Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Komunikaty dla studentów


Wybór seminarium dyplomowego na rok akademicki 2022/2023

kierunek: Inżynieria danych
Studia II stopnia (1 rok).
Wybór tematyki seminarium do dnia 18 maja 2022 r.
Oferta seminariów dyplomowych na rok akademicki 2022/2023.
Wybór seminarium należy zgłosić na adres mailowy: A.Szelecka@wmie.uz.zgora.pl
Uwaga: Przed ostatecznym wyborem i jego zgłoszeniem należy skontaktować się z nauczycielem prowadzącym seminarium.


Wybór seminarium dyplomowego na rok akademicki 2022/2023

kierunek: Informatyka i ekonometria
kierunek: Matematyka
Studia I stopnia (2 rok).
Wybór tematyki seminarium do dnia 18 maja 2022 r.
Oferta seminariów dyplomowych na rok akademicki 2022/2023.
Wybór seminarium należy zgłosić na adres mailowy: A.Szelecka@wmie.uz.zgora.pl
Uwaga: Przed ostatecznym wyborem i jego zgłoszeniem należy skontaktować się z nauczycielem prowadzącym seminarium.


Zapisy na przedmioty obieralne na semestr zimowy oraz letni 2022/2023

Studenci 1 i 2 roku studiów pierwszego stopnia (kierunki: matematyka, informatyka i ekonometria, inżynieria danych),
studenci 3 roku studiów pierwszego stopnia (kierunek: inżynieria danych) oraz
studenci 1 roku studiów drugiego stopnia (kierunki: matematyka, inżynieria danych)

do 18 kwietnia br. powinni dokonać wyboru przedmiotów na semestr zimowy oraz letni w roku akademickim 2022/2023 poprzez konto w StudNecie: https://student.uz.zgora.pl/
Instrukcja.


Wybór seminarium dyplomowego

Studenci 1. roku studiów drugiego stopnia
kierunek: Informatyka i ekonometria
Kierunek: Matematyka
do 10 grudnia 2021 r. powinni zgłosić wybór seminarium dyplomowego na adres mailowy: A.Szelecka@wmie.uz.zgora.pl.
po uprzednim porozumieniu się z wybranym promotorem.
Oferta seminariów dyplomowych na rok akademicki 2021/2022.


Wybór seminarium dyplomowego

Studenci 3. roku studiów pierwszego stopnia
kierunek: Inżynieria danych
do 10 grudnia 2021 r. powinni zgłosić wybór seminarium dyplomowego na adres mailowy: A.Szelecka@wmie.uz.zgora.pl.
po uprzednim porozumieniu się z wybranym promotorem.
Oferta seminariów dyplomowych na rok akademicki 2021/2022.


Zapisy na przedmioty obieralne na semestr letni 2021/2022

Studenci 1 roku studiów drugiego stopnia
kierunek: Informatyka i ekonometria
kierunek: Matematyka
do 10 grudnia 2021 r. powinni dokonać wyboru przedmiotów na semestr letni w roku akademicki 2021/2022 poprzez konto w StudNecie: https://student.uz.zgora.pl

Instrukcja wyboru przedmiotów


Wybór seminarium dyplomowego na rok akademicki 2021/2022

kierunek: Inżynieria danych
Studia II stopnia (1 rok).
Wybór tematyki seminarium do dnia 24 maja 2021 r.

Oferta seminariów dyplomowych na rok akademicki 2021/2022.

Wybór seminarium należy zgłosić na adres mailowy: A.Szelecka@wmie.uz.zgora.pl.
Uwaga: Przed ostatecznym wyborem i jego zgłoszeniem należy skontaktować się z nauczycielem prowadzącym seminarium.


Wybór seminarium dyplomowego na rok akademicki 2021/2022

kierunek: Informatyka i ekonometria
Kierunek: Matematyka
Studia I stopnia (2 rok).
Wybór tematyki seminarium do dnia 20 maja 2021 r.

