Po Kongresie

W dniach 18-21 września 2014 roku na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się V Kongres Młodych Matematyków Polskich pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP, Pani Anny Komorowskiej.

Organizatorem Kongresu był Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk. Głównym celem Kongresu było umożliwienie uzdolnionym matematycznie uczniom ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski bezpośredniego kontaktu z wybitnymi naukowcami oraz koleżankami i kolegami z innych szkół.

Kongres zgromadził blisko 600 osób. W opiniach uczestników był on wyjątkowym wydarzeniem matematycznym dla wszystkich, dla których matematyka jest prawdziwą pasją. W Kongresie uczestniczyło 450 uczniów uzdolnionych matematycznie z całej Polski, w tym 160 uczniów z Województwa Lubuskiego. Uczestnikami Kongresu byli uczniowie wytypowani przez wszystkie kuratoria oświaty w Polsce, uczniowie rekomendowani przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci i Zarząd Główny Olimpiady Matematycznej oraz samodzielnie zarejestrowani laureaci olimpiad i konkursów matematycznych rekomendowani przez swoich opiekunów naukowych. Z zaproszenia na Kongres skorzystali również uczniowie i nauczyciele z zielonogórskich, żarskich oraz koszalińskich szkół. Oprócz uczniów, nauczycieli i naukowców z całej Polski mieliśmy zaszczyt gościć najlepszych młodych matematyków z Ukrainy.

Uczestnicy Kongresu mieli możliwość wysłuchania ciekawych wykładów wygłoszonych przez wybitnych matematyków polskich oraz zaprezentowania swoich referatów. Uczniowie oceniali referaty swoich kolegów w konkursie na najciekawszy referat (lista referatów).

W piątek, 19 września 2014 roku, w godzinach 21:00-24:00 młodzież wraz ze swoimi opiekunami aktywnie uczestniczyła w maratonie turniejowo-warsztatowo-konkursowym „Matematyka inaczej” , który odbył się w salach budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego (harmonogram konkursów). Młodzi matematycy brali udział w grach, turniejach, warsztatach i konkursach specjalnie dla nich przygotowanych. Zostaliby na nich do rana, gdyby nie to, że trzeba było odpocząć przed kolejnym dniem pełnym atrakcji.

Poza obradami, w drugim dniu Kongresu w godzinach popołudniowych uczestnicy oraz zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się z urokami Ziemi Lubuskiej biorąc udział w specjalnie dla nich przygotowanych wycieczkach (lista wycieczek), mieli możliwość zwiedzenia wystawy orgiami autorstwa krakowskich artystów Krystyny i Wojciecha Burczyków, obejrzenia dwóch wystaw plakatów: jednej przygotowanej przez studentów Wydziału Artystycznego oraz drugiej, w której zgromadzono plakaty laureatów konkursu „Świat jest matematyką”. W sobotę wieczorem organizatorzy zaprosili uczestników na wieczór kabaretowo-jazzowy, w którym wystąpił kabaret „Ciach” oraz zespół jazzowy z Wydziału Artystycznego.

Kongres zakończył się w niedzielę, 21 września 2014 roku uroczystą galą, na której wręczono dyplomy i nagrody przygotowane przez fundatorów dla laureatów konkursów oraz turniejów (lista fundatorów/sponsorów).

Strona Kongresu

Opracowała: Krystyna Białek