Komitet Honorowy

Andrzej Białas
Prezes Polskiej Akademii Umiejętności
Stefan Jackowski
Prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego
w latach 2005-2013
Michał Kleiber
Prezes Polskiej Akademii Nauk
Joanna Kluzik-Rostkowska
Minister Edukacji Narodowej
Lena Kolarska-Bobińska
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Janusz Kubicki
Prezydent Miasta Zielona Góra
Tadeusz Kuczyński
Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego
Jan Madey
Przewodniczący Zarządu Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci
Wacław Marzantowicz
Prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego
Jerzy Ostrouch
Wojewoda Lubuski
Elżbieta Polak
Marszałek Województwa Lubuskiego
Wadim Tyszkiewicz
Prezydent Miasta Nowa Sól
Maciej Żylicz
Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej