Zdjęcia z Kongresu -> Wykłady plenarne -> Piątek (19 września 2014)