.05.2015 r. w godzinach 11:00 - 16:00, budynek A-29.

Letnie Praktyki Badawcze dla studentów i doktorantów

Dodano: 2015-05-19

Już po raz jedenasty organizowane są Letnie Praktyki Badawcze dla studentów i doktorantów - interdyscyplinarne wakacyjne warsztaty wykorzystujące badania naukowe i matematyczny sposób myślenia do rozwiązywania rzeczywistych problemów biznesowych. Jest to unikatowa inicjatywa, za którą stoją instytucje takie jak: Instytut Badań Systemowych PAN, Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego PAN oraz Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie.

I Turniej Bachanaliowy w Brydżu Sportowym

Dodano: 2015-05-14

Zapraszamy na I Turniej Bachanaliowy w Brydżu Sportowym o Puchar Dyrektora KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego w dniu 21 maja 2015 o godzinie 17:00, klub „Sigma” w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ (ul. prof. Z. Szafrana 4a)

Okresowa ocena nauczycieli akademickich

Dodano: 2015-05-08

Na podstawie uchwały nr 212 Senatu UZ z 27.11.2013 r. i zarządzenia Rektora nr 119 z dn. 3.12.2013 r. ogłaszam okresową ocenę nauczycieli akademickich. W arkuszach oceny okresowej, w rubryce “Okres oceny” proszę wpisać: działalność naukowa 2013-2014; działalność dydaktyczna i organizacyjna 2013/2014 – 2014/2015. Proszę nauczycieli o przekazanie kierownikom zakładów wypełnionych arkuszy – w terminie do 20 maja 2015 r. Kierowników zakładów proszę o złożenie arkuszy oceny pracowników z wpisaną opinią kierownika zakładu u Pani Alicji Łuszczyńskiej – w terminie do 3 czerwca 2015 r.

Konkursy otwarte na pracowników naukowo-dydaktycznych

Dodano: 2015-05-07

Konkursy otwarte na zatrudnienie pracowników naukowo-dydaktycznych na stanowiska: profesora nadzwyczajnego, adiunkta z habilitacją, adiunkta i asystenta z doktoratem na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii.

Konferencja z okazji obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego

Dodano: 2015-05-06

Zapraszamy na konferencję z okazji obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, ZGK-ŚDSI 2015, która odbędzie się 14 maja 2015 r., (czwartek), o godz. 10.00 w bud. Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, ul. Prof. Z.Szafrana 2, sala 115

Zapraszamy na spotkanie informacyjne o polskiej edycji konkursu Galileo Masters 2015

Dodano: 2015-05-04

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii UZ serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne o polskiej edycji międzynarodowego konkursu Galileo Masters - European Satellite Navigations Competition 2015, które odbędzie się 7 maja 2015 r. w godzinach 11.00-13.00, w sali nr 115, bud. A-29, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, ul. Szafrana 4a.

Wykład Prof. Klausa Boehmera w ramach seminarium wydziałowego

Dodano: 2015-05-02

Zapraszamy studentów, doktorantów i pracowników na wykład Prof. Klausa Boehmera z Uniwersyetu w Marburgu pt. Dew drops on spider webs, nonlinear principles, mathematical and numerical aspects.
Wykład odbędzie się we wtorek 12 maja 2015 r. o godz. 13:15 w sali 207, budynek A-29

Konkurs na zadania badawcze dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Dodano: 2015-04-27

Wydziałowa Komisja ds. Badań Naukowych ogłasza konkurs na zadania badawcze na rok 2015. Konkurs jest adresowany do młodych naukowców – pracowników Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii oraz uczestników studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale.

Wykład dla kierunku zamawianego

Dodano: 2015-04-28

Zapraszamy studentów Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii na wykład prof. dr hab. Andrzeja Fryszkowskiego pt. Współczesna teoria sterowania, idee i zastosowania.
Wykład odbędzie się w środę, 6 maja 2015 r. w godz. 11:15 - 12:45 w sali 207 A-29.
Wykład realizowany jest w ramach projektu “Zwiększenie liczby absolwentów kierunku matematyka na Uniwersytecie Zielonogórskim” na Wydziale Matematyki Informatyki i Ekonometrii”

SAS poszukuje konsultantów do innowacyjnych projektów

Dodano: 2015-04-15

SAS Institute Polska to wiodąca firma technologiczna na rynku IT skupiająca w swoich szeregach wielu wybitnych absolwentów uczelni technicznych, ekonomicznych, wojskowych i innych. Jeśli umiesz przetwarzać dane w języku SAS 4GL chętnie widzielibyśmy Cię w naszych zespołach projektowych i wdrożeniowych. Jeśli dodatkowo posiadasz wiedzę z obszaru analityki lub HADOOP, to jesteś szczególnie miło przez nas widziany.

Zostań ambasadorem karier UE

Dodano: 2015-04-14

Europejski Urząd Doboru Kadr ogłosił rekrutację do programu na rok akademicki 2015/16, termin składania aplikacji mija 16 kwietnia br.
Ambasadorowie Karier UE to program zainicjowany w roku 2010 przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO), który ma zachęcić studentów do podjęcia pracy zawodowej w instytucjach unijnych. Poprzez sieć studentów przeszkolonych przez EPSO i pełniących rolę osób kontaktowych na uczelniach, "Ambasadorowie" aktywnie promują możliwości pracy w instytucjach UE, udzielają informacji zainteresowanym studentom oraz absolwentom, a także organizują spotkania z urzędnikami UE i lokalnie reprezentują EPSO. Współpracują też z MSZ, Przedstawicielstwem KE w Warszawie oraz organizacjami i samorządami studenckimi. Wspólnie z resortem dyplomacji oraz siecią Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej organizują spotkania i wykłady otwarte o promocji zatrudnienia.

WMIiE zaprasza

Dodano: 2015-03-16

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii zaprasza uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych w dniu 27 marca 2015 r. w godzinach 12:00-14:00 na spotkanie ze studentami i pracownikami, którzy pragną przybliżyć uczniom studia i życie studenckie na naszym Wydziale.
Uczniowie będą mogli wziąć udział w warsztatach analityka (z wykorzystaniem technik multimedialnych i perkusji), dowiedzieć się dlaczego matematyka, jak powstaje chaos, o bazach danych w trzech prostych krokach, czym zajmuje się matematyka finansowa i ekonomia matematyczna, zobaczyć krótkie prezentacje na temat złotej proporcji i matematycznego języka piękna, gry w kropki i kreski oraz stworzonego przez pracownika naszego Wydziału projektu systemu kryptograficznego – ubiegłorocznego laureata konkursu Polski Produkt Przyszłości, a nasi studenci pokażą uczniom matematykę inaczej.

Zapraszamy na wykład

Dodano: 2015-03-20

Zapraszamy na wykład pod tytułem "Selected Problems in Function Spaces and their Numerical Treatment" który wygłosi Prof. Christian Grossmann (TU Dresden). Wykład odbędzie się we wtorek, 24 marca 2015 r. o godzinie 15:15 w sali 207 Budynku Nauk Ścisłych A-29 przy ul. Szafrana 4a

Ogólnopolska Konferencja Studentów Matematyków OBLICZE

Dodano: 2015-03-20

W dniach 8-10 maja 2015r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się druga edycja Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Matematyków OBLICZE. Podczas konferencji będzie można wysłuchać oraz wygłosić referaty wchodzące w zakres matematyki i informatyki teoretycznej, stosowanej, finansowej i aktuarialnej czy statystyki.
Konferencja ma na celu poszerzenie kontaktów między środowiskami inżynierskimi i uniwersyteckimi, nawiązanie ciekawych znajomości między studentami z uczelni różnych miast oraz podzielenie się swoimi zainteresowaniami. Konferencja skierowana jest zarówno do studentów pierwszych lat jak i studiów doktoranckich. Na prelegentów czekają atrakcyjne nagrody!

XIII Targi Pracy 2015

Dodano: 2015-03-16

Już 18 marca na Uniwersytecie Zielonogórskim odbędą się XIII Targi Pracy 2015, organizowane przez Biuro Karier UZ. Jest to impreza, która od dwunastu lat pomaga młodym ludziom w podjęciu jednej z najważniejszych decyzji w życiu, jaką jest rozpoczęcie kariery zawodowej poprzez znalezienie pracy, praktyki lub stażu. Jak co roku, targom towarzyszyć będą liczne warsztaty i wykłady tematyczne.
Dla Studentów i Absolwentów uczestnictwo w targach to doskonała okazja na znalezienie wymarzonej pracy, określenia swojej drogi zawodowej na najbliższe lata czy zdobycia rozeznania w rynku pracy.
Dla Przedsiębiorców to możliwość pozyskania dobrze przygotowanej, wykwalifikowanej kadry pracowników, stażystów i praktykantów oraz trwałego zaistnienia w świadomości akademickiej jako pracodawca.
Targi Pracy odbędą się 18 marca br. na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, przy ul. prof. Szafrana 4 w godz. od 10.00 do 14.00.

Zapisy na przedmioty obieralne

Dodano: 2015-03-09

Studenci 1 i 2 roku studiów pierwszego stopnia oraz studenci 1 roku studiów drugiego stopnia powinni dokonać wyboru przedmiotów na rok akademicki 2015/2016 przez system Dziekanat w dniach 9-23 marca br.

Wybory uzupełniające do Rady Wydziału MIiE

Dodano: 2015-03-04

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że wybory uzupełniajace obieralnych członków Rady Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii w grupie pozostałych nauczycieli akademickich (nie posiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego) - liczba mandatów: 1 odbędą się na zebraniu wyborczym w dniu 11 marca (środa) 2015 r. o godz. 14:00 w sali 207 budynku WMIiE (A-29).

Wybory uzupełniające do Kolegium Elektorów UZ

Dodano: 2015-03-03

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że wybory uzupełniajace przedstawicieli nauczycieli akademickich Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii do Kolegium Elektorów UZ w grupach:
• nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego
(liczba mandatów: 2),
• pozostałych nauczycieli akademickich
(liczba mandatów: 1),
odbędą się na zebraniu wyborczym w dniu 11 marca (środa) 2015 r. o godz. 14:00 w sali 207 budynku WMIiE (A-29).