Oferta seminariów dyplomowych na rok akademicki 2021/2022.

Wybór seminarium należy zgłosić na adres mailowy: A.Szelecka@wmie.uz.zgora.pl.
Uwaga: Przed ostatecznym wyborem i jego zgłoszeniem należy skontaktować się z nauczycielem prowadzącym seminarium.


Zapisy na przedmioty obieralne na semestr zimowy oraz letni 2021/2022

Studenci 1 i 2 roku studiów pierwszego stopnia (kierunki: matematyka, informatyka i ekonometria, inżynieria danych),
studenci 3 roku studiów pierwszego stopnia (kierunek: inżynieria danych) oraz
studenci 1 roku studiów drugiego stopnia (kierunki: matematyka, informatyka i ekonometria, inżynieria danych)

do 18 kwietnia br. powinni dokonać wyboru przedmiotów na semestr zimowy oraz letni w roku akademickim 2021/2022 poprzez konto w StudNecie: https://student.uz.zgora.pl/
Instrukcja.

Oznaczenia podgrup zajęciowych na Wydziale (semestr letni 2020/2021)

Na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii umożliwiamy studentom: Aby zoptymalizować planowanie rozkładu zajęć konieczne okazało się wprowadzenie rozbudowanego systemu podgrup.
Więcej

AKCJA EWALUACJA – OCEŃ BELFRA (XIII edycja)

Na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczyna się XIII edycja ewaluacji. Ocena prowadzących zajęcia dokonywana jest poprzez studentów i doktorantów po zakończeniu zajęć. Ankieta zostanie udostępniona w dniach 1 - 14 marca 2021 r.
Informacja dla studentów
Plakat promujący akcję

Zapisy na przedmioty obieralne na semestr letni 2020/2021

Studenci 1 roku studiów drugiego stopnia
kierunek: Informatyka i ekonometria
kierunek: Matematyka
do 15 grudnia 2020 r. powinni dokonać wyboru przedmiotów na semestr letni w roku akad. 2020/2021 poprzez konto w StudNecie: https://student.uz.zgora.pl/

Instrukcja

Wybór seminarium dyplomowego

Studenci 1 roku studiów drugiego stopnia
kierunek: Informatyka i ekonometria
Kierunek: Matematyka
do 9 grudnia 2020 r. powinni zgłosić wybór seminarium dyplomowego na adres mailowy: A.Szelecka@wmie.uz.zgora.pl po uprzednim porozumieniu się z wybranym promotorem.
Oferta seminariów dyplomowych na rok akad. 2020/2021.

Wybór seminarium dyplomowego

Studenci 3 roku studiów pierwszego stopnia
kierunek: Inżynieria danych
do 9 grudnia 2020 r. powinni zgłosić wybór seminarium dyplomowego na adres mailowy: A.Szelecka@wmie.uz.zgora.pl po uprzednim porozumieniu się z wybranym promotorem.
Oferta seminariów dyplomowych na rok akad. 2020/2021.

Zasady obsługi w Dziekanacie WMIiE w semestrze zimowym 2020/2021

Obsługę administracyjną studentów/doktorantów/petentów prowadzi się w miarę możliwości za pomocą środków porozumiewania się na odległość: telefon, poczta elektroniczna, korespondencja listowna.

Wizyty interesantów powinny ograniczyć się do niezbędnego minimum. Interesanci przyjmowani są po uprzednim umówieniu się.

W pomieszczeniu dziekanatu może znajdować się tylko 2 interesantów (po 1 osobie przy stanowisku obsługi).

Kontakt z Prodziekanem ds. Studenckich zalecamy drogą mailową.

W dziekanacie wymagane jest zasłanianie ust i nosa, po wejściu do pomieszczenia dziekanatu należy zdezynfekować ręce.

Prowadzony jest rejestr osób przychodzących do dziekanatu.

