Zdjęcia z Kongresu -> Wykłady plenarne -> Niedziela (20 września 2014)