Ankieta dla studentów i doktorantów

Dodano: 2015-03-02

Rozpoczynamy kolejną edycję ewaluacji procesu kształcenia. Ankiety są udostępnione studentom i doktorantom w okresie od 2 do 31 marca 2015 r. Ocenie podlega semestr zimowy roku akademickiego 2014/2015.
Ocena procesu kształcenia obejmuje:
- ocenę przedmiotu/modułu - dokonywaną po jego zakończeniu przez studentów i doktorantów
- ocenę prowadzących zajęcia - dokonywana przez studentów i doktorantów po zakończeniu zajęć
- ocenę zadowolenia z warunków studiowania - dokonywana przez studentów i doktorantów w ostatnim roku kształcenia.
Wypełnienie ankiety:
a. logowanie do systemu – w przypadku ankiety oceny przedmiotu i ankiety oceny zadowolenia z warunków studiowania (ankiety dostępne w systemie Dziekanat);
b. logowanie przy użyciu losowo wybranego tokenu – w przypadku ankiety oceny prowadzącego zajęcia (informacja o tokenach w Dziekanacie wydziału).

Pomoc finansowa dla studentów

Dodano: 2015-02-16

Informujemy o utworzeniu przez European Funding Guide wraz z Komisją Europejską największego portalu internetowego w Unii Europejskiej poświęconego problemowi znalezienia pomocy finansowej, szczegóły w ulotce informacyjnej oraz na stronie portalu http://www.european-funding-guide.eu/. Na potrzeby tego zadania zbadano i sklasyfikowano ponad 12 000 stypendiów, grantów i premii dostępnych na terenie całej Unii Europejskiej o wartości ponad 27 mld euro. Ponad 300 z nich jest specjalnie skierowanych do polskich studentów. Platforma jest całkowicie bezpłatna i może być używana przez studentów studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich.

Konferencja Wiedza - Gospodarka - Społeczeństwo

Dodano: 2015-02-11

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zapraszają pracowników naukowych i studentów na VII Międzynarodową Konferencję Naukową "Wiedza - Gospodarka - Społeczeństwo", 25-27 maja 2015.

Konkurs Deadline24

Dodano: 2015-02-05

Zapraszamy studentów wydziału do wzięcia udziału w maratonie programistycznym Deadline24, więcej na ulotce informacyjnej i na plakacie.

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej

Dodano: 2015-02-03

W dniu 4 marca 2015 roku o godz. 13:00 w sali 207 (budynek A-29) Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Prof. Z. Szafrana 4a odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej „Stochastyczne inkluzje i równania wielowartościowe względem dwuparametrowego procesu Wienera” mgr. Macieja Kozaryna.

Konkurs otwarty na pracownika naukowo-dydaktycznego

Dodano: 2015-01-28

Konkurs otwarty na zatrudnienie pracownika naukowo-dydaktycznego na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii.

Projekt „Wespół w zespół z Matematyką bez Granic” ponownie nagrodzony przez MEN

Dodano: 2015-01-09

Projekt „Wespół w zespół z Matematyką bez Granic” w raporcie dobrych praktyk edukacyjnych "Szkoła się opłaca”- edycja 2014 realizowany w latach 2009 - 2012 przez Zielonogórski Oddział Polskiego Towarzystwa Matematycznego z siedzibą na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

ZOSTAŃ AMBASADOREM / AMBASADORKĄ BIURA KARIER UZ

Dodano: 2014-12-15

Biuro Karier UZ organizuje nabór praktykantów na stanowisko Ambasadora/ki. Poszukujemy osób aktywnych, które chcą zaangażować się w działalność biura, wykorzystując własne umiejętności oraz zdobyć nowe doświadczenie w zakresie PR i promocji oraz organizacji dużych imprez.

Zapraszamy na wykład

Dodano: 2014-12-11

Zapraszamy na wykład pod tytułem "Istnienie średnich czasowych oraz ich interpretacja fizyczna" który wygłosi Prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja. Wykład odbędzie się w poniedziałek, 15 grudnia 2014 r. o godzinie 11:15 w sali 216 Budynku Nauk Ścisłych A-29 przy ul. Szafrana 4a

Przerwa w pracy Dziekanatu WMIiE

Dodano: 2014-12-11

Informujemy, że od 22.12.2014r. do 06.01.2015r. Dziekanat WMIiE będzie nieczynny.

Spotkanie z Wojewodą Lubuskim

Dodano: 2014-12-10

Z inicjatywy Wojewody Lubuskiego Jerzego Ostroucha, we wtorek 9 grudnia 2014 r. w Jego gabinecie w Zielonej Górze odbyło się spotkanie z prof. Longinem Rybińskim, Dziekanem WMIiE, dr. Robertem Dylewskiem, Prodziekanem ds. studenckich oraz dr. Krystyną Białek. Na spotkaniu rozważano możliwości podjęcia działań na rzecz podniesienia poziomu edukacji matematycznej w lubuskich szkołach, w oparciu o nasz Wydział. Rozmawiano również o perspektywach i korzyściach ze współpracy WMIiE z administracją rządową w terenie oraz możliwościach wykorzystania stworzonego na Wydziale systemu kryptograficznego nagrodzonego w konkursie PARP na Polski Produkt Przyszłości. Korzystając z okazji, przedstawiciele Wydziału osobiście podziękowali wojewodzie za udział w Komitecie Honorowym V Kongresu Młodych Matematyków Polskich.

Nagroda specjalna i wyróżnienie dla WMIiE w konkursie Polski Produkt Przyszłości

Dodano: 2014-12-02

W XVII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii odnotował wielki sukces zdobywając jedno z trzech wyróżnień w kategorii „Produkt przyszłości jednostki naukowej” oraz nagrodę specjalną w kategorii „projekt z branży ICT” dla autorskiego projektu dr. inż. Janusza Jabłońskiego „System kryptograficzny”. Wybrane projekty, nagrodzone i wyróżnione w Konkursie, zgłaszane są co roku przez PARP m.in. do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP i do Konkursu „Teraz Polska”, odnosząc niejednokrotnie znaczące sukcesy w tych przedsięwzięciach.

Konkurs otwarty na pracownika naukowo-dydaktycznego

Dodano: 2014-11-26

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego ogłaszają konkurs otwarty na zatrudnienie pracownika naukowo-dydaktycznego na stanowisku adiunkta.

Pomoc finansowa dla studentów

Dodano: 2014-11-26

Informujemy o utworzeniu przez European Funding Guide wraz z Komisją Europejską największego portalu internetowego w Unii Europejskiej poświęconego problemowi znalezienia pomocy finansowej (http://www.european-funding-guide.eu/). Na potrzeby tego zadania zbadano i sklasyfikowano ponad 12 000 stypendiów, grantów i premii dostępnych na terenie całej Unii Europejskiej o wartości ponad 27 mld euro. Ponad 300 z nich jest specjalnie skierowanych do polskich studentów. Platforma jest całkowicie bezpłatna i może być używana przez studentów studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich.

Zapraszamy na wykład

Dodano: 2014-11-14

Zapraszamy na wykład pod tytułem "Wprowadzenie do metod geostatystycznych" który wygłosi Dr hab. inż. Jarosław Zawadzki, Prof. PW.
Wykład odbędzie się w poniedziałek, 17 listopada 2014 r. o godzinie 11:15 w sali 3 Budynku Nauk Ścisłych A-29 przy ul. Szafrana 4a

Relacja z udziału w niemiecko-polskiej szkole modelowania matematycznego

Dodano: 2014-11-14

W dniach od 20 do 24 października 2014 roku w Kaiserslautern, Niemcy, pod patronatem Centrum Matematyki Feliksa Kleina w Kaiserslautern odbyła się niemiecko-polska szkoła modelowania matematycznego „Felix Klein Autumn School – Modeling Week and Lectures on Compressed Sensing”

Ankiety dla studentów i doktorantów - do 30.11.2014 r.

Dodano: 2014-06-17

Informujemy, że termin zakończenia ankietowania przez studentów i doktorantów upływa z dniem 30.11.2014 r. Ankiety dotyczą:

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej

Dodano: 2014-10-24

W dniu 19 listopada 2014 roku o godz. 13:00 w sali 207 (budynek A-29) Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Prof. Z. Szafrana 4a odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej „Wielowartościowa całka stochastyczna względem martyngału na płaszczyźnie i wielowartościowe równania stochastyczne” mgr. Kamila Świątka.

Komunikat dotyczący zajęć wychowania fizycznego

Dodano: 2014-10-23

Każdy student mający w planie studiów zajęcia WF jest zobowiązany zaliczyć przedmiot z wpisem do indeksu: zal/ocena – OFERTA ZAJĘĆ SKIEROWANA DLA STUDENTÓW ZE ZWOLNIENIAMI LEKARSKIMI Z ZAJĘĆ RUCHOWYCH

Konkurs dla kół naukowych

Dodano: 2014-10-15

Ogłasza się konkurs na projekty dla kół naukowych zarejestrowanych w Uniwersytecie Zielonogórskim finansowane ze środków dotacji przyznanej przez Klub Radnych Zielona 2020. Kompletny wniosek należy złożyć w Dziale Spraw Studenckich do dnia 25 października 2014 r. zgodnie z Regulaminem. Tekst Regulaminu i druk wniosku do pobrania ze strony www.dss.uz.zgora.pl.
Środki dotacji przyznawane są na rok akademicki 2014/2015 i przeznaczone do wykorzystania na projekty dla kół naukowych studentów i doktorantów, realizowane do dnia 30.11.2014 r.

Po Kongresie

Dodano: 2014-09-23

W dniach 18-21 września 2014 roku na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się V Kongres Młodych Matematyków Polskich pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP, Pani Anny Komorowskiej.
Organizatorem Kongresu był Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk. Głównym celem Kongresu było umożliwienie uzdolnionym matematycznie uczniom ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski bezpośredniego kontaktu z wybitnymi naukowcami oraz koleżankami i kolegami z innych szkół.

