Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Oznaczenia podgrup zajęciowych na Wydziale (semestr letni 2019/2020)

Na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii umożliwiamy studentom: Aby zoptymalizować planowanie rozkładu zajęć konieczne okazało się wprowadzenie rozbudowanego systemu podgrup. Poniżej opisujemy istotne dla studentów informacje dotyczące podziału na podgrupy - bez informacji o standardowych podziałach na: grupy laboratoryjne (A, B) i seminaryjne (S1, S2).
W większości przypadków studenci są zapisanie na zajęcia induwidualnie (inicjały), w wątpliwych sytuacjach (np. dwie osoby o takich samych inicjałach) będziemy się kontaktować bezpośrednio ze studentami. Poniżej podano zestawienie tylko sytuacji, w których oznaczenia podgrup nie są inicjałami studentów.

Grupa 11MAT-SD

Grupa 21IiE-SP

Grupa 31MAT-SPStudenci studiów doktoranckich będą indywidualnie (imiennie) zapisani na poszczególne zajęcia.