Komitet Organizacyjny

Zespół Programowy

Zadaniem Zespołu Programowego jest kwalifikacja referatów uczniów.