Asseco Programming Marathon 24

Dodano: 2014-09-23


Programujesz? Algorytmy nie mają przed Tobą tajemnic? Sprawdź się!
Zmierz się z najlepszymi programistami na świecie w drugiej edycji międzynarodowego zespołowego konkursu programistycznego Marathon24!
Kwalifikacje online - 11 października 2014 r. - 5 godzin, 5 zadań i walka o 30 miejsc w Finale
Wielki Finał w Gdyni - 29-30 listopada 2014 r. - 24 godziny, 3 zadania i rywalizacja w czasie rzeczywistym
Pula nagród dla najlepszych to 30 000 złotych!

Zdaj matmę na maksa

Dodano: 2014-09-05

Już po raz ósmy Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii organizuje bezpłatny kurs wspomagający przygotowania do matury z matematyki „Zdaj matmę na maksa”.
Kurs składa się z 40 godzin lekcyjnych. Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach na poziomie podstawowym i w jednej grupie na poziomie rozszerzonym. Można uczestniczyć w zajęciach na obu poziomach. Spotkania odbywają się w soboty w budynku Wydziału.
Pierwsze spotkanie już 11 października. Zapisy na kurs prowadzone są od 25 września drogą elektroniczną.
Szczegóły na stronie http://www.uz.zgora.pl/~aszeleck/ZMNM/kurs.html.

Milion złotych dla Inżynierii danych

Dodano: 2014-09-03

W organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkursie na dofinansowanie w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji, nasz Wydział otrzymał dofinansowanie w kwocie 1 000 000 zł dla uruchomionego w tym roku akademickim kierunku Inżynieria danych.
Wśród 185 wniosków dla kierunków o profilu ogólnoakademickim nagrodzonych zostało 13 (w tym nasza Inżynieria danych).
• Wyniki konkursu,
• Ogłoszenie o konkursie,
• Lista złożonych wniosków.

Przerwa urlopowa w Dziekanacie WMIiE

Dodano: 2014-07-30

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 11 do 22 sierpnia 2014 r. Dziekanat Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii będzie nieczynny.

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia

Dodano: 2014-07-30

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015 zamieszczona na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
- dla studentów
- dla doktorantów
oraz na stronie UZ: http://www.dss.uz.zgora.pl.
Wnioski należy składać w Dziekanacie WMIiE do 3 października 2014 r.

Konkursy otwarte na pracowników naukowo-dydaktycznych

Dodano: 2014-07-23

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego ogłaszają konkursy otwarte na zatrudnienie pracowników naukowo-dydaktycznych na stanowiska profesora nadzwyczajnego oraz asystenta.

Nowe laboratorium i szkoła modelowania matematycznego dla studentów inżynierii danych

Dodano: 2014-07-02

W ramach miliona złotych otrzymanych w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dofinansowanie w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia na kierunku inżynieria danych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego zostało utworzone nowe laboratorium dla studentów wyposażone w najnowsze zestawy komputerowe i pomoce dydaktyczne. Ponadto, studenci inżynierii danych będą uczestniczyć w dniach 20 – 24 października w niemiecko-polskiej szkole modelowania matematycznego organizowanej przez Centrum Matematyki Feliksa Kleina w Kaiserslautern (Niemcy). Podczas pobytu będą mieli okazję poznać proces modelowania i rozwiązywania współczesnych problemów inżynierskich pojawiających się w europejskich zakładach przemysłowych.

Wybór przedmiotów ogólnouczelnianych

Dodano: 2014-06-27

Informujemy, że została udostępniona możliwość wyboru przedmiotów z oferty przedmiotów ogólnouczelnianych na rok akademicki 2014/2015 w semestrze zimowym oraz letnim (dostęp po zalogowaniu do systemu Dziekanat; zakładka: wybór przedmiotów ogólnouczelnianych).
Wyboru należy dokonać do dnia 15.09.2014.
Uwaga: Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane na semestr letni będą możliwe od 21.07.2014.

Matematyka pilnie zatrudnię

Dodano: 2014-06-26

Poszukiwana królowa
Firmy ustawiają się w kolejce po matematyków. I słono im płacą. Odkryły, że matematyczne myślenie jest jak napęd atomowy, który zwykłemu rozumowaniu dodaje mocy i rozmachu.
Więcej ...

W opracowywanych przez CareerCast od 1988 roku raportach o karierach zawodowych, uwzględniających m.in. zarobki, perspektywy zatrudnienia, środowisko pracy oraz stress w pracy, w roku 2014 czołówka rankingu 200 zawodów przedstawia się następująco:
1) matematyk,
2) profesor uniwersytetu,
3) statystyk,
4) aktuariusz,
5) audiolog,
....
Więcej na:
http://www.businessinsider.com/10-best-jobs-of-2014-2014-4
http://www.careercast.com/jobs-rated/best-jobs-2014
http://www.careercast.com/jobs-rated/jobs-rated-2014-ranking-200-jobs-best-worst

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej

Dodano: 2014-06-23

W dniu 2 lipca 2014 roku o godz. 13:00 w sali 207 (budynek A-29) Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Prof. Z. Szafrana 4a odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej „Nierówności wariacyjne dla problemów punktów stałych operatorów quasi-nieoddalających” mgr. Rafała Zalasa.

Szkolenie dla studentów w zakresie finansów i księgowości na bazie systemy klasy ERP

Dodano: 2014-06-02

W ramach współpracy „Nauki i Biznesu” zapraszamy studentów na kolejną edycję nieodpłatnego szkolenia w zakresie finansów i księgowości na bazie systemu klasy ERP. Szkolenie odbędzie się w dniach 3 i 4 czerwca 2014. W warsztatach mogą brać udział także studenci z innych wydziałów.

Dni Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ

Dodano: 2014-05-30

Dziekani Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego mają zaszczyt zaprosić byłych i obecnych pracowników, absolwentów, doktorantów oraz studentów Wydziału

na Dni Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ,
10 - 12 czerwca 2014 roku

Szczególną okazję do spotkania członków społeczności akademickiej Wydziału stwarzają dwa przypadające w tym roku jubileusze:
- 10 lat Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
- 75 rocznica urodzin Profesora Michała Kisielewicza

Wyniki konkursu na zadania badawcze dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Dodano: 2014-05-29

Wydziałowa Komisja ds. Badań Naukowych ogłasza wyniki konkursu na zadania badawcze na rok 2014.

Matematyka na WMIiE coraz wyżej w rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej

Dodano: 2014-05-26

W rankingu kierunków studiów 2014, opracowanym przez Perspektywy i Rzeczpospolitą, matematyka prowadzona na naszym Wydziale została sklasyfikowana na 15 miejscu w grupie 36 akademickich polskich uczelni prowadzących ten kierunek (rok temu - na 17 miejscu wśród 34).
Na podkreślenie zasługuje jednak fakt, że podobnie jak w 2013 roku pozycja WMIiE jest zdecydowanie wyższa, jeśli pominąć dwa kryteria o charakterze uznaniowym ustalane na podstawie ankiet – ”ocena przez kadrę akademicką” oraz ”preferencje pracodawców” – a pozostać przy trzech mierzalnych kryteriach, o obiektywnym charakterze, tzn. ”publikacjach”, ”cytowaniach” oraz tzw. ”h-indexie”, który mierzy jednocześnie liczebność i znaczenie publikacji w określonej dziedzinie nauki.
Nasz Wydział ma kategorię naukową A przyznaną w 2013 roku przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, a pod względem najważniejszego w tej kategoryzacji kryterium osiągnięć naukowych i twórczych uplasował się na 3 miejscu w kraju, za wydziałami matematycznymi Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego - szczegóły tutaj.

Nominacja profesorska dla Jarosława Grytczuka

Dodano: 2014-05-21

Prezydent RP postanowieniem z dnia 7 stycznia 2014 roku nadał byłemu pracownikowi naszego Wydziału , Jarosławowi Grytczukowi tytuł profesora nauk matematycznych. W dniu 10 kwietnia 2014 roku Profesor Jarosław Grytczuk odebrał z rąk Prezydenta Bronisława Komorowskiego nominację profesorską.

Konkurs na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki

Dodano: 2014-05-21

Organizowany jest przez Oddział Wrocławski PTM w celu propagowania wśród studentów problematyki teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki oraz promocji młodych matematyków uzyskujących oryginalne wyniki teoretyczne czy też rezultaty znajdujące zastosowania w innych dziedzinach nauki lub gospodarce. Termin składania prac na XLVIII Konkurs mija 30 września 2014 roku.
Przewodniczącym jury tej edycji konkursu jest profesor Tadeusz Inglot.
Procedura zgłaszania prac na konkurs jest zawarta w regulaminie, który stanowi, iż prace konkursowe należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres przewodniczącego jury Tadeusz.Inglot@pwr.edu.pl oraz na adres konkurs.ptm@math.uni.wroc.pl.
Wymagane regulaminem dokumenty należy przesyłać na adres:
Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Matematycznego
Konkurs na Najlepszą Pracę Studencką TPiZM
Plac Grunwaldzki 2/4
50-348 Wrocław

Konkurs im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki

Dodano: 2014-05-21

Oddział Krakowski PTM ogłasza kolejną edycję Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki.
Uczestnikiem Konkursu może być:
- każdy student polskiej uczelni wyższej (lub kolegium nauczycielskiego), który w dniu złożenia pracy konkursowej nie miał ukończonych studiów wyższych,
- każdy absolwent polskiej uczelni wyższej (lub kolegium nauczycielskiego), przedkładający na konkurs swą pracę magisterską (dyplomową) w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia uzyskania tytułu magistra (licencjata).
Przedmiotem konkursu są prace z dydaktyki matematyki, a także prace z innych dziedzin o istotnym znaczeniu dla dydaktyki matematyki.
Termin składania prac upływa z dniem 15 grudnia 2014 roku w wersji elektronicznej (pdf) na adres Oddziału Krakowskiego PTM ptm@im.uj.edu.pl oraz dwa egzemplarze maszynopisu na adres:
Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6
30-348 Kraków
z dopiskiem: Konkurs im. Prof. Z. Krygowskiej.