Należy przestrzegać zasad dystansu społecznego zarówno w pomieszczeniu dziekanatu jak i na korytarzu przed dziekanatem.


Komunikat Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 2 września 2020 r.

Komunikat Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 2 września 2020 r. dotyczący organizacji działalności dydaktycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

Link


Wykaz zajęć prowadzonych w formie stacjonarnej na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii w sem. zimowym 2020/21

Zgodnie z Zarządzeniem nr 112 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 26 sierpnia 2020 roku, na wniosek Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii i Dyrektora Instytutu Matematyki, Prorektor ds. Jakości Kształcenia podjęła decyzję w sprawie zajęć, które będą prowadzone w trybie tradycyjnym (w formie stacjonarnej) w semestrze zimowym roku ak. 2020/2021 na WMIiE:

- kierunek: Inżynieria Danych,

- kierunek: Informatyka i Ekonometria,

- kierunek: Matematyka.

Pozostałe zajęcia prowadzone będę w formie zdalnej z wykorzystaniem aplikacji G Suite (Google Classroom, Google Meet).

Zarządzenie nr 112 JM Rektora UZ.


Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich i legitymacji doktoranta

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. Analogiczne regulacje w zakresie ważności legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Więcej ...


Komunikat Prorektora nr 3 z dnia 19 maja 2020 r.

W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i czasowym ograniczeniem bezpośredniego kontaktu nauczycieli akademickich ze studentami Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego podjął decyzje dotyczące:

Więcej ...


Wybór seminarium dyplomowego na rok akademicki 2020/2021

kierunek: Informatyka i ekonometria
Kierunek: Matematyka
Studia I stopnia (2 rok).
Wybór tematyki seminarium do dnia 22 maja 2020 r.
Oferta seminariów dyplomowych na rok akad. 2020/2021.
Wybór seminarium należy zgłosić na adres mailowy: A.Szelecka@wmie.uz.zgora.pl.
Uwaga: Przed ostatecznym wyborem i jego zgłoszeniem należy skontaktować się z nauczycielem prowadzącym seminarium.

Zapisy na przedmioty obieralne na rok akademicki 2020/2021

Studenci 1 i 2 roku studiów pierwszego stopnia (kierunki: matematyka, informatyka i ekonometria, inżynieria danych),
studenci 3 roku studiów pierwszego stopnia (kierunek: inżynieria danych)
oraz
studenci 1 roku studiów drugiego stopnia (kierunki: matematyka, informatyka i ekonometria, inżynieria danych)
do 17 kwietnia br. powinni dokonać wyboru przedmiotów na rok akad. 2020/2021 (semestr zimowy oraz semestr letni) poprzez konto w StudNecie: https://student.uz.zgora.pl/
Instrukcja

Zamknięcie Dziekanatu i Sekretariatu Wydziału

Zgodnie z komunikatami nr 9 i 10 Zespołu Antykryzysowego Uniwersytetu Zielonogórskiego (link) Dziekan Wydziału, dr Robert Dylewski, podjął decyzję o skierowaniu do pracy zdalnej wszystkich pracowników nie będących nauczycielami akademickim na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii:

Legitymacje studenckie i doktoranckie automatycznie przedłużone

Premier Jarosław Gowin podpisał rozporządzenie, dzięki któremu ważność legitymacji studenckich i doktoranckich zostanie, na mocy rozporządzenia, automatycznie wydłużona do 31 maja, bez konieczności osobistego stawiania się w Dziekanacie.
Więcej....

Komunikat Zespołu Antykryzysowego UZ dotyczący dostępu do akademików (w związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem SARS-CoV-2)

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia koronawirusem, JM Rektor UZ w prowadził ograniczenia w dostępie do domów studenckich: Komunikat nr 4.
Prosimy także o zapoznawanie się na bieżąco z pozostałym informacjami Zespołu Antykryzysowego UZ: link.

AKCJA EWALUACJA - OCEŃ BELFRA: ankiety i konkurs

Na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczyna się kolejna (XII) edycja ewaluacji procesu kształcenia dotycząca roku akademickiego 2019/2020.
Więcej...
Zachęcamy do wypełniania ankiet.

Wybór seminarium dyplomowego

Studenci 1 roku studiów drugiego stopnia
kierunek: Informatyka i ekonometria
kierunek: Matematyka
do 11 grudnia 2019 r. powinni zgłosić wybór seminarium dyplomowego na adres mailowy: A.Szelecka@wmie.uz.zgora.pl po uprzednim porozumieniu się z wybranym promotorem.
Oferta seminariów dyplomowych na rok akad. 2019/2020.

Wybór seminarium dyplomowego

Studenci 3 roku studiów pierwszego stopnia
kierunek: Inżynieria danych
do 11 grudnia 2019 r. powinni zgłosić wybór seminarium dyplomowego na adres mailowy: A.Szelecka@wmie.uz.zgora.pl po uprzednim porozumieniu się z wybranym promotorem.
Oferta seminariów dyplomowych na rok akad. 2019/2020.

Zapisy na przedmioty obieralne na semestr letni 2019/2020

Studenci 1 roku studiów drugiego stopnia
kierunek: Informatyka i ekonometria
kierunek: Matematyka
do 30 listopada 2019 r. powinni dokonać wyboru przedmiotów na semestr letni w roku akad. 2019/2020 poprzez konto w StudNecie: https://student.uz.zgora.pl/

Instrukcja

Tematyka seminariów dyplomowych na rok akademicki 2019/2020

kierunek: Informatyka i ekonometria
Kierunek: Matematyka
Studia I stopnia (2 rok). Wybór tematyki seminarium do dnia 15 maja 2019 r.
Wybór seminarium należy zgłosić na adres mailowy: R.Dylewski@wmie.uz.zgora.pl.

Program MOST - rekrutacja na 2019/2020

Już za chwilę rusza rekrutacja do Programu MOST na semestr zimowy i cały rok akademicki 2019/2020. Trwać będzie od 15 kwietnia do 15 maja.
Zachęcamy do odwiedzenia stron programu:
http://www.dk.uz.zgora.pl/most_mostech.php
http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna
https://most.uka.uw.edu.pl/
https://www.facebook.com/programmost2000

Zapisy na przedmioty obieralne na rok akad. 2019/2020

Studenci 1 i 2 roku studiów pierwszego stopnia (kierunki: matematyka, informatyka i ekonometria, inżynieria danych),
studenci 3 roku studiów pierwszego stopnia (kierunek: inżynieria danych)
oraz
studenci 1 roku studiów drugiego stopnia (kierunki: matematyka, informatyka i ekonometria, inżynieria danych)
powinni dokonać wyboru przedmiotów na rok akad. 2019/2020 do 5 kwietnia br.
Zapraszamy do Dziekanatu WMIiE w celu dokonania zapisów na wybrane przedmioty.

Wyniki konkursu AKCJA EWALUACJA – OCEŃ BELFRA

Zakończyła się XI edycja konkursu „Akcja ewaluacja – Oceń Belfra”.
Studenci naszego wydziału zwyciężyli w swojej grupie i wygrali dzień wolny od zajęć: 6 maja br. Więcej...

ERASMUS BUDDY - zaopiekuj się studentem zagranicznym

Pomóż zagranicznemu studentowi odnaleźć się w Zielonej Górze i na naszej uczelni. Biuro Współpracy z Zagranicą poszukuje studentów, którzy mogliby zaopiekować się studentami przyjeżdżającymi do nas w ramach projektu ERASMUS +. Opiekunem może zostać każdy student chcący nawiązać nowe znajomości, posiadający odrobinę wolnego czasu oraz posługujący się językiem obcym.

Zgłoszenia:
Biuro Współpracy z Zagranicą tel: 68 328 24 45
lub Dziekanat WMIiE

AKCJA EWALUACJA - OCEŃ BELFRA: ankiety i konkurs

Na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczyna się kolejna (XI) edycja ewaluacji procesu kształcenia dotycząca roku akademickiego 2018/2019.
Więcej...
Zachęcamy do wypełniania ankiet.

Wybór seminarium dyplomowego

Studenci 3 roku studiów pierwszego stopnia
kierunek: Inżynieria danych
do 9 stycznia 2019 r. powinni zgłosić wybór seminarium dyplomowego na adres mailowy: R.Dylewski@wmie.uz.zgora.pl.
Oferta seminariów dyplomowych na rok akad. 2018/2019.

Wybór seminarium dyplomowego

Studenci 1 roku studiów drugiego stopnia
kierunek: Informatyka i ekonometria
kierunek: Matematyka
do 12 grudnia 2018 r. powinni zgłosić wybór seminarium dyplomowego na adres mailowy: R.Dylewski@wmie.uz.zgora.pl.
Oferta seminariów dyplomowych na rok akad. 2018/2019.

Zapisy na przedmioty obieralne

Studenci 1 roku studiów drugiego stopnia
kierunek: Informatyka i ekonometria
kierunek: Matematyka
do 12 grudnia 2018 r. powinni dokonać wyboru przedmiotów na semestr letni w roku akad. 2018/2019.
Zapraszamy do Dziekanatu WMIiE w celu dokonania zapisów na wybrane przedmioty.

Przerwa urlopowa w Dziekanacie WMIiE

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 6 do 17 sierpnia 2018 r. Dziekanat Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii będzie nieczynny.

Tematyka seminariów dyplomowych na rok akademicki 2018/2019

kierunek: Informatyka i ekonometria
Kierunek: Matematyka
Studia I stopnia (2 rok). Wybór tematyki seminarium do dnia 6 czerwca 2018 r.
Wybór seminarium należy zgłosić na adres mailowy: R.Dylewski@wmie.uz.zgora.pl.

Tematyka seminariów dyplomowych na rok akademicki 2018/2019

kierunek: INŻYNIERIA DANYCH
Studia II stopnia (1 rok). Wybór tematyki seminarium do dnia 30 maja 2018 r.
Wybór seminarium należy zgłosić na adres mailowy: R.Dylewski@wmie.uz.zgora.pl.

Wyniki konkursu AKCJA EWALUACJA – OCEŃ BELFRA

Zakończyła się X edycja konkursu „Akcja ewaluacja – Oceń Belfra”.
Studenci naszego wydziału zwyciężyli w swojej grupie i wygrali dzień wolny od zajęć: 27 kwietnia br. Więcej
Rozstrzygnięto również konkurs indywidualny. Prosimy o sprawdzenie swoich numerów tokenów. Więcej

Zapisy na przedmioty obieralne na r. akad. 2018/2019

Studenci 1 i 2 roku studiów pierwszego stopnia (kierunki: matematyka, informatyka i ekonometria, inżynieria danych),
studenci 3 roku studiów pierwszego stopnia (kierunek: inżynieria danych)
oraz
studenci 1 roku studiów drugiego stopnia (kierunki: matematyka, informatyka i ekonometria, inżynieria danych)
powinni dokonać wyboru przedmiotów na rok akad. 2018/2019 do 4 kwietnia br.
Zapraszamy do Dziekanatu WMIiE w celu dokonania zapisów na wybrane przedmioty.

Konkurs: AKCJA EWALUACJA – OCEŃ BELFRA

Na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczyna się kolejna (X) edycja ewaluacji procesu kształcenia dotycząca semestru zimowego oraz semestru letniego w roku akademickim 2017/2018. Więcej...
Zachęcamy do wypełniania ankiet.

Tematyka seminariów dyplomowych na rok akademicki 2017/2018

kierunek: INŻYNIERIA DANYCH
Studia I stopnia (3 rok). Wybór tematyki seminarium do dnia 10 stycznia 2018 r.
Wybór seminarium należy zgłosić na adres mailowy: R.Dylewski@wmie.uz.zgora.pl.

Tematyka seminariów dyplomowych na rok akademicki 2017/2018

kierunek: Informatyka i ekonometria
Kierunek: Matematyka
Studia II stopnia (1 rok). Wybór tematyki seminarium do dnia 30 listopada 2017 r.
Wybór seminarium należy zgłosić na adres mailowy: R.Dylewski@wmie.uz.zgora.pl.

Zapisy na przedmioty obieralne

Studenci 1 roku studiów drugiego stopnia
kierunek: informatyka i ekonometria
kierunek: matematyka
powinni dokonać wyboru przedmiotów na semestr letni w roku akad. 2017/2018 do 30 listopada br.
Zapraszamy do Dziekanatu WMIiE w celu dokonania zapisów na wybrane przedmioty.

Wybory do organów Samorządu Studenckiego oraz Organów Kolegialnych Uczelni

Studencka Komisja Wyborcza ogłosiła wybory do organów Samorządu Studenckiego oraz Organów Kolegialnych Uczelni, które odbędą się we wtorek, 21 listopada 2017 r.
Więcej...

Tematyka seminariów dyplomowych na rok akademicki 2017/2018

kierunek: Inżynieria danych
Studia II stopnia (1 rok). Wybór tematyki seminarium do dnia 14 czerwca 2017 r.
Wybór seminarium należy zgłosić na adres mailowy: R.Dylewski@wmie.uz.zgora.pl.

Tematyka seminariów dyplomowych na rok akademicki 2017/2018

kierunek: Informatyka i ekonometria
Kierunek: Matematyka
Studia I stopnia (2 rok). Wybór tematyki seminarium do dnia 31 maja 2017 r.
Wybór seminarium należy zgłosić na adres mailowy: R.Dylewski@wmie.uz.zgora.pl.

Oferta Stypendium

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą programu stypendialnego.

Zapisy na przedmioty obieralne

Studenci 1 i 2 roku studiów pierwszego stopnia (kierunki: matematyka, informatyka i ekonometria, inżynieria danych),
studenci 3 roku studiów pierwszego stopnia (kierunek: inżynieria danych)
oraz
studenci 1 roku studiów drugiego stopnia (kierunki: matematyka, informatyka i ekonometria, inżynieria danych)
powinni dokonać wyboru przedmiotów na rok akad. 2017/2018 do 29 marca br.
Zapraszamy do Dziekanatu WMIiE w celu dokonania zapisów na wybrane przedmioty.

Ankiety dotyczące semestru zimowego 2016/2017

Na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczyna się kolejna (IX) edycja ewaluacji procesu kształcenia.
Ocena procesu kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 obejmuje: Raporty z ewaluacji procesu kształcenia - oceny prowadzącego zajęcia i zadowolenia z warunków studiowania - opracowane przez Lubuski Ośrodek Badań Społecznych publikowane są na stronie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.
Wśród studentów i doktorantów, którzy wypełnią ankietę zostaną rozlosowane nagrody. Ponadto można wygrać dzień wolny od zajęć dla całego wydziału!
Więcej...
Plakat...

Tematyka seminariów dyplomowych na rok akademicki 2016/2017

kierunek: INŻYNIERIA DANYCH
Studia I stopnia (3 rok). Wybór tematyki seminarium do dnia 11 stycznia 2017 r.
Wybór seminarium należy zgłosić na adres mailowy: R.Dylewski@wmie.uz.zgora.pl.

Tematyka seminariów dyplomowych na rok akademicki 2016/2017

kierunek: Informatyka i ekonometria
Kierunek: Matematyka
Studia II stopnia (1 rok). Wybór tematyki seminarium do dnia 7 grudnia 2016 r.
Wybór seminarium należy zgłosić na adres mailowy: R.Dylewski@wmie.uz.zgora.pl.

