Tweet
Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Zaproszenie


Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ

zaprasza

członków Rady Wydziału na posiedzenie.


Termin

18 kwietnia 2018 r. (środa), godz. 11:00, sala 301


Program posiedzenia


  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ w dniu 21.03.2018 r.
  3. Uchwała w sprawie przyjęcia programów studiów dla kierunków: informatyka i ekonometria, inżynieria danych oraz matematyka dla roku rekrutacji 2018/2019.
  4. Sprawy organizacyjne.
  5. Sprawy różne.UWAGA !
Załączniki do poszczególnych punktów programu posiedzenia Rady Wydziału znajdują się na stronie Internetowej http://www.wmie.uz.zgora.pl/rw/materialy.html oraz w Sekretariacie Dziekana.