Tweet
Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia:

 1. dr Robert Dylewski - prodziekan ds. studenckich,
 2. Alicja Łuszczyńska - wydziałowy pełnomocnik ds. jakości kształcenia,
 3. prof. dr hab. Jerzy Motyl,
 4. dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ,
 5. dr hab. Andrzej Kisielewicz,
 6. dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ,
 7. dr hab. Elżbieta Sidorowicz, prof. UZ,
 8. dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ,
 9. dr hab. Stefan Zontek, prof. UZ,
 10. dr Aleksandra Arkit,
 11. dr Jacek Bojarski,
 12. dr inż. Janusz Jabłoński,
 13. dr Maciej Niedziela,
 14. dr Joanna Skowronek-Kaziów,
 15. dr Ewa Synówka-Bejenka,
 16. dr Alina Szelecka,
 17. mgr Maciej Szczeciński - uczestnik studiów doktoranckich,
 18. Natalia Dawgiel – studentka - II IiE SD,
 19. Oliver Dworak – student - II ID SP,
 20. Tomasz Wieczorek – student - II MAT SD.