Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

KOMUNIKATY W SPRAWIE ZAGROŻENIA
EPIDEMIOLOGICZNEGO KORONAWIRUSEM SARS-COV-2
Formularz do zgłaszania przez studentów uwag dotyczących zajęć zdalnych

Aktualności

Otwarcie Dziekanatu i Sekretariatu Wydziału

Dodano: 2020-05-25

Uprzejmie informujemy, że z dniem 25 maja 2020 r. otwarte zostały:

Kontakt z pracownikami Dziekanatu i Sekretariatu Wydziału a także z władzami Wydziału (Dziekan, Prodziekan) nadal powinien odbywać się drogą elektroniczną (e-mail, telefon) - telefony i adresy emailowe są podane na stronie Wydziału.

Komunikat Prorektora nr 3 z dnia 19 maja 2020 r.

Dodano: 2020-05-20

W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i czasowym ograniczeniem bezpośredniego kontaktu nauczycieli akademickich ze studentami Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego podjął decyzje dotyczące:

Kolejna edycja stypendiów Marszałka Województwa Lubuskiego

Dodano: 2020-05-11, Aktulizacja 2020-05-22

W roku akademickim 2020/2021 rusza kolejna edycja stypendiów Marszałka Województwa Lubuskiego dla studentów studiów stacjonarnych wyższych uczelni z terenu województwa lubuskiego. Powyższe stypendia mają na celu przede wszystkim zachęcenie absolwentów szkół ponadpodstawowych do związania swojej kariery zawodowej i jej dalszych losów z regionem, stałego rozwoju i podnoszenia osiąganych wyników oraz podejmowania nauki na lubuskich uczelniach.

Komunikat Dziekana

Dodano: 2020-05-08

W związku z par. 7 w Zarządzeniu nr 68 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 6 maja 2020 roku, dokumenty dot. zaliczeń i egzaminów (testy, kolokwia, prace pisemne) powinny być elektronicznie zarchiwizowane. Dokumenty te powinny zawierać conajmniej imię, nazwisko i numer albumu studenta. Jeżeli jest to możliwe (np. praca napisana ręcznie) dokument w postaci skanu lub zdjęcia powinien zawierać datę i podpis studenta.

Dziekan WMIiE,
dr Robert Dylewski

Kształcenie zdalne na Uniwersytecie Zielonogórskim - Zarządzenie Rektora nr 68 i Komunikat Prorektora ds. Jakości Kształcenia nr 2

Dodano: 2020-05-08

Legitymacje studenckie i doktoranckie automatycznie przedłużone

Dodano: 2020-03-13

Premier Jarosław Gowin podpisał rozporządzenie, dzięki któremu ważność legitymacji studenckich i doktoranckich zostanie, na mocy rozporządzenia, automatycznie wydłużona do 31 maja, bez konieczności osobistego stawiania się w Dziekanacie.

Starsze informacje można znaleźć w Archiwum aktualności