Kontakt

Email: kmm@wmie.uz.zgora.pl

Adres:

Komitet Organizacyjny
V Kongresu Młodych Matematyków Polskich
ul. prof. Z. Szafrana 4a
65-516 Zielona Góra
fax: 68 328-28-01

Telefon kontaktowy: 695-880-350


Rejestracja uczestników i Punkt Informacyjny Kongresu

Parter Budynku Nauk Ścisłych


Biuro Kongresu

Pokój 208, II piętro Budynku Nauk Ścisłych