Profesor Andrzej Cegielski laureatem Nagrody imienia Profesorów Włodzimierza Mlaka i Zdzisława Opiala

Dodano: 2014-05-19

Profesor Andrzej Cegielski, pracownik Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii został laureatem tegorocznej Nagrody imienia Profesorów Włodzimierza Mlaka i Zdzisława Opiala przyznawanej co dwa lata przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego za wybitne wyniki uzyskane w teorii równań rożniczkowych lub teorii operatorów. Podstawą uzyskania tej nagrody były: monografia Profesora Cegielskiego ”Iterative Methods for Fixed Point Problems in Hilbert Spaces”, opublikowana w 2012 roku w prestiżowej serii Springera: Lectures Notes in Mathematics (2057) oraz cykl czterech artykułów opublikowanych w latach 2007-2013 w renomowanych czasopismach matematycznych. Profesorowie Włodzimierz Mlak (1931-1994) i Zdzisław Opial (1930-1974) byli wybitnymi reprezentantami krakowskiej szkoły równań różniczkowych oraz specjalistami z teorii operatorów liniowych w przestrzeniach Hilberta. Dotychczasowymi laureatami tej nagrody byli: Profesor Tadeusz Figiel (IM PAN) i Profesor Henryk Żołądek (Uniwersytet Warszawski).

Konkursy otwarte na pracowników naukowo-dydaktycznych

Dodano: 2014-05-13

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego ogłaszają konkursy otwarte na zatrudnienie pracowników naukowo-dydaktycznych na stanowiskach adiunkta i starszego wykładowcy.

Dyktando Uniwersyteckie "Złap byki za rogi"

Dodano: 2014-05-09

13 maja 2014 r. w godzinach 11:00 - 15:00 w sali nr 1 na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii (budynek A-29, Campus A) Europejskie Forum Studentów AEGEE – Zielona Góra organizuje Dyktando Uniwersyteckie pt. "Złap Byki za rogi".
Studenci Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii mogą wziąć udział, nawet jeżeli w tym czasie mają zajęcia dydaktyczne (wymagane jest potwierdzenie obecności na liście udostępnionej przez organizatorów).

Konkurs na zadania badawcze dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Dodano: 2014-05-08

Wydziałowa Komisja ds. Badań Naukowych ogłasza konkurs na zadania badawcze na rok 2014. Konkurs jest adresowany do młodych naukowców – pracowników Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii oraz uczestników studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale.

Rekrutacja do programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST

Dodano: 2014-04-09

Informujemy, że 15 kwietnia 2014 r. rozpocznie się rekrutacja na semestr zimowy w ramach Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST. Rekrutacja potrwa do 15 maja 2014 r.

Zaproszenie na seminarium dydaktyczne

Dodano: 2014-04-07

Zapraszamy serdecznie na seminarium dydaktyczne poświęcone prowadzeniu zajęć z przedmiotów matematycznych na wydziałach WM, WEIiT i WILiŚ, na którym referat wygłosi i poprowadzi dyskusję prof. zw. dr hab. Michał Kisielewicz.
Seminarium odbędzie się w środę 9 kwietnia 2014 r. o godz. 13.00 w sali 207 A-29.

Prace naszych pracowników w Journal of Economic Theory

Dodano: 2014-04-07

W renomowanym czasopiśmie Journal of Economic Theory, znajdującym się na trzecim miejscu w rankingu najlepszych czasopism ekonomicznych stosujących matematyczne metody ilościowe (ranking na stronie MS Academic Search), ukazały się dwa artykuły pracowników Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii:
- prof. Andrzeja Nowaka (wspólnie z A. Jaśkiewicz) „Stationary Markov perfect equilibria in risk sensitive stochastic overlapping generations models” (link do pracy, wersja PDF pracy),
- oraz dra Łukasza Balbusa (wspólnie z K. Reffett, Ł. Woźny) „A constructive study of Markov equilibria in stochastic games with strategic complementarities” (link do pracy, wersja PDF pracy).

250. posiedzenie Seminarium z równań funkcyjnych

Dodano: 2014-04-02

W czwartek 10 kwietnia br. odbędzie się jubileuszowe 250. posiedzenie Seminarium z równań funkcyjnych. Uczestnicy Seminarium serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do sali 214, na godz. 9:15 . Referat zatytułowany Some stability results for functional equations wygłosi prof. dr. Peter Volkmann.

Spotkanie w sprawie praktyk w ramach programu ERASMUS+

Dodano: 2014-03-31

Spotkanie w sprawie praktyk w ramach programu ERASMUS+ dla studentów naszego Wydziału odbędzie się 3 kwietnia 2014 r. (czwartek) o godz. 12:00 w sali 207 A-29

Spotkanie z przedstawicielem firmy SAS

Dodano: 2014-03-26

Zapraszamy pracowników i studentów naszego Wydziału do wzięcia udziału w spotkaniu z panem Łukaszem Kociubą, przedstawicielem firmy SAS. Spotkanie dotyczyć będzie nawiązania współpracy w ramach Programu Akademickiego SAS. Termin spotkania: poniedziałek, 31 marca 2014 r., godz. 12:00, sala 207 A-29.
Więcej: Strona firmy SAS, Program Akademicki SAS

Konkurs na plakat „Świat jest matematyką”

Dodano: 2014-01-23, Aktualizacja: 2014-03-24

Organizatorzy Piątego Kongresu Młodych Matematyków Polskich ogłaszają Konkurs na plakat pt. „Świat jest matematyką”.
W Konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkół ponadpodstawowych oraz wszystkie zainteresowane osoby pełnoletnie.
Wymagania dotyczące plakatu:

  1. praca powinna być związana z dowolnie wybranym zagadnieniem, ciekawostką, postacią itp. z zakresu matematyki,
  2. technika wykonania pracy jest dowolna,
  3. praca powinna być wykonana na papierze w formacie A3,
  4. kopia elektroniczna pracy powinna być zapisana na płycie CD w postaci pliku w jednym z formatów: JPG, BMP, GIF lub PNG o rozdzielczości minimum 4960 pikseli na 3500 pikseli (300 dpi). W przypadku prac nie wykonywanych na komputerze wymagany jest skan pracy.
Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym (do pobrania na stronie http://www.wmie.uz.zgora.pl/kmm/) należy dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora lub przesłać pocztą tradycyjną (przesyłka priorytet polecony) na adres Organizatora: Sekretariat Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Prof. Szafrana 4a, 65-516 Zielona Góra,
z dopiskiem na kopercie Konkurs na plakat „Świat jest matematyką”
w terminie do 15 sierpnia 2014 roku.
Dla autora zwycięskiej pracy przewidziana jest atrakcyjna nagroda.

Konkursy otwarte na pracowników naukowo-dydaktycznych

Dodano: 2014-03-06

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego ogłaszają konkursy otwarte na zatrudnienie pracowników naukowo-dydaktycznych na stanowiskach profesora nadzwyczajnego i adiunkta.

Zaproszenie na seminarium dydaktyczne

Dodano: 2014-03-05

Referat w ramach działalności zespołu dydaktycznego ds. nauczania matematyki na innych wydziałach pt. "Możliwości dydaktyczne nauczania matematyki w systemie blended learning" wygłosi dr Aleksandra Arkit.
Seminarium odbędzie się w środę 12 marca 2014 r. o godz. 13.15 w sali 207 A-29.

Warsztaty organizowane przez Biuro Karier UZ - Lidl Brand Factory

Dodano: 2014-02-28

Warsztat przeznaczony dla studentów ostatnich lat studiów oraz absolwentów filologii germańskiej, ekonomii i zarządzania, a także kierunków pokrewnych, z dobrą lub bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego.
Uczestnicy warsztatów poznają tajniki kreowania produktu i przećwiczą wybrane etapy tworzenia nowej marki. Do ich dyspozycji będzie jeden z najlepszych Menedżerów Działu Strategii i Zarządzania Produktami. Uczestnicy poznają także warunki rekrutacji na kluczowe stanowiska w obszarze kreowania i zarządzania produktami.
Prowadzącymi będą specjaliści z obszaru HR oraz przedstawiciele firmy Lidl Polska.
Termin: 27 marca 2014

Wybór indywidualny przedmiotów

Dodano: 2014-02-26

Studenci 3 roku studiów pierwszego stopnia oraz 2 roku studiów drugiego stopnia proszeni są o sporządzenie indywidualnego wyboru przedmiotów. Druk dostępny jest na stronie wydziału: Sprawy studenckie - Formularze (http://www.wmie.uz.zgora.pl/dziekanat/sprawy/).
Wypełniony formularz należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: R.Dylewski@wmie.uz.zgora.pl do 5 marca br.

Ankiety oceniające nauczycieli prowadzących zajęcia

Dodano: 2014-02-17

Informujemy, że od 17 lutego do 31 marca br. każdy student ma możliwość - za pomocą ankiety - dokonania oceny nauczycieli prowadzących dla niego przedmioty w semestrze zimowym 2013/2014.
Dostęp do ankiety jest możliwy przez stronę: https://ankiety.uz.zgora.pl/pracownik.
W celu zalogowania się na tej stronie i wzięcia udziału w ankiecie należy odebrać token w Dziekanacie WMIiE.
Dostępna jest też ankieta dotycząca oceny przedmiotu po zalogowaniu się na swoje konto do systemu Dziekanat (zakładka Ankiety).

Konkursy otwarte na pracowników naukowo-dydaktycznych

Dodano: 2014-01-27

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego ogłaszają konkursy otwarte na zatrudnienie pracowników naukowo-dydaktycznych na stanowisku profesora nadzwyczajnego (2 stanowiska).

Zdaj matmę na maksa

Dodano: 2014-01-15

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego organizuje bezpłatny kurs wspomagający przygotowania do matury z matematyki „Zdaj matmę na maksa”. Kurs składa się z 20 godzin lekcyjnych. Zajęcia prowadzone są osobno na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Spotkania odbywają się w soboty w budynku WMIiE. Pierwsze spotkanie 15 lutego 2014 roku. Zapisy drogą mailową już od 15 stycznia.

