Tweet
Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Dyżury Dziekanów


DZIEKAN

dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ

poniedziałek w godz. 13:00 - 14:00
czwartek w godz. 14:00 - 15:00


PRODZIEKANI

DO SPRAW NAUKI

prof. dr hab. Marian Nowak

poniedziałek w godz. 13:00 - 14:00
czwartek w godz. 12:00 - 13:00

DO SPRAW STUDENCKICH

dr Robert Dylewski

poniedziałek w godz. 13:00 - 14:00
czwartek w godz. 13:00 - 14:00