Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Konkurs na zadania badawcze
dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Wydziałowa Komisja ds. Badań Naukowych ogłasza konkurs na zadania badawcze na rok 2013. Konkurs jest adresowany do młodych naukowców – pracowników Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii oraz uczestników studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale.
 1. Termin składania wniosków: 4 czerwca 2013 r.
 2. Wzór formularza wniosku.
 3. Termin ogłoszenia wyników konkursu: 6 czerwca 2013 r.
 4. Skład Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych:
  • prof. dr hab. Marian Nowak (przewodniczący),
  • dr hab. Ewa Drgas-Burchardt,
  • prof. dr hab. Witold Jarczyk,
  • prof. dr hab. Jerzy Motyl,
  • prof. dr hab. Andrzej Nowak.
 5. Termin złożenia odwołania: 13 czerwca 2013 r.
 6. Regulamin konkursu.
 7. Regulamin realizacji zadań badawczych w ramach dotacji na działalność statutową na Uniwersytecie Zielonogórskim.
  W imieniu Komisji,

  Przewodniczący
  prof. dr hab. Marian Nowak
Wyniki konkursu