Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Seminaria

250. posiedzenie Seminarium z równań funkcyjnych

W czwartek 10 kwietnia br. odbędzie się 250. posiedzenie Seminarium z równań funkcyjnych. Jego działalność rozpoczęła się blisko dziesięć lat temu. Oprócz członków Zakładu Równań Funkcyjnych oraz doktorantów i studentów naszego Wydziału, jego stałymi uczestnikami byli Peter Volkmann (Karlsruhe i Landau, Niemcy; semestr zimowy roku akad. 2007/08), Wenmeng Zhang (Chengdu i Chongqing, Chiny; rok akad. 2010/11) i Hideaki Izumi (Chiba, Japonia; rok akad. 2012/13).

Wśród zaproszonych gości, którzy wygłosili referaty, są zarówno koleżanki i koledzy z Wydziału: Marta Borowiecka-Olszewska, Andrzej Cegielski, Grażyna Mazurkiewicz, Jolanta Misiewicz, Tadeusz Nadzieja, Andrzej Nowak, Krzysztof Przesławski, ale także z innych polskich ośrodków: Karol Baron, Roman Ger, Zygfryd Kominek, Agnieszka Kulawik, Grażyna Łydzińska, Janusz Morawiec, Andrzej Olbryś, Barbara Przebieracz, Maciej Sablik (Katowice), Vladimir Mityushew, Paweł Solarz, Marek Cezary Zdun (Kraków), Kazimierz Nikodem, Jolanta Okrzesik (Bielsko-Biała), Joachim Domsta (Gdańsk), Tadeusz Antczak, Mariusz Doliński, Jacek Jachymski, Cezary Obczyński, Robert Plebaniak (Łódź), Henryk Hudzik, Ryszard Płuciennik (Poznań), Paweł Pasteczka, Jacek Wesołowski (Warszawa), Alfred Witkowski (Bydgoszcz), Małgorzata Wróbel (Częstochowa).

Współpraca naukowa członków seminarium nie ograniczała się tylko do matematyków polskich, czego wyrazem były wizyty składane na WMIiE przez kolegów z zaprzyjaźnionych ośrodków zagranicznych. Odwiedzili nas w szczególności: Pál Burai, Zoltán Daróczy, Gyula Maksa, Zsolt Páles (Debreczyn, Węgry), Antal Járai (Budapeszt, Węgry), Lin Li, Weinian Zhang (Chengdu, Chiny), Liu Liu (Jiaxing i Chengdu, Chiny), Youn-Guo Shi (Neijiang, Chiny), Judita Dascal (Luksemburg), Walter Benz (Hamburg, Niemcy), Hans-Heinrich Kairies (Clausthal-Zellerfeld, Niemcy), Hugo Leiva (Mérida, Wenezuela), José Luis Sánchez (Caracas, Wenezuela).

Uczestnicy Seminarium serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych. Jubileuszowe posiedzenie odbędzie się w czwartek 10 kwietnia, o godzinie 9.15, w sali 214. Referat zatytułowany Some stability results for functional equations wygłosi prof. dr. Peter Volkmann.

Strona WWW seminarium