Poprzednie kongresy

Pierwszy Kongres Młodych Matematyków Polskich

Warszawa, 17-19 września 2004

Zdjęcia z Pierwszego Kongresu Młodych Matematyków Polskich

Drugi Kongres Młodych Matematyków Polskich

Poznań, 26-28 września 2008

Zdjęcia z Drugiego Kongresu Młodych Matematyków Polskich

Trzeci Kongres Młodych Matematyków Polskich

Kraków, 17-19 września 2010

Zdjęcia z Trzeciego Kongresu Młodych Matematyków Polskich

Czwarty Kongres Młodych Matematyków Polskich

Gdańsk, 20-23 września 2012

Zdjęcia z Czwartego Kongresu Młodych Matematyków Polskich