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej

Dodano: 2014-01-09

W dniu 22 stycznia 2014 roku o godz. 13:00 w sali 207 (budynek A-29) Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Prof. Z. Szafrana 4a odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej „Równania Volterry typu splotowego z zaburzeniem” mgr. Bartosza Bandrowskiego.

Warsztaty „111 minut do kariery”

Dodano: 2013-12-19

„111 minut do kariery” warsztaty organizowane przez Biuro Karier UZ i ekspertów Work Express - agencji doradztwa personalnego i pracy tymczasowej.
Termin: 15 stycznia 2014, g. 11.30 aula A (Campus B)
Na warsztatach uczestnicy dowiedzą się, jak zaprezentować swoje najmocniejsze strony za pomocą CV, czy listu motywacyjnego oraz poznają tajniki rozmów kwalifikacyjnych, a także sami wezmą w nich udział w ramach zajęć praktycznych.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Dodano: 2013-12-04

5 grudnia to Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, z tej okazji BK UZ organizuje Giełdę Wolontariacką , która odbędzie się w campusie B (al. Wojska Polskiego 69), holu budynku A-16 w godz. 9.00-14.00. Wolontariat jest wspaniałą szansą na zdobycie nowych umiejętności, na poznanie ciekawych ludzi i świata. Pozwala oderwać się od codziennych obowiązków albo przygotować się do przyszłej pracy. Dla jednych jest początkiem kariery zawodowej, dla drugich jej uwieńczeniem. Giełda Wolontariacka to okazja by przekonać tych nieprzekonanych, że warto pomagać.

Zostań Ambasadorem Biura Karier UZ

Dodano: 2013-11-28

Biuro Karier UZ organizuje nabór praktykantów na stanowisko Ambasadora/ki. Poszukujemy osób aktywnych, które chcą zaangażować się w działalność biura, wykorzystując własne umiejętności oraz zdobyć nowe doświadczenie w zakresie PR i promocji oraz organizacji dużych imprez.

Konkurs otwarty na pracownika naukowo-dydaktycznego

Dodano: 2013-11-29

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego ogłaszają konkurs otwarty na zatrudnienie pracowników naukowo-dydaktycznych na stanowisku adiunkta (2 stanowiska).

Światowy Tydzień Przedsiebiorczości na UZ

Dodano: 2013-11-14

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Week) to ogólnoświatowa inicjatywa promująca przedsiębiorczość, w Polsce organizowana od 2008 roku, na naszej uczelni po raz drugi. Tak jak poprzednio organizatorem wszystkich imprez na UZ jest Biuro Karier. W dniach 18-24 listopada 2013 roku przeprowadzonych będzie szereg szkoleń, warsztatów, wykładów i konsultacji dla studentów i absolwentów. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest BEZPŁATNY udział w warsztatach może jednak wymagać wcześniejszej rejestracji.

Informacja dla studentów i doktorantów drugiego roku studiów

Dodano: 2013-11-08

Serdecznie zapraszamy studentów drugiego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz uczestników drugiego roku studiów doktoranckich do wypełniania ankiet dotyczących oceny przedmiotów realizowanych w semestrze letnim roku akad. 2012/2013. Ankiety dostępne są do 1 grudnia br. w systemie "DZIEKANAT" poprzez moduł "Studnet - studencki moduł WWW" (link dostępny w sekcji Użyteczne linki)

Szkolenie z przysposobienia bibliotecznego

Dodano: 2013-11-04

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w Bibliotece Uniwersyteckiej przy al. Wojska Polskiego 71 dla studentów pierwszego roku pierwszego stopnia odbędzie się w terminach:
- 6 listopada br., godz. 1330 - studenci kierunku inżynieria danych,
- 7 listopada br., godz. 1130 - studenci kierunków: informatyka i ekonometria, matematyka.

Kategoria A dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ

Dodano: 2013-10-03

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych w ramach kompleksowej oceny parametrycznej jednostek naukowych przyznał Wydziałowi Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego kategorię A.

V Kongres Młodych Matematyków Polskich w roku 2014 na Uniwersytecie Zielonogórskim

Dodano: 2013-01-09, Aktulizacja 2013-10-28

Na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2012 r., w którym uczestniczyli dziekan WMIiE dr hab. Longin Rybiński i prodziekan WMIiE prof. dr hab. Marian Nowak, Kolegium Dziekanów i Dyrektorów trzynastu jednostek posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk matematycznych (http://www.impan.pl/Kolegium) powierzyło Wydziałowi Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego organizację V Kongresu Młodych Matematyków Polskich w 2014 roku.
Cztery dotychczasowe Kongresy, w Warszawie 2004, Poznaniu 2008, Krakowie 2010 i Gdańsku 2012, odbywały się pod patronatem Małżonek Prezydentów RP, a w skład Komitetów Honorowych wchodzili ministrowie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Edukacji Narodowej, prezesi Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Polskiego Towarzystwa Matematycznego, przewodniczący Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, marszałkowie, wojewodowie, prezydenci miast i rektorzy. W każdym z Kongresów około 250 uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów wysłuchało wystąpień wybitnych matematyków, studentów oraz swoich kolegów.

Wybory studentów do organów kolegialnych

Dodano: 2013-10-28

Studencka Komisja Wyborcza ogłasza termin składania kandydatur do:
- Parlamentu Studenckiego,
- Rad Mieszkańców,
- Sądu Koleżeńskiego,
- Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego,
- Komisji Rewizyjnej,
- Senatu,
- Rad Wydziału,
- Rad Instytutu.
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 31.10.2013r. Wybory odbędą się dnia 13.11.2013r.
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.samorzad.uz.zgora.pl w zakładce "dokumenty do pobrania". Formularz należy składać w biurze Parlamentu Studenckiego DS1. Rzepicha pok. 10.

Wybór przedmiotów ogólnouczelnianych

Dodano: 2013-10-10, Aktualizacja 2013-10-22

Studenci, którzy zapisali się na przedmioty ogólnouczelniane inne niż wymienione poniżej bądź nie dokonali jeszcze zapisów, zobowiązani są do uzupełnienia wyboru przez „studencki moduł WWW” do 23 października br.
Przedmioty ogólnouczelniane uruchomione w semestrze zimowym 2013/2014:
1. Genetycznie modyfikowane organizmy,
2. Kultura logiczna,
3. Mowa i uczucia w świecie zwierząt,
4. Stara, nowa i „najnowsza” teoria kwantów,
5. Toksykologia.
Przedmioty ogólnouczelniane uruchomione w semestrze letnim 2013/2014:
1. Mowa i uczucia w świecie zwierząt,
2. Religie świata,
3. Sex, drugs and rocknroll: „Rewolucja kulturalna” na zachodzie w ostatnich dekadach XX w.,
4. Społeczne wymiary muzyki popularnej,
5. Toksykologia,
6. Wiedza o filmie,
7. Tworzenie zespołów.

Ogólnopolski Tydzień Kariery

Dodano: 2013-10-10

Już po raz piąty Biuro Karier zaprasza na Ogólnopolski Tydzień Kariery na Uniwersytecie Zielonogórskim. Tegoroczna edycja OTK odbędzie się pod hasłem „Odkryj swój talent”.
Wzorem lat ubiegłych przygotowujemy dla Was ciekawe wystąpienia, prezentacje firm, warsztaty i wykłady. Zarezerwuj sobie trochę czasu między 14 a 18 października bo na pewno nie wyjdziesz od nas prędko :)
Szczegółowy plan OTK na UZ, zapisy na warsztaty i inne niezbędne informacje znajdziecie na internetowej stronie Biura Karier www.bk.uz.zgora.pl.

Szkolenie BHP

Dodano: 2013-10-03

Szkolenie wstępne ogólne BHP dla studentów I roku kierunków: informatyka i ekonometria oraz matematyka odbędzie się 5 października br. (sobota) o godz. 12:00 w auli UZ (ul. Podgórna 50).
Obecność na szkoleniu jest obowiązkowa.
Do piątku (4 października) proszę pobrać z Dziekanatu WMIiE „Kartę zaliczenia szkolenia w zakresie BHP”, na której prowadzący szkolenie odnotowuje zaliczenie.

Konkurs otwarty na pracownika naukowo-dydaktycznego

Dodano: 2013-10-02

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego ogłaszają konkurs otwarty na zatrudnienie pracownika naukowo-dydaktycznego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Spotkanie dla studentów I roku

Dodano: 2013-09-17

Spotkanie dla studentów I roku (studia pierwszego i drugiego stopnia) Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii inaugurujące rok akademicki 2013/2014 odbędzie się 2 października (środa) o godz. 11:15 w sali nr 207.

Egzamin dyplomowy licencjacki

Dodano: 2013-09-17

Informujemy, że egzamin dyplomowy licencjacki dla kierunku matematyka odbędzie się 2 października 2013 r. o godz. 10.00 w sali 216 budynku WMIiE (A-29).

Zmiana godzin pracy Dziekanatu WMIiE

Dodano: 2013-09-13

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 września br. (poniedziałek) Dziekanat WMIiE będzie czynny do godz. 12:00.

Zdaj matmę na maksa

Dodano: 2013-08-09

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego organizuje bezpłatny kurs wspomagający przygotowania do matury z matematyki „Zdaj matmę na maksa”. Kurs składa się z 40 godzin lekcyjnych (po 20 godzin w każdym semestrze). Zajęcia prowadzone są osobno na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Spotkania odbywają się w soboty w budynku WMIiE. Pierwsze spotkanie 5 października 2013 roku.

Przerwa urlopowa w Dziekanacie i Sekretariacie Dziekana

Dodano: 2013-07-17, Aktualizacja: 2013-08-02

Uprzejmie informujemy, że:
- w dniach od 6 do 15 sierpnia br. nieczynny będzie Dziekanat Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii,
- w dniach od 5 do 16 sierpnia br. nieczynny będzie Sekretariat Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii.
W tych terminach, w sprawach pilnych, proszę się kontaktować z Panem mgr. Grzegorzem Arkitem (pok. 9 A-29, tel. 68 326 28 14)

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia

Dodano: 2013-07-16

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2013/2014 zamieszczona na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
- dla studentów,
- dla doktorantów.
Wnioski należy składać w Dziekanacie WMIiE w terminach: studenci do 3 października 2013 r., doktoranci do 20 września 2013 r.

