Zdjęcia z Kongresu -> Wykłady plenarne -> Sobota (20 września 2014)