Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Konkursy o Nagrodę Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego za Najlepszą Pracę Dyplomową

Od roku akademickiego 2010/2011 na WMIiE UZ organizowane są konkursy na najlepszą pracę magisterską powstałą na Wydziale w zakresie matematyki oraz w zakresie informatyki lub ekonometrii. W roku akademickim 2017/2018 zakres konkursu został rozszerzony na wszystkie prace dyplomowe: magisterskie, licencjackie oraz inżynierskie, które powstają na pierwszym lub drugim stopniu studiów wszystkich prowadzonych na Wydziale kierunków.


Regulamin obowiązujący w roku akademickiego 2018/2019

(regulamin wprowadzony Zarądzeniem nr 131 JM Rektora UZ z dnia 28 listopada 2019 r.).


Regulamin obowiązujący w roku akademickim 2017/2018Regulamin obowiązujący od roku akademickiego 2013/14 do roku 2016/2017Rozstrzygnięcie konkursu w roku akademickim 2018/2019

Na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii został rozstrzygnięty Konkurs o Nagrodę Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego za Najlepszą Pracę Dyplomową za rok akademicki 2018/2019.
Nagrodę Dziekana otrzymali: Gratulujemy laureatom.

Rozstrzygnięcie konkursu w roku akademickim 2017/2018

Na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii został rozstrzygnięty Konkurs o Nagrodę Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego za Najlepszą Pracę Dyplomową za rok akademicki 2017/2018.
Nagrodę Dziekana otrzymali: Gratulujemy laureatom.

Rozstrzygnięcie konkursu w roku akademickim 2016/2017

Na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii został rozstrzygnięty Konkurs o Nagrodę Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego za Najlepszą Pracę Magisterską za rok akademicki 2016/2017.
Nagrodę Dziekana otrzymali: Gratulujemy laureatom.

Rozstrzygnięcie konkursu w roku akademickim 2015/2016

Na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii został rozstrzygnięty Konkurs o Nagrodę Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego za Najlepszą Pracę Magisterską za rok akademicki 2015/2016.
Nagrodę Dziekana otrzymali: Gratulujemy laureatom.

Rozstrzygnięcie konkursu w roku akademickim 2014/2015

Na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii został rozstrzygnięty Konkurs o Nagrodę Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego za Najlepszą Pracę Magisterską za rok akademicki 2014/2015.
Nagrodę Dziekana otrzymała Pani mgr Katarzyna Gibek – za pracę pt. „Harmonijne podziały grafów” przygotowaną pod kierunkiem dr hab. Ewy Drgas-Burchardt, prof. UZ.
Gratulujemy laureatce.

Rozstrzygnięcie konkursu w roku akademickim 2013/2014

Na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii został rozstrzygnięty Konkurs o Nagrodę Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego za Najlepszą Pracę Magisterską za rok akademicki 2013/2014.
Nagrodę Dziekana otrzymał Pan mgr Jarosław Wlazło – za pracę pt. „Identyfikacja parametrów fizycznych w równaniach konstytutywnych materiałów lepkosprężystych” przygotowaną pod kierunkiem dr Macieja Niedzieli.
Gratulujemy laureatowi.

Rozstrzygnięcie konkursu w roku akademickim 2012/2013

Na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii został rozstrzygnięty Konkurs o Nagrodę Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego za Najlepszą Pracę Magisterską za rok akademicki 2012/2013.
Nagrodę Dziekana otrzymał Pan mgr Marcin Majdański – za pracę pt. „Twierdzenie Riemanna o odwzorowaniu konforemnym” przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Matkowskiego.
Gratulujemy laureatowi.

Rozstrzygnięcie konkursu w roku akademickim 2011/2012

Regulamin
Na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii został rozstrzygnięty Konkurs o Nagrodę Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego za Najlepszą Pracę Magisterską za rok akademicki 2011/2012.
Nagrody Dziekana otrzymała Pani mgr Kamila Raślewicz – za pracę pt. „Hipergrafy transwersalne i ich zastosowanie w relacyjnym modelu bazy danych” przygotowaną pod kierunkiem dr Ewy Drgas-Burchardt.
Gratulujemy laureatce.

Rozstrzygnięcie konkursu w roku akademickim 2010/2011

Regulamin
Na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii został rozstrzygnięty Konkurs o Nagrodę Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego za Najlepszą Pracę Magisterską za rok akademicki 2010/2011.
Nagrody Dziekana otrzymali: Gratulujemy laureatom.