Monografia Profesora Michała Kisielewicza

Dodano: 2013-07-11

W renomowanej serii Springer Optimization and Its Applications 80 ukazała się w czerwcu 2013 roku monografia Profesora Michała Kisielewicza „Stochastic Differential Inclusions and Applications”.
Okładka (przód), Okładka (tył).

Stypendium doktoranckie z NCN dla mgra Rafała Zalasa

Dodano: 2013-07-08

W ramach konkursu ETIUDA 1, w Panelu Nauk Ścisłych na stypendia doktorskie, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki w dniu 15 grudnia 2012 roku na liście rankingowej projektów zakwalifikowanych do finansowania znalazł się projekt mgra Rafała Zalasa, uczestnika Studiów Doktoranckich na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ. Tytuł projektu to „Nierówności wariacyjne dla problemów punktów stałych operatorów quasi-nieoddalających”. Na realizację tego projektu zostały przyznane środki w wysokości 76 056 zł.
Wyniki konkursu (Konkurs: Etiuda, Panel: ST)

Pozytywna ocena instytucjonalna WMIiE

Dodano: 2013-07-04

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 392/2013 z dnia 4 lipca 2013 r. wydało pozytywną ocenę instytucjonalną Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii.

Konkurs otwarty na pracownika naukowo-dydaktycznego

Dodano: 2013-06-28

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego ogłaszają konkurs otwarty na zatrudnienie pracownika naukowo-dydaktycznego na stanowisku starszego wykładowcy.

Inżynieria danych w mediach

Dodano: 2013-04-04, Aktualizacja: 2013-06-27

W związku z utworzeniem nowego kierunku studiów: Inżynieria danych, w mediach pojawiły się następujące informacje:
- Informacja w Kronice Lubuskiej (RTV Lubuska, 28-03-2013 r.),
- Informacja w Telewizji Uniwersyteckiej (29-03-2013 r.),
- Wywiad z pracownikami WMIiE w Strefie Nauki - dodatku do Gazety Lubuskiej (28-05-2013 r.),
- Wywiad z pracownikami WMIiE w TV@UZ (13-06-2013 r.),
- Informacja o nowym kierunku w materiale o rekrutacji 2013/2014 w TV@UZ (19-06-2013 r.).

Odznaczenie dla prof. dr. hab. Mieczysława Borowieckiego

Dodano: 2013-06-17

W maju bieżącego roku Wydział Nauki Uniwersytetu im. P.J. Šafarika w Koszycach (Słowacja) obchodził jubileusz pięćdziesięciolecia powstania. Na wydziale kształceni są studenci na kierunkach: matematyka, informatyka, fizyka, chemia, biologia i geografia. Główne uroczystości jubileuszowe, na które zostały zaproszone współpracujące z wydziałem instytucje, uczelnie oraz naukowcy z wielu krajów, odbyły się w sali Koszyckiej Filharmonii. Jubileusz był okazją do podsumowania osiągnięć oraz przedstawienia planów dalszego rozwoju. Był też okazją do wyrażenia uznania krajowym i zagranicznym naukowcom za efektywną i długoletnią współpracę przez odznaczenie ich medalami Wydziału Nauki UPJŠ. Profesor Mieczysław Borowiecki z Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego został odznaczony złotym medalem Wydziału Nauki UPJŠ za ponad trzydziestoletnią współpracę oraz wkład w rozwój matematyki dyskretnej na tym wydziale. Po zakończeniu wręczenia odznaczeń, profesor M. Borowiecki podziękował władzom wydziału w imieniu odznaczonych za przyznane medale. Podzielił się też z zebranymi na uroczystości kilkoma osobistymi refleksjami z bardzo efektywnej współpracy opartej na przyjacielskich relacjach.

Ankiety zadowolenia ze studiowania

Dodano: 2013-06-14

Zwracamy się do studentów WMIiE z prośbą o wypełnienie Ankiety zadowolenia ze studiowania. Druk ankiety można otrzymać w Dziekanacie (p. 303).

Wybór przedmiotów ogólnouczelnianych

Dodano: 2013-06-13

Został uruchomiony wybór przedmiotów ogólnouczelnianych. Studenci mogą dokonywać wyboru przedmiotów po zalogowaniu się do systemu Dziekanat. Termin wyboru przedmiotów upływa 5 lipca 2013 r.

Nadanie godności doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr. hab. Lechowi Górniewiczowi

Dodano: 2013-06-06

W poniedziałek, 10 czerwca 2013 r. o godz. 12.00 w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Licealnej 9 (s. 205, II piętro) odbędzie się uroczystość nadania godności doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego wybitnemu polskiemu matematykowi, prof. dr. hab. Lechowi Górniewiczowi.
Prof. L. Górniewicz jest 10. doktorem honorowym Uniwersytetu Zielonogórskiego i 3. matematykiem. Tytuł DHC przyznano mu na wniosek Rady Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii. Obowiązki promotora w postępowaniu o nadanie tytułu DHC pełni prof. Michał Kisielewicz, a zewnętrzne opinie przygotowały Senaty Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Wyniki konkursu na zadania badawcze dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Dodano: 2013-06-06

Wydziałowa Komisja ds. Badań Naukowych ogłasza wyniki konkursu na zadania badawcze na rok 2013.

Spotkanie Podsumowujące XXIV edycję MbG

Dodano: 2013-06-06

Oddział Zielonogórski Polskiego Towarzystwa Matematycznego z siedzibą przy Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze uprzejmie zaprasza na uroczyste spotkanie podsumowujące XXIV edycję Międzynarodowego Konkursu „Mathématiques sans frontieres” (Matematyka bez Granic) - edycja Polska w Regionie Lubusko-Zachodniopomorskim, które odbędzie się 10 czerwca 2013 roku o godzinie 15:00 w sali nr 1 w budynku WMIiE Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze przy ulicy Szafrana 4a

VI Piknik Wydziałowy WMIE

Dodano: 2013-05-31

W imieniu studentów pragniemy zaprosić wszystkich pracowników do wspólnej zabawy podczas VI Pikniku Wydziałowego WMIE, który odbędzie się w środę 05 czerwca 2013 roku przed naszym Wydziałem (w razie nieprzyjaznej pogody impreza odbędzie się na dole w holu). Będzie darmowy grill oraz muzyka grana przez DJ z naszego wydziału. Pragniemy również zachęcić pracowników do wzięcia udziału w konkursach takich jak: karaoke, kalambury, ... Rzucamy również wyzwanie pracownikom w grach zespołowych: Koszykówka oraz Siatkówka. Przy czym pragniemy zaznaczyć, że damy Państwu fory i będzie to zdrowa rywalizacja :)
Studenci WMIiE.

Konkurs na zadania badawcze dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Dodano: 2013-05-23

Wydziałowa Komisja ds. Badań Naukowych ogłasza konkurs na zadania badawcze na rok 2013. Konkurs jest adresowany do młodych naukowców – pracowników Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii oraz uczestników studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale.

Matematyka na WMIiE w rankinkgu Perspektyw

Dodano: 2013-05-23

W rankingu kierunków studiów, opracowanym na rok 2013 przez Perspektywy i Rzeczpospolitą, matematyka prowadzona na naszym Wydziale została sklasyfikowana na 17 miejscu w grupie 34 akademickich polskich uczelni prowadzących ten kierunek.
Na podkreślenie zasługuje jednak fakt, że ta pozycja jest zdecydowanie wyższa, jeśli pominąć dwa kryteria o charakterze uznaniowym ustalane na podstawie ankiet – “ocena przez kadrę akademicką” oraz “preferencje pracodawców” – a pozostać przy trzech mierzalnych kryteriach, o obiektywnym charakterze.
Matematyka na UZ sklasyfikowana jest odpowiednio na:
- 14 miejscu pod względem “liczby publikacji”,
- 11 miejscu pod względem “cytowań”,
- 8 miejscu pod względem tzw. “h-indexu“, który mierzy jednocześnie liczebność i znaczenie publikacji w określonej dziedzinie nauki.

Wakacyjne praktyki studenckie w ADB

Dodano: 2013-05-23

Advanced Digital Broadcast Polska zajmuje się projektowaniem oprogramowania i elektroniki do odbioru cyfrowej TV interaktywnej. Współpracujemy z największymi dostawcami układów scalonych i systemów CA stosowanych w urządzeniach telewizyjnych. Nasze rozwiązania znajdują miliony nabywców w wielu krajach Europy, Azji, Afryki, Ameryki Północnej i Australii. Od 2005 roku ADB Polska jest częścią holdingu Advanced Digital Broadcast SA notowanego na szwajcarskiej giełdzie. Ośrodek R&D w Zielonej Górze oferuje możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w okresie wakacji i zaprasza osoby zainteresowane na WAKACYJNE PRAKTYKI STUDENCKIE. Czas trwania: 2 lub 3 miesiące.

Oferta pracy

Dodano: 2013-05-23

Firma rekrutacyjna STEGMANN Polska Sp. z o.o poszukuje pracowników na stanowiska:
Equity Research Analyst oraz Quant Developer/Quant Analytics.

