V Kongres Młodych Matematyków Polskich

pod honorowym patronatem

Małżonki Prezydenta RP

Pani Anny KomorowskiejInformacja o Patronacie Honorowym na stronie http://prezydent.pl/