Oferta Stypendium

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą programu stypendialnego:
http://www.european-funding-guide.eu/scholarship/dream-new-scholarship

Tematyka seminariów dyplomowych na rok akademicki 2016/2017

kierunek: Informatyka i ekonometria
Kierunek: Matematyka
Studia I stopnia (2 rok). Wybór tematyki seminarium do dnia 30 maja 2016 r.
Wybór seminarium należy zgłosić na adres mailowy: R.Dylewski@wmie.uz.zgora.pl.

Konkurs wydziałowy i indywidualny rozstrzygnięty!

Przedstawiamy wyniki konkursu związanego z VII edycją ewaluacji procesu kształcenia. Więcej...

Zapisy na przedmioty obieralne

Studenci 1 i 2 roku studiów pierwszego stopnia (kierunki: matematyka, informatyka i ekonometria, inżynieria danych),
studenci 3 roku studiów pierwszego stopnia (kierunek: inżynieria danych)
oraz
studenci 1 roku studiów drugiego stopnia (kierunki: matematyka, informatyka i ekonometria, inżynieria danych)
powinni dokonać wyboru przedmiotów na rok akad. 2016/2017 do 4 kwietnia br.
Zapraszamy do Dziekanatu WMIiE w celu dokonania zapisów na wybrane przedmioty.

Ankiety dotyczące semestru zimowego 2015/2016

Na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczyna się kolejna (VIII) edycja ewaluacji procesu kształcenia. Na wniosek Zespołu ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia i Parlamentu Studenckiego zmianie uległa treść ankiety oceny prowadzącego zajęcia i zlikwidowano ankietę oceny przedmiotu.

Ocena procesu kształcenia od semestru letniego roku akademickiego 2015/2016 obejmuje:
Raporty z ewaluacji procesu kształcenia - oceny prowadzącego zajęcia i zadowolenia z warunków studiowania - opracowane przez Lubuski Ośrodek Badań Społecznych publikowane są na stronie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

Tematyka seminariów dyplomowych na rok akademicki 2015/2016

kierunek: INŻYNIERIA DANYCH
Studia I stopnia (3 rok). Wybór tematyki seminarium do dnia 27 stycznia 2016 r.
Wybór seminarium należy zgłosić na adres mailowy: R.Dylewski@wmie.uz.zgora.pl.

Tematyka seminariów dyplomowych na rok akademicki 2015/2016

Studia II stopnia (I rok). Wybór tematyki seminarium do dnia 9 grudnia 2015 r.
Wybór seminarium należy zgłosić na adres mailowy: R.Dylewski@wmie.uz.zgora.pl.

Program MOST - rekrutacja na semestr letni 2015/2016

Od 31 października rozpoczyna się™ kolejna rekrutacja Programu MOST na semestr letni 2015/2016. Zachęcamy do odwiedzenia strony programu http://most.amu.edu.pl oraz na facebooku https://www.facebook.com/programmost2000.

Konkurs na projekty dla kół naukowych

Ogłasza się konkurs na projekty dla kół naukowych zarejestrowanych w Uniwersytecie Zielonogórskim finansowane ze środków dotacji przekazanej przez Klub Radnych Zielona Razem. Kompletny wniosek należy złożyć w Dziale Spraw Studenckich do dnia 26 października 2015 r. zgodnie z Regulaminem. Środki dotacji przyznawane są na rok akademicki 2015/2016 i przeznaczone do wykorzystania na projekty dla kół naukowych studentów i doktorantów, realizowane do dnia 4.12.2015 r . Wynik konkursu ogłoszony będzie na stronie internetowej www.dss.uz.zgora.pl.

Przerwa urlopowa w Dziekanacie WMIiE

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 10 do 21 sierpnia 2015 r. Dziekanat Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii będzie nieczynny.