Wykład prof. Yaira Censora

Dodano: 2013-05-21

Zapraszamy studentów Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii na wykład prof. Yaira Censora pt. Perturbation Resilience of Projection Methods and the Superiorization Methodology.
Wykład odbędzie się w poniedziałek, 27 maja 2013 r. o godz. 09:30 w sali 207 A-29.
Wykład realizowany jest w ramach projektu “Zwiększenie liczby absolwentów kierunku matematyka na Uniwersytecie Zielonogórskim”

Wykład prof. Armina Hoffmanna

Dodano: 2013-05-20

Zapraszamy studentów Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii na wykład prof. Armina Hoffmanna pt. Optimization - What is it?. Wykład odbędzie się w czwartek, 23 maja 2013 r. o godz. 09:45 w sali 207 A-29.
Wykład realizowany jest w ramach projektu “Zwiększenie liczby absolwentów kierunku matematyka na Uniwersytecie Zielonogórskim”

Nowa specjalność: Analityka biznesowa

Dodano: 2013-05-08

Od roku 2013/2014 na studiach drugiego stopnia na kierunku Informatyka i Ekonometria wprowadzona będzie nowa specjalność Analityka biznesowa
Sylwetka absolwenta
Plan studiów (od roku 2013/2014)

Grant NCN dla dra Łukasza Balbusa

Dodano: 2013-05-08

W ramach konkursu SONATA ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w dniu 15 września 2012 roku na pierwszym miejscu listy rankingowej projektów przedstawionej przez Koordynatorów Dyscyplin NCN znalazł się projekt dra Łukasza Balbusa z Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ. Tytuł projektu to „Konstruktywne metody znajdowania równowag w dużych gospodarkach”. Projekt ten został zgłoszony w konkursie SONATA na granty NCN w panelu nauk ekonomicznych. Na realizację tego projektu zostały przyznane środki w wysokości 278 850 zł.
Informacja prasowa
Wyniki konkursu (Konkurs SONATA, Panel HS4)

Dzień Otwarty „Tylko dla dziewczyn”

Dodano: 2013-05-08

W dniu 25 kwietnia 2013 roku studentki Wydziału Matematyki Informatyki i Ekonometrii zachęcały tegoroczne maturzystki do studiowania na kierunkach ścisłych. Dzień otwarty na Uniwersytecie Zielonogórskim był częścią ogólnopolskiej akcji „Dziewczyny do ścisłych”. Celem spotkania było pokazanie, że studiowanie matematyki lub innego kierunku typu mat-info-tech nie tylko nie jest trudne, ale może być przyjemne i bardzo przydatne w karierze zawodowej. Matematyka to nie tylko żmudne rachunki i dowodzenie twierdzeń, ale przede wszystkim rozwijanie myślenia matematycznego, które wcale nie jest zarezerwowane tylko dla mężczyzn, co zostało pokazane w prezentacji na poniższej stronie. Każda kobieta jest jak matematyka – fascynująca i tajemnicza. Dobrze wykorzystana wyobraźnia i intuicja pozwoli stworzyć z prostego kwadratu lub koła coś niezwykłego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnego rynku pracy na Wydziale Matematyki Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego rusza pierwszy w Polsce kierunek pod nazwą Inżynieria Danych, na który zapraszamy wszystkie chętne dziewczyny.

Gabriela Migalska
Studentka WMIiE UZ

Niezależne Ogólnopolskie Mistrzostwa w Analizie Danych NOMAD

Dodano: 2013-05-07

Koło Naukowe Statystyki Matematycznej „GAUSS” działające przy Politechnice Wrocławskiej na kierunku Matematyka na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki chciałoby zaprosić do wzięcia udziału w III edycji Niezależnych Ogólnopolskich Mistrzostw w Analizie Danych NOMAD, których tematyka ściśle związana jest z programistycznym podejściem do analizy danych

Prezentacja Swiss Krono Group

Dodano: 2013-05-02

Jesteś studentem Informatyki, Ekonomii, Zarządzania lub pokrewnych kierunków? Jesteś zainteresowany karierą w Szwajcarskim Koncernie KRONO? Masz otwartą głowę i jesteś gotowy na nowe wyzwanie? Chciałbyś uczestniczyć w międzynarodowych projektach wdrożeniowych SAP i zostać członkiem rozwijającego się zespołu Centrum Kompetencyjnego? Mamy dla Ciebie pracę! Zapraszamy na spotkanie informacyjne! Podczas prezentacji przedstawiciele firmy Kronopol z Żar, spółki Szwajcarskiej Grupy Krono przedstawią oferty pracy oraz podadzą informacje związane ze sposobem składania aplikacji.
Termin: 6 maja, godzina: 13.15-14.15; miejsce: Campus A (A-29), Aula 1

Konkursy otwarte na pracowników naukowo-dydaktycznych

Dodano: 2013-04-25

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego ogłaszają konkursy otwarte na zatrudnienie pracowników naukowo-dydaktycznych na stanowisku adiunkta (4 stanowiska).

XLVII Konkurs na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki

Dodano: 2013-04-19

Konkurs organizowany jest przez Oddział Wrocławski PTM w celu propagowania wśród studentów problematyki teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki oraz promocji młodych matematyków uzyskujących oryginalne wyniki teoretyczne czy też rezultaty znajdujące zastosowania w innych dziedzinach nauki lub gospodarki.

9 Wakacyjne Warsztaty Wielodyscyplinarne

Dodano: 2013-04-12

Wakacyjne Warsztaty Wielodyscyplinarne (http://warsztatywww.wikidot.com/) to coroczna impreza organizowana przez studentów Uniwersytetu Warszawskiego i innych uczelni, pod patronatem Koła Pasjonatów Matematyki UW, Koła Naukowego Informatyków UW i Studenckiego Koła Fizyki UW, skierowana do młodych pasjonatów matematyki, informatyki, fizyki i astronomii. 9. edycja Warsztatów odbędzie się w dniach 12-22 sierpnia 2013 r. w Węgorzewie.

Wybory przedmiotów

Dodano: 2013-04-09

Uprzejmie informujemy, że w czwartek, 11 kwietnia 2013 r. o godz. 09:00 zostanie zamknięta możliwość wyboru przedmiotów przez studentów WMIiE w systemie Dziekanat. Prosimy o sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie wyborów.

Warsztaty organizowane przez Biuro Karier UZ

Dodano: 2013-04-05

Biuro Karier UZ organizuje kolejne warsztaty dla studentów. Tematy najbliższych spotkań to:
- Praca w grupie i budowanie zespołów (11 kwietnia 2013 r.),
- Nie połam nóg w drodze do kariery (11 kwietnia 2013 r.),
- Jak zaistnieć i działać na rynku artystycznym (12 kwietnia 2013 r.).
Organizowane są też spotkania i prezentacje firm:
- Oko w oko z rekruterem (9 kwietnia 2013 r.),
- Prezentacja firmy Xlogics (10 kwietnia 2013 r.).

Ankiety studenckie

Dodano: 2013-03-25

Zapraszamy studentów Wydziału do wypełnienia ankiet, które pozwolą wypowiedzieć się na tematy pracy osób prowadzących zajęcia. Ankiety można wypełniać do 25 kwietnia 2013 r.
Kody do wypełniania ankiet można odbierać w Dziekanacie.

Targi Pracy 2013

Dodano: 2013-03-05

Wydarzenie będzie miało miejsce 12 marca na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, przy ul. prof. Szafrana 4.
Targi Pracy to impreza, która już od jedenastu lat pomaga młodym ludziom w podjęciu jednej z najważniejszych decyzji w życiu, jaką jest rozpoczęcie kariery zawodowej poprzez znalezienie pracy, praktyki lub stażu. Targi dają także przedsiębiorców możliwość pozyskania dobrze przygotowanej kadry pracowników, stażystów i praktykantów oraz zaistnienia w świadomości akademickiej jako pracodawca. Dla Studentów i Absolwentów to doskonała okazja na znalezienie wymarzonej pracy, określenia swojej drogi zawodowej na najbliższe lata czy zdobycia rozeznania w rynku. Targom, jak co roku, towarzyszyć będą liczne warsztaty i wykłady tematyczne. Udział w Targach jest całkowicie bezpłatny.

Spotkanie Zespołu Oceniającego PKA ze studentami WMIiE

Dodano: 2013-01-18

Spotkanie Zespołu Oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze studentami Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii odbędzie się 21 stycznia o godz. 13:00 w sali nr 1 (bud. A-29).
W celu umożliwienia udziału w spotkaniu zwalniam studentów z zajęć dydaktycznych zaplanowanych w tym terminie.
Dziekan
dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ

Ruszyła rekrutacja na praktykę zagraniczną! BaSIS Studentenwerk Schleswig-Holstein

Dodano: 2013-01-14

Jeśli znasz język niemiecki na poziomie komunikatywnym i chcesz poznać studentów z całego świata to jedź na trzymiesięczną indywidualną praktykę w Biurze Obsługi Studentów Zagranicznych do Kilonii/RFN. Zobacz czym się zajmują: www.studentenwerk-s-h.de zakładka International. Niemcy zapewniają darmowe zakwaterowanie oraz zniżkę na wyżywienie w stołówce studenckiej. Można ubiegać się o stypendium z programu Erasmus w wysokości 420 Euro na miesiąc. Terminy wyjazdu: marzec - maj 2013. Wnioski można składać do 31 stycznia 2013 r. w Biurze Karier UZ!

Spotkanie z pracodawcami

Dodano: 2013-01-12

Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii zaprasza na spotkanie na temat: „Współpraca z otoczeniem w strategii rozwoju Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego do roku 2020” które odbędzie się w poniedziałek, 11 lutego 2013 r. o godzinie 17.00 w sali 301 budynku A-29 przy ul. Szafrana 4a w Zielonej Górze
Na spotkaniu planujemy skonsultować projekt strategii rozwoju Wydziału w latach 2013 - 2020 pod kątem możliwych form współpracy oraz oczekiwań pracodawców.

Zdaj matmę na maksa

Dodano: 2013-01-08

Zdaj matmę na maksa to bezpłatny kurs wspomagający przygotowania do matury z matematyki. Zajęcia w semestrze letnim rozpoczną sie 9 lutego 2013 r. Zapisy na kurs już od 7 stycznia.

Bal Matematyka 2013

Dodano: 2013-01-04

Koła naukowe mUZg, TRANS-MISJA oraz studenci kierunku Matematyka zapraszają Pracowników WMIE do wspólnej zabawy oraz integracji na I Balu Matematyka. Koszt 65 zł od osoby obejmuje: Wynajem udekorowanej sali, klub będzie dostępny tylko dla uczestników Balu. Ochrona, DJ, catering z firmy „Palce Lizać”, napoje bezalkoholowe, kawa, herbata, ciasto, owoce.

Universum Student Survey 2013

Dodano: 2013-01-04

Trwa kolejna edycja badania Universum Student Survey. Na studentów, którzy wezmą udział w badaniu, czekają stypendia...

