Komitet Naukowy

prof. dr hab. Piotr Biler
Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu Wrocławskiego

prof. dr hab. Andrzej Cegielski
Wydział Matematyki, Informatyki i i Ekonometrii
Uniwersytetu Zielonogórskiego

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. Armen Edigarian
Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. nzw. dr hab. Irmina Herburt
Dziekan Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych
Politechniki Warszawskiej

prof. dr hab. Stanisław Janeczko
Zastępca Dyrektora Instytutu Matematycznego
Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski
Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

prof. dr hab. Tadeusz Kuczumów
Dyrektor Instytutu Matematyki
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

prof. dr hab. Janusz Matkowski
Wydział Matematyki, Informatyki i i Ekonometrii
Uniwersytetu Zielonogórskiego

prof. dr hab. Ryszard Pawlak
Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu Łódzkiego

prof. dr hab. Feliks Przytycki
Dyrektor Instytutu Matematycznego
Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Sławomir Rybicki
Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ
Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Uniwersytetu Zielonogórskiego

prof. dr hab. Maciej Sablik
Dyrektor Instytutu Matematyki
Uniwersytetu Śląskiego

prof. dr hab. Andrzej Szczepański
Dyrektor Instytutu Matematyki
Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Andrzej Tarlecki
Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytetu Warszawskiego