Ankiety dotyczące semestru letniego 2014/2015

Na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczyna się kolejna (IV) edycja ewaluacji procesu kształcenia.
Ankiety zostaną udostępnione studentom i doktorantom w okresie od 15 czerwca do 30 listopada 2015 r. Oceniony zostanie semestr letni roku akad. 2014-2015.
Ocena procesu kształcenia obejmuje.:
Dostęp do ankiety:
Raporty z ewaluacji przedmiotów, oceny prowadzącego i zadowolenia z warunków studiowania, opracowane przez Lubuski Ośrodek Badań Społecznych, publikujemy na stronie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

Tematyka seminariów dyplomowych na rok akademicki 2015/2016

Studia I stopnia (2 rok). Wybór tematyki seminarium do dnia 27 maja 2015 r.
Wybór seminarium należy zgłosić na adres mailowy: R.Dylewski@wmie.uz.zgora.pl.

Przerwa w pracy Dziekanatu WMIiE

Informujemy, że od 22.12.2014 r. do 06.01.2015 r. Dziekanat WMIiE będzie nieczynny.

Tematyka seminariów dyplomowych na rok akademicki 2014/2015

Studia II stopnia (I rok). Wybór tematyki seminarium do dnia 7 grudnia 2014 r.
Wybór seminarium należy zgłosić na adres mailowy: R.Dylewski@wmie.uz.zgora.pl.

Przerwa urlopowa w Dziekanacie WMIiE

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 11 do 22 sierpnia 2014 r. Dziekanat Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii będzie nieczynny.

Tematyka seminariów dyplomowych na rok akademicki 2014/2015

Tematyka seminariów na Studia I stopnia (PDF).

Zapisy na przedmioty obieralne

Studenci 1 i 2 roku studiów pierwszego stopnia oraz studenci 1 roku studiów drugiego stopnia powinni dokonać wyboru przedmiotów na rok akad. 2014/2015 przez system Dziekanat w dniach 10-24 marca br.

Wybór indywidualny przedmiotów

Studenci 3 roku studiów pierwszego stopnia oraz 2 roku studiów drugiego stopnia proszeni są o sporządzenie indywidualnego wyboru przedmiotów. Druk dostępny jest na stronie wydziału: Sprawy studenckie - Formularze (http://www.wmie.uz.zgora.pl/dziekanat/sprawy/).
Wypełniony formularz należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: R.Dylewski@wmie.uz.zgora.pl do 5 marca br.

Ankiety oceniające nauczycieli prowadzących zajęcia

Informujemy, że od 17 lutego do 31 marca br. każdy student ma możliwość - za pomocą ankiety - dokonania oceny nauczycieli prowadzących dla niego przedmioty w semestrze zimowym 2013/2014.
Dostęp do ankiety jest możliwy przez stronę: https://ankiety.uz.zgora.pl/pracownik.
W celu zalogowania się na tej stronie i wzięcia udziału w ankiecie należy odebrać token w Dziekanacie WMIiE.
Dostępna jest też ankieta dotycząca oceny przedmiotu po zalogowaniu się na swoje konto do systemu Dziekanat (zakładka Ankiety).

Tematyka seminariów dyplomowych na rok akademicki 2013/2014


Ankiety 2012/13

Wyniki ankiet studenckich

Ankiety 2011/12

Wyniki ankiet zadowolenia ze studiowania
Wyniki ankiet studenckich


Komunikaty dla absolwentów

Zaświadczenia dla absolwentów

Informujemy, że od 20 maja 2014 r. obsługę byłych studentów w zakresie wystawiania zaświadczeń na podstawie przechowywanej w Archiwum dokumentacji kształcenia, przejmuje Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dokumentacja byłych studentów przekazywana jest do Archiwum po upływie dwóch lat od ukończenia lub przerwania studiów. Za usługi świadczone przez Archiwum UZ pobierane będą opłaty zgodnie z cennikiem opłat dostępnym na stronie: http://archiwum.uz.zgora.pl/index.php/uslugi-i-cenniki.


Zarządzenia Dziekana