Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Konkurs na zadania badawcze
dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Wydziałowa Komisja ds. Badań Naukowych ogłasza konkurs na zadania badawcze na rok 2018. Konkurs jest adresowany do młodych naukowców – pracowników Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii oraz uczestników studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale.
 1. Termin składania wniosków: 7 września 2018 r.
 2. Wzór formularza wniosku.
 3. Termin ogłoszenia wyników konkursu: 13 września 2018 r.
 4. Skład Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych:
  • prof. dr hab. Marian Nowak (przewodniczący),
  • prof. dr hab. Andrzej Cegielski,
  • dr hab. Ewa Drgas-Burchardt,
  • prof. dr hab. Witold Jarczyk,
  • prof. dr hab. Jerzy Motyl.
 5. Termin złożenia odwołania: 20 września 2018 r.
 6. Regulamin konkursu.
 7. Regulamin realizacji zadań badawczych w ramach dotacji na działalność statutową na Uniwersytecie Zielonogórskim.
  W imieniu Komisji,

  Przewodniczący
  prof. dr hab. Marian Nowak

Ogłoszenie (skan)


Wyniki konkursu