Konkurs „Zacznij.biz”

Dodano: 2012-12-11

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan i Lewiatan Business Angels zaprasza studentów, doktorantów i pracowników naukowych do udziału w konkursie Zacznij.biz.

Wykład: „Do kina z matematyką”

Dodano: 2012-12-05

Studenckie Koło Zastosowań Informatyki „Fatal-error” oraz Studenckie Koło Naukowe Matematyki Stosowanej serdecznie zapraszają na wykład pod tytyłem: „Do kina z matematyką” który wygłosi dr Jacek Bojarski, UZ Wykład odbędzie się w czwartek, 13 grudnia 2012 o godzinie 15:00 w sali 207 budynku Nauk Ścisłych (A-29) Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Szafrana 4a w Zielonej Górze.

Konkursy otwarte na pracowników naukowo-dydaktycznych

Dodano: 2012-12-03

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego ogłaszają konkursy otwarte na zatrudnienie pracowników naukowo-dydaktycznych na stanowiskach:
- profesora nadzwyczajnego (1 stanowisko),
- adiunkta (2 stanowiska),
- starszego wykładowcy (1 stanowisko).

Wyróżnienie dla PTM za projekt WzMbG

Dodano: 2012-11-28

Polskie Towarzystwo Matematyczne zostało wyróżnione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej za projekt konkursowy „Wespół w zespół z Matematyką bez Granic” w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej

Dodano: 2012-11-28

W dniu 19 grudnia 2012 roku o godz. 13:00 w sali 207 (budynek A-29) Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Prof. Z. Szafrana 4a odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej „Wybrane własności geometryczne przestrzeni Orlicza” mgr. Adama Bohonosa (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie).

Zaproszenie na seminarium

Dodano: 2012-11-21

Rada Studentów Niepełnosprawnych, Pełnomocnik Rektora ds. Niepełnosprawnych Studentów, Katedra Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszają na V Międzynarodowe Seminarium Naukowe z cyklu „UCZELNIA BEZ BARIER”. Tegoroczne spotkanie odbywa się pod hasłem „Czy można żyć bez barier?” Seminarium objął honorowym patronatem Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego - Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński.
Termin: 04 grudnia 2012r., godz. 10.00-16.00, aula C, Al. Wojska Polskiego 69.
Program seminarium

Grażyna Mazurkiewicz (31.03.1978 – 17. 11. 2012)

Dodano: 2012-11-19

W sobotę, 17 listopada 2012r., straciliśmy Grażynę, naszą koleżankę i przyjaciółkę. Zginęła w wypadku samochodowym. Pozostały wspólne plany, które się już nie urzeczywistnią, niedokończone rozmowy, także o matematyce i o przyrodzie, którą kochała, wspomnienia. Miała tylko 34 lata i ujmującą, dziecięcą ciekawość. Będziemy musieli żyć bez Niej.

Wykład „Od !0 do komputera”

Dodano: 2012-11-13

Studenckie Koło Zastosowań Informatyki „Fatal-error” oraz Studenckie Koło Naukowe Matematyki Stosowanej serdecznie zapraszają na wykład pod tytyłem: „Od !0 do komputera” który wygłosi dr inż. Janusz Jabłoński, UZ Wykład odbędzie się w środę, 21 listopada 2012 o godzinie 12:30 w sali 207 budynku Nauk Ścisłych Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Szafrana 4a w Zielonej Górze.

Szkolenie dla studentów w zakresie finansów i księgowości na bazie systemy klasy ERP

Dodano: 2012-11-13

W ramach współpracy „Nauki i Biznesu” zapraszamy studentów na kolejną edycję nieodpłatnego szkolenia w zakresie finansów i księgowości na bazie systemu klasy ERP. Szkolenie odbędzie się w dniach 20 i 21 listopada 2012.

Konkurs „Diamentowy grant”

Dodano: 2012-11-07

Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2011 r. o ustanowieniu Programu „Diamentowy Grant” ogłasza się konkurs o finansowanie projektów badawczych w ramach ww. programu.

Konkursy o nagrody PTM

Dodano: 2012-11-06

Zarząd Główny PTM ogłasza doroczne konkursy o nagrody PTM i serdecznie zaprasza do zgłaszania kandydatur do następujących nagród za rok 2012:
1. Nagrody głównej PTM im. Stefana Banacha,
2. Nagrody głównej PTM im. Samuela Dicksteina,
3. Nagrody głównej PTM dla młodych matematyków.

Monografia Profesora Andrzeja Cegielskiego w serii Lectures Notes in Mathematics

Dodano: 2012-10-25

W renomowanej serii Lectures Notes in Mathematics (2057), wydawanej przez Springera, ukazała się w pażdzierniku 2012 roku monografia Profesora Andrzeja Cegielskiego „Iterative Methods for Fixed Point Problems in Hilbert Spaces”.

Kierunek zamawiany MATEMATYKA

Dodano: 2012-09-14

Projekt „Zwiększenie liczby absolwentów kierunku matematyka na Uniwersytecie Zielonogórskim” uzyskał pozytywną ocenę NCBiR i został zakwalifikowany do finansowania w ramach tzw. kierunków zamawianych finansowanych ze środków Unii Europejskiej. W związku z tym do 50% studentów, którzy od roku 2012/2013 rozpoczną studia pierwszego stopnia na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii i zostaną zakwalifikowani do projektu, może otrzymać stypendia w wysokości 1000 zł miesięcznie, przez cały okres studiów, niezależnie od innych stypendiów.

Egzamin licencjacki

Dodano: 2012-07-11

Egzamin licencjacki (II termin) dla studentów kierunku matematyka oraz informatyka i ekonometria na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii odbędzie się 12 września 2012 r. o godz. 10:00 w sali nr 207 budynku WMIiE (A-29).

Konkursy o nagrodę Dziekana

Dodano: 2011-03-15

Od roku akademickiego 2010/2011 na WMIiE UZ organizowane są konkursy na najlepszą pracę magisterską powstałą na Wydziale w zakresie matematyki oraz w zakresie informatyki lub ekonometrii.

Światowy Tydzień Przedsiebiorczości na UZ

Dodano: 2012-11-07

W dniach 12 -18 listopada Biuro Karier zaprasza do udziału w tegorocznej edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Jest to tydzień podczas którego ludzie z całego świata skupiają swoją uwagę na idei przedsiębiorczości. Polska bierze udział w wydarzeniach ŚTP już po raz piąty. Również Biuro Karier przygotowuje dla studentów ciekawe wydarzenia.

Oferta pracy dla absolwentów - BAE Systems Detica

Dodano: 2012-10-15

BAE Systems to miedzynarodowa firma technologiczno-konsultingowa z siedzibą główną w Wielkiej Brytanii i oddziałach dookoła świata, również w Polsce. BAE Systems Detica poszukuje 10 absolwentów kierunków ścisłych by dołączyli do nowo powstałego zespołu analitykow IT w Poznaniu w listopadzie i grudniu 2012.

Ogólnopolski Tydzień Kariery

Dodano: 2012-10-15

Od 15 do 19 października Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego rusza z kolejną edycją Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery!
W ciągu nadchodzącego tygodnia, studenci i absolwenci naszego Uniwersytetu, będą mogli skorzystać z warsztatów, spotkań z pracodawcami oraz zaznajomić się z ofertami pracy wolontariackiej. W ramach „Open Office” na każdym uniwersyteckim Campusie Biuro Karier prezentować będzie oferty pracy i praktyk oraz staży zawodowych. Ostatni dzień OTK na naszym Uniwersytecie to prezentacja filmów szkoleniowych z zakresu planowania kariery zawodowej.
Z pewnością każdy student znajdzie dla siebie coś interesującego.
Szczegółowy program Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na UZ oraz zapisy na nasze warsztaty znajdziecie Państwo na internetowej stronie Biura Karier.

Konkurs na zadania badawcze dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Dodano: 2012-04-27

Wydziałowa Komisja ds. Badań Naukowych ogłasza konkurs na zadania badawcze na rok 2012/2013. Konkurs jest adresowany do młodych naukowców – pracowników Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii oraz uczestników studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską w roku 2010/2011 rozstrzygnięty

Dodano: 2011-12-09

Na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii został rozstrzygnięty Konkurs o Nagrodę Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego za Najlepszą Pracę Magisterską za rok akademicki 2010/2011.

Pożegnanie

Dodano: 2011-12-08

2 grudnia 2011 roku, w wieku 75 lat zmarł nasz Kolega i Przyjaciel dr Eugeniusz Kowalski, wieloletni pracownik Instytutu Matematyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Dr Eugeniusz Kowalski był związany z zielonogórskim środowiskiem matematycznym niemal od początku jego istnienia. Przez kilka kadencji z wielkim oddaniem pełnił funkcję skarbnika Oddziału Zielonogórskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Cześć Jego pamięci.

Wykład gościnny prof. Christiana Grossmanna (TU Dresden)

Dodano: 2011-10-21

W najbliższych dwóch miesiącach gościem naszego Wydziału będzie prof. Christian Grossmann z TU Dresden http://www.math.tu-dresden.de/~grossm/, który wygłosi cykl wykładów „Optimal Control with Partial Differential Equations” wraz z ćwiczeniami i laboratorium. Pierwszy wykład odbędzie się w czwartek, 3 listopada o godz. 13:15 w sali 218 A-29.

Wydział jest w czołówce instytucji ekonomicznych w Polsce

Dodano: 2011-05-30

Według rankingu RePEc http://ideas.repec.org/ prowadzonego przez University of Connecticut, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii znajduje się na 8. miejscu wśród ekonomicznych ośrodków naukowych i akademickich w Polsce.

Zapraszamy na Wirtualne Dni Otwarte UZ

Dodano: 2011-05-28

Konkursy o nagrodę Dziekana

Dodano: 2011-03-15

Od roku akademickiego 2010/2011 na WMIiE UZ organizowane są konkursy na najlepszą pracę magisterską powstałą na Wydziale w zakresie matematyki oraz w zakresie informatyki lub ekonometrii.