Wykłady i referaty


Książka streszczeń


Wykłady plenarne


Referaty uczniów

Propozycje referatów zakwalifikowane przez Zespół Programowy do wygłoszenia w ramach V Kongresu Młodych Matematyków Polskich:

Propozycje referatów zakwalifikowane jako rezerwowe przez Zespół Programowy do wygłoszenia w ramach V Kongresu Młodych Matematyków Polskich:

Szczegóły na temat harmomnogramu prezentacji referatów można znaleźć tutaj.

Laureatami konkursu na najlepszy referat zostali: