Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Oznaczenia podgrup zajęciowych na Wydziale (semestr zimowy 2019/2020)

Ponieważ na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii umożliwiamy studentom: aby zoptymalizować planowanie rozkładu zajęć konieczne okazało się wprowadzenie rozbudowanego systemu podgrup. Poniżej opisujemy istotne dla studentów informacje dotyczące podziału na podgrupy - bez informacji o standardowych podziałach na: grupy laboratoryjne (A, B) i seminaryjne (S1, S2).

Grupa 11ID-SD

Grupa 21ID-SP

Grupa 21MAT-SD

Grupa 31ID-SP

Grupa 31IiE-SP

Grupa 31MAT-SP

Grupa 41ID-SPStudenci studiów doktoranckich będą indywidualnie (imiennie) zapisani na poszczególne zajęcia.