Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Dziekanat WMIiEKIEROWNIK
mgr Dobrosława Józefowicz
tel. 68 328 2809
pokój 303 A-29
e-mail d.jozefowicz@wmie.uz.zgora.pl

sprawy studenckie:
- kierunek informatyka i ekonometria: studia pierwszego i drugiego stopnia;
- kierunek inżynieria danych: studia drugiego stopnia;
Starszy specjalista
mgr Natalia Gawłowicz
tel. 68 328 2808
pokój 303 A-29
e-mail n.gawlowicz@wmie.uz.zgora.pl

sprawy studenckie:
- kierunek matematyka: studia pierwszego i drugiego stopnia;
- kierunek inżynieria danych: studia pierwszego stopnia;
studia doktoranckie,
przyjmowanie i rejestracja prac dyplomowych,
organizacja egzaminów dyplomowych,
pomoc materialna.Godziny obsługi studentówAdres
Dziekanat Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Uniwersytet Zielonogórski
ul. Prof. Z. Szafrana 4a, 65-516 Zielona Góra
e-mail: dziekanat@wmie.uz.zgora.pl